Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11 Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů 19. května 2008, Rožnov pod Radhoštěm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11 Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů 19. května 2008, Rožnov pod Radhoštěm."— Transkript prezentace:

1 11 Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů 19. května 2008, Rožnov pod Radhoštěm

2 22 Úrovně náročnosti osnovy Úrovně náročnosti osnovy pro ekonomické hodnocení projektu pro ekonomické hodnocení projektu Úroveň náročnosti Od výše CZV (včetně) Do výše CZV Typ ekonomickéh o hodnocení Pozn. I. min. rozsah projektu 15 mil. Kč základní studie proveditelno sti II.15 mil. Kč do 600 mil. Kč základní studie proveditelno sti + zjednodušen á CBA - platí pro všechny projekty rámci podoblasti podpory 1.1.1 - neplatí pro žadatele v oblastech a podoblastech podpory 1.1.2, 2.2.6 a 3.4 III. nad 600 mil. Kč základní studie proveditelno sti + CBA CBA musí být vyhotovena dle metodiky Evropské komise

3 3 Úroveň finanční náročnosti projektu I. Úroveň finanční náročnosti projektu  Změna výše hranice celkových způsobilých výdajů z 10 na 15 mil. Kč

4 4 10. Hodnocení efektivity projektu 10.1Hodnocení finanční efektivnosti projektu čistá současná hodnota (FNPV), vnitřní výnosové procento (FRR), index rentability (FNPV/I), diskontovaná doba návratnosti (DDN) 10.2Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu čistá současná hodnota (ENPV), vnitřní výnosové procento (ERR), diskontovaná doba návratnosti (DDN) Veškeré tyto výpočty budou počítány pomocí webové aplikace pro výpočet analýzy nákladů a přínosů. Úroveň finanční náročnosti projektu II. Úroveň finanční náročnosti projektu

5 5 Nedostatky v CBA analýze :  špatně nadefinované vlastní socioekonomické přínosy a náklady  nedoložen zdroj a způsob výpočtu těchto přínosů a nákladů  u naceněných socioekonomických přínosů a nákladů není uveden ve Studii proveditelnosti způsob výpočtu hodnoty zapsaný do CBA  špatně stanovené referenční období tj. např.15, 25 let  rozdílné stanovení zbytkové hodnoty s nedoložením způsobu výpočtu.  špatně vygenerovaný hash kód  apod.

6 6 Přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 1Stanovení diskontní sazby a referenčního období Příloha č. 2 Příloha č. 2Povinné tabulky ve formátu MS Excel pro výpočet „FINANČNÍ ZDRAVÍ ŽADATELE“ Příloha č. 3 Příloha č. 3Povinné tabulky č. 18 až 22 ve formátu MS Excel pro výpočet finanční udržitelnosti projektů zakládajících veřejnou podporu Příloha č. 4 Příloha č. 4Povinné a volitelné tabulky doplňující Studii proveditelnosti a analýzu nákladů a přínosů č. 1 až 17

7 7 Příloha č.1: Referenční období posuzování projektů Odvětví Prioritní osa/Oblast podpory/Podob last podpory Referenční horizont (roky) Silnice, regionální letiště, terminály, zastávky, fyzická revitalizace území 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3, 2.2.1, 2.3.1 25 Ostatní služby včetně cestovního ruchu a veřejné dopravy 1.2, 2, 315 V případě projektů zakládající veřejnou podporu se jedná o dobu realizace projektu a dobu udržitelnosti projektu. Stanovení diskontní sazby a referenčního období

8 8 Nedostatky v již odevzdaných studiích :  špatně stanovené referenční období

9 9 Povinné tabulky ve formátu MS Excel pro výpočet „FINANČNÍHO ZDRAVÍ ŽADATELE“ Příloha č.2:

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Nedostatky v již odevzdaných studiích :  tabulky nebyly vyplňovány v tis. Kč  v případě jednoleté historie žadatele se vyplní oba roky shodně  u Veřejného sektoru se údaje vyplňují po konsolidované uzávěrce  u Veřejného sektoru chybělo vyplnění položky likvidní aktiva ke konci roku  u příspěvkové organizace se vyplňuje finanční zdraví zřizovatele  u položky dlouhodobé závazky celkem, které jsou nulové se musí vyplnit aspoň č.1  u položky neinvestiční transfery se hodnota najde v rozpočtové položce skupina 53 tzn. jsou to rozpočtové položky 5321-5325  apod.

15 15 Povinné tabulky č. 18 až 22 ve formátu MS Excel pro výpočet finanční udržitelnosti projektů zakládajících veřejnou podporu Příloha č.3:

16 16 Finanční analýza (PŘÍKLAD) Dvoupodlažní parkoviště v ulici Xxxx Příloha č. 3: Investice

17 17 Provozní příjmy

18 18 Provozní výdaje

19 19 Zdroje financování

20 20 Finanční udržitelnost

21 21 Dotace ROP

22 22 Nedostatky v již odevzdaných studiích :  excelové tabulky nebyly vyplňovány v tis. Kč, ale v celých Kč nebo v tisících na 3 desetinná místa  v excelových tabulkách nebyly vyplňovány provozní výdaje v celém referenčním období, ale jednou částkou  chybí uvedení výše nezpůsobilých výdajů v tab. Investice  apod.

23 23 Povinné a volitelné tabulky doplňující Studii proveditelnosti a analýzu nákladů a přínosů č. 1 až 17 Příloha č.4:

24 24 Nedostatky v již odevzdaných studiích :  v povinných tabulkách nejsou odkazy na Studii proveditelnosti  při irelevatních tabulkách byly tyto tabulky vynechány a zároveň ostatní přečíslovány

25 25 Ing. Zdeněk Říha Odborný referent pro způsobilé výdaje oddělení metodiky zdenek.riha@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Tel.: 587 333 336 Děkuji za pozornost. Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj


Stáhnout ppt "11 Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů 19. května 2008, Rožnov pod Radhoštěm."

Podobné prezentace


Reklamy Google