Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákup služeb kapitola rozpočtu 5 Jiří Haken 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákup služeb kapitola rozpočtu 5 Jiří Haken 1."— Transkript prezentace:

1 Nákup služeb kapitola rozpočtu 5 Jiří Haken Email: jiri.haken@msmt.czjiri.haken@msmt.cz 1

2 Obsah 1. Pravidla pro nákup služeb 2. Rozpočet kapitoly 3. Publikace/školící materiály/manuály 4. Odborné služby/studie a výzkum 5. Výdaje na konference/kurzy 6. Podpora účastníků (stravování, ubytování) 7. Jiné výdaje 2

3 Pravidla pro nákup služeb -dodávky služeb musejí být v souladu s cíli projektu a musejí bezprostředně souviset s jeho realizací -výběr dodavatelů musí být proveden v souladu s postupy pro zadávání zakázek dle pravidel OP VK -dodavatelem projektu nemůže být v žádném případě osoba, která má uzavřený pracovněprávní vztah s příjemcem/partnerem a výdaje na něj jsou hrazeny z kap. 1 Osobní náklady 3

4 Rozpočet kapitoly 4 5. Nákup služeb 5.1 Publikace / školící materiály / manuály 5.2 Odborné služby / Studie a výzkum 5.3 Výdaje na konference/kurzy 5.4 Podpora účastníků 5.5 Jiné výdaje

5 Publikace/školící materiály/manuály -nákup na zakázku vyvíjených publikací, školících materiálů (učebnice, knihy, manuály, příručky apod.) nebo multimediálních pomůcek POZOR Již vydané knihy, učebnice, prodávané v obchodní síti se zahrnují do kap. 3, položky 3.3 Drobný hmotný majetek 5

6 Odborné služby/studie a výzkum -výdaje na zpracování studií, analýz, tlumočení a dalších dílčích výzkumných úkolů nezbytných pro realizaci projektu -odměny zahraničním expertům, za činnosti na základě smlouvy o dílo 6

7 Výdaje na konference/kurzy -výdaje na zajištění realizace konferencí a kurzů -tyto náklady zahrnují výdaje na pronájem školící místnosti, konferenční techniky apod. -náklady související s účastí pracovníků projektu na zahraničních konferencích jsou hrazeny z kap. 2 7

8 Podpora účastníků (stravování, ubytování) -výdaje na občerstvení a ubytování účastníků kurzů a konferencí -ubytování je možné hradit jen cílové skupině, stravné je možné poskytnout i dalším účastníkům kurzu, pokud je zdůvodněna jejich souvislost s realizací projektu -stravné i ubytování realizačního týmu je hrazeno z kap. 2 Cestovní náhrady 8

9 Podpora účastníků (stravování, ubytování) -cenový limit pro stravování/občerstvení účastníků je stanoven na 300,- Kč/osobu/den v případě celodenní akce -dle PpP 5 v případě výjezdní akce spojené s ubytováním účastníků je cenový limit 400,-/os./noc -cenový limit pro ubytování v ČR je stanoven na 1.500,- Kč/osobu/noc (dle PpP 4, 5 pro Prahu 2.000,- Kč/osobu/den/noc) 9

10 Jiné výdaje - výdaje na právní poradenství, znalecké posudky, administraci zakázek externím dodavatelem, doprava pro cílovou skupinu v případě fakturace apod. Celkové výdaje kap. 5 Nákup služeb nesmí přesáhnout 49% celkových způsobilých výdajů projektu. Dle PpP 4, 5 nesmí být v případě projektů aplikujících nepřímé náklady překročen limit 60% výdajů kap. 5 na celkových způsobilých výdajích projektu v závěrečném vyúčtování. 10

11 Prostor pro vaše dotazy 11


Stáhnout ppt "Nákup služeb kapitola rozpočtu 5 Jiří Haken 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google