Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt ORSEJ 2. jednání řídícího a realizačního týmu dne 23. 2. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt ORSEJ 2. jednání řídícího a realizačního týmu dne 23. 2. 2006."— Transkript prezentace:

1 Projekt ORSEJ 2. jednání řídícího a realizačního týmu dne 23. 2. 2006

2 Program jednání Schválení programu Schválení programu Stručný přehled o činnosti partnerů od začátku realizace projektu, informace o připravované náplni střediska - stručná Stručný přehled o činnosti partnerů od začátku realizace projektu, informace o připravované náplni střediska - stručná Organizace Organizace Ekonomická Ekonomická Finance - rozpočet Finance - rozpočet Technika Technika Průběžné výkazy Průběžné výkazy Shrnutí vykazování Shrnutí vykazování Kontrola Kontrola Archivace Archivace Partnerské smlouvy Partnerské smlouvy Realizační Realizační Realizace projektu Realizace projektu Indikátory Indikátory Publicita Publicita Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů Schůzka účetních, řídícího a realizačního týmu Schůzka účetních, řídícího a realizačního týmu Diskuse Diskuse

3 Ekonomická Finance Základní pravidla Základní pravidla Není nutné vedení samostatného bankovního účtu, platby musí být označovány specifickým symbolem Není nutné vedení samostatného bankovního účtu, platby musí být označovány specifickým symbolem Převody v rámci kapitoly bez omezení –nutné zdůvodnění Převody v rámci kapitoly bez omezení –nutné zdůvodnění Převody mezi kapitolami do výše 15% - nutné zdůvodnění Převody mezi kapitolami do výše 15% - nutné zdůvodnění Převody mezi kapitolami vyšší než 15% - nutné schválení od MŽP Převody mezi kapitolami vyšší než 15% - nutné schválení od MŽP Při přesunech musí být zachován povolený % podíl všech limitovaných položek (př. Kapitola 3 Zařízení a vybavení (kromě 3.5 a 3.6) nesmí překročit 25% z celkových uznatelných nákladů ………..) Při přesunech musí být zachován povolený % podíl všech limitovaných položek (př. Kapitola 3 Zařízení a vybavení (kromě 3.5 a 3.6) nesmí překročit 25% z celkových uznatelných nákladů ………..)

4 Ekonomická Technika Technika Převod majetku Převod majetku Konto technika Konto technika Logistika Logistika Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Mobilní telefony Mobilní telefony

5 Ekonomická Technika Převod majetku Převod majetku Na základě darovací smlouvy mezi KÚ a partnery projektu (2. polovina března) Na základě darovací smlouvy mezi KÚ a partnery projektu (2. polovina března) Formulář FÚ – odpuštění darovací daně Formulář FÚ – odpuštění darovací daně Microsoft – převod licence /musí se ujasnit/ Microsoft – převod licence /musí se ujasnit/

6 Ekonomická Technika Konto techniky Konto techniky Celková částka za techniku 1 332 842,- Kč vč. DPH Celková částka za techniku 1 332 842,- Kč vč. DPH Konta jednotlivých středisek – tištěná podoba Konta jednotlivých středisek – tištěná podoba

7 Ekonomická technika Logistika Logistika Termín cca do 10 dnů Termín cca do 10 dnů 1. dodávka PC a tiskáren /ITI COMP, www.naprodej.cz/ - společná 1. dodávka PC a tiskáren /ITI COMP, www.naprodej.cz/ - společná www.naprodej.cz/ 2. dodávka kancelářské kopírovací techniky /IMPROMAT/ 2. dodávka kancelářské kopírovací techniky /IMPROMAT/ 2 dny předem – oznámení o dodávce, info emailem 2 dny předem – oznámení o dodávce, info emailem

8 Ekonomická Technika Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Hromadné zajištění jednoho partnerů pro všechny (kromě KÚ) Hromadné zajištění jednoho partnerů pro všechny (kromě KÚ) Cena nesmí překročit 100 000,- Kč pro všechny - včetně karet Cena nesmí překročit 100 000,- Kč pro všechny - včetně karet Doporučení : Doporučení : značky Nikon, Canon značky Nikon, Canon Doporučené parametry: Doporučené parametry: optický zoom, optický zoom, 5 miliónů pixelů ? 5 miliónů pixelů ? Malý rozměr Malý rozměr

9 Ekonomická technika Mobilní telefony Mobilní telefony KÚ – T-mobile –nutné KÚ – T-mobile –nutné T- mobile – tarify + ceny za hovorné T- mobile – tarify + ceny za hovorné Partneři – hromadný nákup jedním z partnerů (bez KÚ) Partneři – hromadný nákup jedním z partnerů (bez KÚ)

10 Ekonomická vykazování Pracovní Pracovní Pracovní smlouvy Pracovní smlouvy Druh činnosti – popis činnosti pro projekt Druh činnosti – popis činnosti pro projekt Výše mzdy – mzdový výměr Výše mzdy – mzdový výměr Úvazek Úvazek Funkce Funkce Výplatní list Výplatní list Mzda uvedena ve výplatním listě odděleně Mzda uvedena ve výplatním listě odděleně

11 Ekonomická vykazování Pracovní Pracovní Týdenní výkaz činnosti Týdenní výkaz činnosti Předáván emailem Předáván emailem Vzor bude zaslán emailem Vzor bude zaslán emailem Jednotné vykazování Jednotné vykazování Vzor

12 Ekonomické výkazy Měsíční výkaz pracovní doby Měsíční výkaz pracovní doby k 1. každého měsíce k 1. každého měsíce Vytištěné Vytištěné Vzor bude zaslán emailem Vzor bude zaslán emailem Vzor

13 Ekonomické výkazy Číslování dokladů Číslování dokladů Číslo partnera/kód skupiny dokladů/variabilní symbol, datum/číslo vyúčtování (budu uvádět já ) Číslo partnera/kód skupiny dokladů/variabilní symbol, datum/číslo vyúčtování (budu uvádět já ) DF – došlá faktura DF – došlá faktura VPD – výdajový pokladní doklad VPD – výdajový pokladní doklad BV – bankovní výpis BV – bankovní výpis Smlouva – smlouva Smlouva – smlouva VÚD – vnitřní účetní doklad, dostupná metoda kalkulace, která se nesmí během projektu změnit VÚD – vnitřní účetní doklad, dostupná metoda kalkulace, která se nesmí během projektu změnit partneři partneři 0. partner - KÚ 0. partner - KÚ 1. partner – Technická univerzita 1. partner – Technická univerzita 2. partner – Suchopýr 2. partner – Suchopýr 3. partner - Společnost pro Jizerské hory 3. partner - Společnost pro Jizerské hory 4. partner – DDM NMPS 4. partner – DDM NMPS 5. partner – DDM Vikýř 5. partner – DDM Vikýř 6. partner – MDC Maják 6. partner – MDC Maják 7. partner – SEV Český ráj 7. partner – SEV Český ráj 8. partner – SLH 8. partner – SLH 9. partner - VMG 9. partner - VMG

14 Ekonomické výkazy Shrnutí Shrnutí Měsíční předávání za předešlý měsíc (na 1. schůzce v měsíci) Měsíční předávání za předešlý měsíc (na 1. schůzce v měsíci) Pracovní smlouvy (pouze při prvním předání) Pracovní smlouvy (pouze při prvním předání) Týdenní výkaz činnosti Týdenní výkaz činnosti Měsíční výkaz pracovní doby Měsíční výkaz pracovní doby Soupiska účetních dokladů za celý měsíc Soupiska účetních dokladů za celý měsíc Rozpočet – přiřazené výdaje + čísla dokladů Rozpočet – přiřazené výdaje + čísla dokladů Přesuny Přesuny Zdůvodnění přesunů Zdůvodnění přesunů 3 kopie dokladů – očíslované bez pořadového čísla vyúčtování 3 kopie dokladů – očíslované bez pořadového čísla vyúčtování Příjmy projektu Příjmy projektu Kontroly Kontroly Problémy při realizaci Problémy při realizaci Popis nepodstatných změn projektu Popis nepodstatných změn projektu Návrh podstatných změn projektu Návrh podstatných změn projektu Elektronicky soubor formulářů – jednotné vykazování, bude zasláno emailem Elektronicky soubor formulářů – jednotné vykazování, bude zasláno emailem

15 Ekonomická Kontrola Kontrola Minimálně 1 x ročně – obvykle v prvním roce Minimálně 1 x ročně – obvykle v prvním roce Písemné oznámení předem od MŽP Písemné oznámení předem od MŽP Účetnictví, účetní knihy Účetnictví, účetní knihy Návštěva středisek Návštěva středisek Kontrola vybavení Kontrola vybavení Pokud probíhá akce – zúčastní se jí Pokud probíhá akce – zúčastní se jí

16 Ekonomická Archivace Archivace 10 let od konce projektu 10 let od konce projektu Tištěné Tištěné Elektronicky Elektronicky

17 Ekonomická Partnerské smlouvy Partnerské smlouvy 2. polovina měsíce března 2. polovina měsíce března

18 Realizační Realizace projektu Realizace projektu Poradenství a program EVVO pro veřejnost Poradenství a program EVVO pro veřejnost Archivace dotazů Archivace dotazů Doložit (pozvánky, letáky, prezenční listiny, dotazníky o cílové skupině, zprávu po ukončení) Doložit (pozvánky, letáky, prezenční listiny, dotazníky o cílové skupině, zprávu po ukončení) Plán činnosti do 30. 6. 2006 Plán činnosti do 30. 6. 2006 – činnost březen – termín odevzdání do 27.2.2006, – činnost březen – termín odevzdání do 27.2.2006, - ostatní - termín odevzdání 10. března 2006 - ostatní - termín odevzdání 10. března 2006 6x – vzdělávací akce 2x – akce s dobrovolníky 2x - kampaň Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Týká se hlavně Eko-dnů Týká se hlavně Eko-dnů Vzdělávací kursy pro poskytovatele služeb EVVO Vzdělávací kursy pro poskytovatele služeb EVVO Debata o osobních cílech Debata o osobních cílech Zhodnocení Zhodnocení

19 Realizační Indikátory Indikátory Kopie článků z tisku, fotodokumentace Kopie článků z tisku, fotodokumentace Ankety a dotazníková řešení Ankety a dotazníková řešení Zpracování dotazů a stížností (sjednotit) Zpracování dotazů a stížností (sjednotit) Měsíční Měsíční

20 Realizační Publicita Publicita Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Jednotné označení Jednotné označení Vždy uvést logo ESF Vždy uvést logo ESF Vlaječky Vlaječky

21 Schůzka účetních a řídícího a realizačního týmu Schůzka účetních Schůzka účetních Spolupráce s auditorem Spolupráce s auditorem Řídícího a realizačního týmu Řídícího a realizačního týmu 7. března 2006 7. března 2006


Stáhnout ppt "Projekt ORSEJ 2. jednání řídícího a realizačního týmu dne 23. 2. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google