Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

09/04/2015 Rizika při realizaci projektů v závěrečném období ROP SČ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "09/04/2015 Rizika při realizaci projektů v závěrečném období ROP SČ."— Transkript prezentace:

1 09/04/2015 Rizika při realizaci projektů v závěrečném období ROP SČ

2 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 2 Harmonogramy projektů Jedním z největších rizik realizace v závěrečném období je samotný fakt, že bude nutné dodržet termíny vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace a na tyto termíny nastavit harmonogramy realizace. Pro případné posuny termínů máme k dispozici pouze velmi malý manévrovací prostor. Konečné datum způsobilosti výdajů 31.12.2015 (dle Nařízení č. 1083/2006 – obecné nařízení) Do této doby musí být faktury proplaceny dodavatelům.

3 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 3 Harmonogramy projektů Ze strany ŘO jsou stanoveny mezní termíny pro: 1.Ukončení výběrového řízení na hlavní předmět projektu, resp. na uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem 2.Ukončení fyzické realizace a následně ukončení projektu předložením závěrečné ŽOP Nedodržení těchto termínů může mít za následek odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany ŘO

4 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 4 Aktualizace rozpočtu projektu Příjemce má povinnost co nejrychleji aplikovat změny do rozpočtu projektu - zejména úspory z výběrových řízení, méněpráce a to do 30 kalendářních dní od okamžiku změny (např. podpisu smlouvy s dodavatelem). Po podpisu smlouvy s dodavatelem musí v případě úspory příjemce žádat o změnu rozpočtu nebo rozpočet pokrátit prostřednictvím monitorovací zprávy, hlášení o pokroku (v případě že monitorovací zprávu/hlášení o pokroku příjemce předkládá ve výše uvedeném termínu). Změny v projektech provedené po aktualizaci rozpočtu, resp. výdaje za vícepráce z nich vyplývající budou hrazeny příjemcem dotace.

5 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 5 Finanční plány projektů V závěrečném období bude nutné v maximální možné míře přistoupit k redukci finančních plánů. S příjemci jsou v tomto smyslu vedena individuální jednání. Konkrétně u výzvy 85a: - lze předložit pouze jednu žádost o platbu (závěrečnou) a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení fyzické realizace projektu, datum podání ŽoP nesmí být pozdější než 30. 11. 2015 - režim modifikovaných plateb není možný (do ŽoP lze zahrnout pouze proplacené faktury)

6 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 6 Upozornění Pokud realizujete platby spojené s projektem, které budete chtít proplatit z finančních prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy, musí být odděleně zaúčtovány a projít přes zvláštní účet projektu. Tento účet je žadatel povinen vést od data registrace projektu, resp. od realizace první platby související s projektem, pokud tato varianta nastane později. Účet musí existovat až do vyplacení závěrečné platby od Řídícího orgánu, Výdaje na projektovou dokumentaci, výdaje na přípravu dokumentace pro podání žádosti a dokumentaci nezbytnou pro úspěšnou realizaci projektu, jejichž úhrada proběhla z běžného účtu před datem registrace projektu, musí být zpětně refundovány ze zvláštního účtu po jeho založení

7 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 7 Upozornění Platí povinnost oznamovat předem veškeré změny v projektech. Minimalizovat změny v projektech. Pokud je příjemce ze strany poskytovatele dotace v rámci schvalování oznámené změny vyzván k doplnění informací a podkladů, je tak povinen učinit do 10 pracovních dní. Nedodržení tohoto termínu může být důvodem k zamítnutí požadované změny projektu (výdaje spojené se změnou budou v rámci projektu nezpůsobilým výdajem). Stejně tak bude postupováno i v případě nedostatečně doložených výdajů v rámci předložených ŽOP.

8 Děkuji za pozornost Michal Kýzl Úřad Regionální rady Karlovo náměstí 313/8, Praha 2 tel.: 222 749 769 email: info@ropsc.cz www.ropstrednicechy.cz 09/04/2015


Stáhnout ppt "09/04/2015 Rizika při realizaci projektů v závěrečném období ROP SČ."

Podobné prezentace


Reklamy Google