Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánovací část projektu Cíl projektu - vychází z řešení z prognostické části, - odpovídá na otázku, čeho má být dosaženo? - představuje slovní popis účelu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánovací část projektu Cíl projektu - vychází z řešení z prognostické části, - odpovídá na otázku, čeho má být dosaženo? - představuje slovní popis účelu."— Transkript prezentace:

1 Plánovací část projektu Cíl projektu - vychází z řešení z prognostické části, - odpovídá na otázku, čeho má být dosaženo? - představuje slovní popis účelu projektu, jehož má být dosaženo, - obvykle se jedná o hierarchickou strukturu definovaných stavů a vlastností popisujících budoucí výsledek. Cíl projektu Nová hodnota – předmět, služba nebo jejich kombinace, která je výsledkem projektu a je reprezentována popisem určitého stavu, jenž má v budoucnu existovat. Cíl projektu je: - základem kontraktu, - ohraničuje předmětnou stránku projektu a definuje výstupy, - základem pro plánovací proces, - základ pro kontrolní procesy, - představuje podmínky úspěšného ukončení projektu.

2 Plánovací část projektu Cíle projektu mají být stanoveny s použitím techniky SMART S SpecificMají být specifické a konkrétní M MeasurableMají být měřitelné (měřitelné parametry) A AssignableMají být přiřaditelné jedinému subjektu (odpovědnost) R RealisticMají být dosažitelné T Time-boundMají být časově vymezené

3 Kroky plánovacího procesu 1. Čeho má být dosaženo a proč - definování cíle projektu, včetně dílčích cílů, tzn. cílů pro jednotlivé aktivity - při stanovení jednotlivých dílčích cílů si odpovídejte na otázku PROČ toho má být dosaženo, jaký to má přínos pro realizaci projektu, pro dosažení hlavního cíle projektu 2. Co má být uděláno - stanovení aktivit, pomocí kterých bude dosaženo cíle - návrh řešení máte z prognostické části, nejspíše vám vznikne potřeba návrhů řešení dílčích problémů u jednotlivých aktivit (můžete opět použít prognostické metody) 3. Kdo bude projektové činnosti realizovat - definování organizační struktury projektu a jejího začlenění do organizační struktury realizátora 4. Kdo bude mít odpovědnost a za co - delegování pravomocí a odpovědností jednotlivým členům projektového týmu

4 Kroky plánovacího procesu 5. Kdy budou jednotlivé činnosti realizovány - logické uspořádání jednotlivých akcí plánu, jejich časové řazení - ohodnocení jednotlivých akcí z hlediska času, který vyžadují 6. Jaké zdroje budou požadovány - specifikace potřeby zdrojů pro jednotlivé akce – zdrojová disponibilita, včetně lidských zdrojů - plán nákladů (výdajů) projektu 7. Jak kontrolovat - jakým způsobem bude prováděna kontrola realizace 8. Hodnocení rizik - analýza vnějších a vnitřních rizik - posouzení možných vlivů na realizaci projektu - stanovení prevenčních či nápravných opatření


Stáhnout ppt "Plánovací část projektu Cíl projektu - vychází z řešení z prognostické části, - odpovídá na otázku, čeho má být dosaženo? - představuje slovní popis účelu."

Podobné prezentace


Reklamy Google