Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu."— Transkript prezentace:

1 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu měst a obcí, Komory statutárních měst, Sdružení místních samospráv, Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj a dalších ústředních správních úřadů Činnost oddělení vzdělávání a výkonu územní veřejné správy Mgr. Jan Roneš 1. prosince 2015

2 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 22 Rovnocennost vzdělání úředníků ÚSC K bylo podáno dílčích žádostí o uznání rovnocennosti vzdělání, z toho: dílčích žádostí posouzeno kladně (62,3%) 211 dílčích žádostí bylo zamítnuto (11,2%) v rámci 116 dílčích žádostí řízení zastaveno (6,1%) v rámci 387 dílčích žádostí běží doposud správní řízení (3 měsíční zákonná lhůta)

3 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 33 Akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů pro úředníky ÚSC K bylo podáno: a) 93 dílčích žádostí o vydání akreditace vzdělávací instituci, z toho: 81 dílčích žádostí posouzeno kladně (87%) 12 dílčích žádostí bylo zamítnuto (13%) b) dílčích žádostí o vydání akreditace vzdělávacímu programu, z toho: dílčích žádostí posouzeno kladně (88%) 183 dílčích žádostí bylo zamítnuto (12%) K akreditováno 306 vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů. (Akreditace platí 3 roky.)

4 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 44 Legislativní činnost K byly připraveny novelizace vyhlášek: Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů. Novela č. 147/2015 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů s účinností od

5 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 55 Legislativní činnost Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. (Předpoklad účinnosti k ) Připomínkové řízení ukončeno , aktuálně v pracovní komisi LRV. Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. (Předpoklad účinnosti k ) Připomínkové řízení ukončeno , aktuálně v pracovní komisi LRV.

6 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 66 Legislativní činnost Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. (Návrh účinnosti k ) Připomínkové řízení ukončeno , připraveno k projednání v pracovní komisi LRV. Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. (Návrh účinnosti k ) Připomínkové řízení ukončeno , připraveno k projednání v pracovní komisi LRV.

7 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 7 Pořádání seminářů Semináře ke vzdělávání úředníků ÚSC V roce 2015 uspořádány celkem 4 semináře ke vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě na téma: Rovnocennost vzdělání, s celkovým počtem 300 účastníků, jimiž byli především tajemníci, starostové a personalisté obcí. Seminář k problematice veřejného opatrovnictví Na základě požadavku územních samosprávných celků uspořádán iniciační seminář, na základě kterého byl následně vytvořen metodický materiál ve formě „Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky“.

8 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 8 Státní kontrola akreditovaných vzdělávacích institucí V roce 2015 proběhlo celkem 10 státních kontrol, z toho: 8 státních kontrol uzavřeno s provedením nápravy 2 státní kontroly - zaslán protokol s výzvou k nápravě Nejčastější pochybení: Chybné vydávání osvědčení (bez náležitostí, již na začátku semináře, „neúředníkům“) Nedodržování obsahu akreditovaného programu Nedodržování časové dotace akreditovaného programu

9 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 9 Ostatní činnost Pořádání pravidelných porad s tajemníky ORP (3x) Pořádání pravidelných porad s ŘKÚ (5x) Koordinační role v přípravě Strategií a materiálů v rámci sociálně vyloučených lokalit –Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období –Nástroje pro obce v boji proti sociálnímu vyloučení 257 spisů ostatní územní veřejná správa (např. stanovení obce městem, VPS, změna názvu obce, změna částí obce apod.) Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků ÚSC v ČR v roce 2014 Informace o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech podle usnesení vlády č.1542/2015 v r. 2014

10 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 10 Děkuji za pozornost Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR Tel: (429)


Stáhnout ppt "Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu."

Podobné prezentace


Reklamy Google