Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část Jana Švarzbergerová1 Projekty SOVA 21 a INZA Finanční část Jana Švarzbergerová 10.7.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část Jana Švarzbergerová1 Projekty SOVA 21 a INZA Finanční část Jana Švarzbergerová 10.7.2012."— Transkript prezentace:

1 Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část Jana Švarzbergerová1 Projekty SOVA 21 a INZA Finanční část Jana Švarzbergerová 10.7.2012

2 Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část2 Projekty SOVA 21 a INZA Finanční část Finanční kontrola Časový harmonogram projektů Specifika financování v rámci OPVK

3 Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část3 Finanční kontrola

4 2 zakázky na katedru Číslo zakázky/podzakázka Příklad nákupu letenky ze zakázky 0238: 0238/02 Příkazce operace Správce rozpočtu Přehled zakázek v Kruhu Pozn.: Podzakázka = číslo kapitoly dle rozpočtu Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část4

5 5 Časový harmonogram projektů

6 Časový harmonogram projektů I Plán osobních nákladů Vždy k 10.8. a 10.1. Dodat kompletní, zkonzultovaný Plán čerpání položek rozpočtu Harmonogram čerpání po půl rocích Vyjasnění na individuálních schůzkách Přehled osobních nákladů Do 25. následujícího měsíce Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část6

7 Časový harmonogram projektů II Pracovní výkazy pro OP VK tým Do 15. následujícího měsíce Podklad pro převod mezd, nesrovnalosti na vrub katedry Podrobněji prezentace Personalistika Podklady pro monitorovací zprávu K 2.10. a 2.4. v roce Podrobné pokyny k přípravě MZ v druhé půlce srpna Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část7

8 8 Specifika financování v rámci OP VK (dle PpP č. 5, str. 35-61)

9 Obecné zásady Jednotkové sazby – nutnost průměrně dodržet (nedodržení – na vrub katedry) Změny rozpočtu potřeba vždy nejprve konzultovat s MŠMT Hospodárnost výběru dodavatele Dodržení běžných postupů na MU Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část9

10 Kapitola 1 – Osobní náklady Členění Zaměstnanecké smlouvy (Platy) Sociální 25%, Zdravotní 9%, Sociální fond 1% DPČ Sociální 25%, Zdravotní 9% DPP !! v rozpočtu není počítáno s odvody X DPP nad 10 tis. Kč za měsíc Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část10

11 Kapitola 1 – Osobní náklady Krácení Odborných lektorů INZA (Položky 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2,1.1.1.1.3) Omezení pro financování jiných kategorií lektorů, než původně plánováno Potřebu přesunů budeme řešit individuálně na úrovni kateder Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část11

12 Kapitola 2 – Cestovní náhrady Se zahraničním expertem uzavřena smlouva §51 – podmínka pro možnost vyplacení Cestovného a Per diems Ve smlouvě uvedeno, že bude cestovné/per diems proplaceno Součástí Daňový dotazník a Čestné prohlášení zahraničního experta !! U osob povinných k dani (podnikatelé) – dodanění nákladů 20% sazbou DPH Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část12

13 Kapitola 2 – Cestovní náhrady Cestovné pro zahraniční experty Letenka pouze pro cesty delší než 500 km Pro kratší cesty uznatelný jen výdaj do výše ceny jízdenky v 2. třídě vlaku vyšší kvality Uznatelné náklady Letenka v ekonomické třídě + letištní poplatky Výkon práce experta nejméně v délce 6 hodin Nevztahuje se na den odjezdu a příjezdu Situaci, kdy expert odjede a přijede v den akce, nutno konzultovat Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část13

14 Kapitola 2 – Cestovní náhrady Cestovné pro zahraniční experty Zakoupení letenky projektovým týmem Žádost o platbu kreditní kartou FSS Řeší se s paní Kozlovou Zakoupení letenky zahraniční expertem Expert dodá letenku, potřebujeme originál Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část14

15 Kapitola 2 – Cestovní náhrady Per Diems Paušální sazba Kryjí – ubytování, stravné a cestovné v ČR Výpočet: €230 násobené počtem dní Při pobytu necelé dny se počítá poměrná část sazby Se souhlasem experta možné krátit Souhlas zapracován ve smlouvě §51 Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část15

16 Kapitola 3 - Zařízení Ceny v rozpočtu uváděny s DPH Možnost půjčování cílové skupině -> Potřeba uzavřít smlouvu o výpůjčce Nakupované zařízení potřeba evidovat na osobu zaměstnanou z projektu !! V případě poškození či ztráty nutná náhrada Označování logolinkem, zkráceným názvem projektu a registračním číslem Knihy, databáze Převedeno do rozpočtu knihovny Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část16

17 Kapitola 5 – Služby (vybrané položky) Odměna zahraničnímu expertovi Smlouva § 51, více viz kapitola 2 Cestovné Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část17

18 Kapitola 5 – Služby (vybrané položky) Stravování, ubytování, doprava Náklady na fakturu X Přímá podpora (Kapitola 7) Ubytování Jen cílová skupina Cenový limit – max. 1500 Kč za osobu a noc Stravování Nejen cílová skupina Také realizační tým, další přizvaní hosté Limit 300 Kč/den – celodenní akce !! Prezenční listina Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část18

19 Kapitola 5 - Služby Služby poskytované Masarykovou univerzitou Vnitrofaktury – není možné zahrnout do projektu OP VK Problematika vyčíslení nákladů tak, aby MU nevznikal zisk Většinou pronájem, občerstvení -> Není např. možné ubytování v Telči, občerstvení z bufetu, Menzy MU, letní škola na MU - nájem Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část19

20 Kapitola 7 – Přímá podpora Proplácena cílové skupině oproti dokladům Náklady za jízdní výdaje, ubytování, stravování Členění Studenti Zaměstnanci FSS !! Cílová skupina: studenti a zaměstnanci FSS, kteří mají české občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území ČR Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část20

21 Nepřímé náklady Objem Pro rok 2012: 2% vyčerpaných nákladů Účel využití Telefonní hovory Poštovné Kancelářské potřeby Tuzemské služební cesty realizačního týmu Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část21

22 Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část22 Děkuji za pozornost. Kontakt: Ing. Jana Švarzbergerová Email: svarzber@fss.muni.cz Tel.: 549 49 5265 Kancelář: 5.53


Stáhnout ppt "Projekty SOVA 21 a INZA – Finanční část Jana Švarzbergerová1 Projekty SOVA 21 a INZA Finanční část Jana Švarzbergerová 10.7.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google