Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol ÚSC (2010 – 2011) Ing. Marie Kostruhová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol ÚSC (2010 – 2011) Ing. Marie Kostruhová."— Transkript prezentace:

1 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol ÚSC (2010 – 2011) Ing. Marie Kostruhová

2 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 2 Základní informace k Hodnotící zprávě 1 x za 2 roky předkládána vládě informativní zpráva o realizaci výkonu samostatné a přenesené působnosti ÚSC HZ byla zpracována zejména ve spolupráci s věcně příslušnými resorty, KÚ a kanceláří veřejného ochránce práv Ve zprávě jsou popsány nedostatky a formulována doporučení pro resorty, kraje, obce Konkrétní návazné opatření resorty navrhnou do konce srpna a budou informovat MV Aktuální zpráva projednána vládou dne 9. května 2012 a bude zveřejněna na

3 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 3 POZNATKY Z KONTROLNÍCH PROTOKOLŮ ÚSÚ KÚ OBCE KÚ OBCE III, II, I VOP MV a MF SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

4 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 4 Kontroly KÚ vůči obcím a uložená opatření

5 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 5 Nejčastější zjištění a doporučení pro obce Obecně zjištěny zejména pochybení při aplikaci správního řádu Formální a procesních náležitostí stanovené správním řádem, Územní řízení a stavební řád přestupky,doprava,státní sociální podpora a sociální péče, životní prostředí Rozdílná úroveň u obcí Konkrétní zjištění dle jednotlivých úseků - HZ

6 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 6 Struktura kontrol dle typu obcí v období 2010/2011 (bez ohledu na úsek státní správy) Typ obcePočet kontrol Počet zkontrolova- ných obcí % zkontrolova- ných obcí Obce III Obce II Obce I CELKEM

7 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 7 Struktura kontrol dle typu obcí v období 2010/ závěry Alespoň 1 kontrola přenesené působnosti byla v kontr. období provedena pouze u 30% obcí (v období 2008/2009 to bylo u 27,5% obcí) Počty jsou uvedeny bez ohledu na úsek státní správy – v jednotlivých oblastech jsou tedy počty kontrol výrazně nižší Z kapacitních důvodů tedy není možné řádně ověřovat kvalitu výkonu státní správy u všech obcí Pozn: V HZ uvedeny počty kontrol obcí dle krajů i dle jednotlivých úseků

8 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 8 Kontroly samostatné působnosti obcí Období Počet kontrol Porušení zákona Porušení zákona na 1 kontrolu ,

9 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 9 Další poznatky z HZ 2010/2011 V HZ podrobněji popsána agenda silničních spr. úřadů, dopr.-správních agend a odpadového hospodářství samostatné kapitoly k přezkoumání hospodaření a kontrole samostatné působnosti samostatná subkapitola zjištění veřejného ochránce práv zjištěn nárůst zásadních nedostatků při kontrolách přenesené působnosti identifikováno neřešení problému dohledové působnosti u zakázek malého rozsahu ÚSÚ vyhodnotí poznatky a budou MV do konce srpna t. r. informovat o přijatých opatřeních

10 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 10 POZNATKY V O P Kritika metodické pomoci poskytované ÚSÚ Nedostatečná provázanost met. pomoci mezi ÚSÚ Odlišná stanoviska ÚSÚ na shodnou právní otázku uvnitř ÚSÚ Zodpovědnost ÚSÚ za svěřený úsek státní správy

11 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 11 Stav výkonu přenesené působnosti Zvýšil se počet kontrol výkonu přen. působnosti Výkonu přenes. působnosti je věnována pozornost Zvýšil se počet kontrolních zjištění – svědčí o snížení kvality výkonu přen. působnosti (ÚSÚ u KÚ vykazujÍ o 62 % větší počet kontrolních zjištění oproti předchozímu období )

12 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 12 VÝVOJ POČTU ZÁSADNÍCH NEDOSTATKŮ – DLE KÚ Kontrolní období : navýšení 63 % ( provedeno 5677 kontrol, uloženo 2318 nápravných opatření)

13 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 13 Příčiny Neznalost SŘ Neznalost právních předpisů Pochybení jednotlivce Nedůslednost postupů Formalismus Nevyužívání následných kontrol Často chybí metodické působení ÚSÚ

14 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 14 DOPORUČENÍ ZAMĚŘIT SE NA KONTROLU POSTUPŮ DLE SŘ POSKYTOVAT SOUVISEJÍCI METODICKOU POMOC VYUŽÍVAT INSTITUTU NÁSLEDNÉ KONTROLY ÚSÚ – ZVÝŠIT POČET KONTROL PŘÍMO NA OBCÍCH ZÁSAH ÚSÚ V PŘÍPADĚ NEČINNOSTI,UKLÁDÁNÍ OPATŘENÍ ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY VYKONÁVAJÍCÍ SŘ PŘEVEDENÍ AGEND S MALOU ČETNOSTÍ POSÍLENÍ PRAVOMOCI KÚ ROZHODNOUT PŘI NEDOSTATEČNÉM VÝKONU OBCE V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

15 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 15 KVALITA VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI Po vyhodnocení kontrolních protokolů za období nedochází ke zvýšení výkonu státní správy Stav vykazuje zhoršení kvality výkonu přenesené působnosti

16 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 16 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA BUDE K DISPOZICI PRO PODROBNĚJŠÍ SEZNÁMENÍ Kontakt: PROJEDNÁNA VLÁDOU DNE


Stáhnout ppt "Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol ÚSC (2010 – 2011) Ing. Marie Kostruhová."

Podobné prezentace


Reklamy Google