Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strana 1 INTEGROVANÉ POVOLOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Švachulová Ministerstvo životního prostředí Oddělení IPPC Integrated and Planned Enforcement of.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strana 1 INTEGROVANÉ POVOLOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Švachulová Ministerstvo životního prostředí Oddělení IPPC Integrated and Planned Enforcement of."— Transkript prezentace:

1 Strana 1 INTEGROVANÉ POVOLOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Švachulová Ministerstvo životního prostředí Oddělení IPPC Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01

2 Strana 2 Provozovatel zařízení Postoupení žádosti o integrované povolení Krajský úřad Ověření úplnosti žádosti (20 dní) Konzultace s povolujícím úřadem (dobrovolné – není stanoveno v našem zákoně o IPPC) Žádost nebyla doplněna = řízení je zastaveno Žádost není úplná Žádost je úplná Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01

3 Strana 3 Obsah žádosti podle vyhlášky č. 554/2002 1. Obsah žádosti 2. Identifikace provozovatele zařízení 3. Informace vztahující se k vydání integrovaného povolení 4. Informace vztahující se ke změně vydaného integrovaného povolení 5.Popis zařízení a přímo spojených činností 6.Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01

4 Strana 4 7.Popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energie, které jsou/budou používány v zařízení a jsou/budou zařízením produkovány 8.Emise a jejich zdroje; jiné dopady ze zařízení 9.Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území 10. Popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku, úpravě, využívání či odstraňování odpadu 11.Popis dosavadních a uvažovaných opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01

5 Strana 5 12. Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru 13.Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jejich časové plnění 14. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy 15. Další podklady 16. Seznam použitých zkratek 17.Závěr Přílohy k žádosti Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01

6 Strana 6 Zveřejnění na portálu veřejné správy a vyvěšení na úřední desce po dobu 30 dní Poslat žádost během 7 dní - Účastníci řízení - Příslušné správní úřady - MŽP - v případě přeshraničních vlivů Pošlou vyjádření během 30 dní Pošle vyjádření během 30 dní Veřejnost Krajský úřad Odborně způsobilá osoba/Agentura IP Pošle vyjádření během 5 dní Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01

7 Strana 7 Účastnící řízení (zákon IPPC § 7) a.provozovatel zařízení b.obec, na jejímž území se zařízení nachází c.kraj, na jehož území se zařízení nachází d.občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory e.obce/kraje, jejichž území může být dotčeno f.účastnící řízení podle speciálních předpisů Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01

8 Strana 8 Svolaní úřad Zveřejnění vyjádření na portálu veřjené správy a na úřední desce po dobu 30 dní Nařídí ústního projednání během 5 dní Krajský úřad - během 45 dní rozhodne o vydání integrovaného povolení -Provozovatel - Účastnící řízení - Příslušné správní úřady - Odborně způsobilá osoba Vyjádření k žádosti a k vyjádřením účastníků; projednání s provozovatelem (75 dní) Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01

9 Strana 9 Provozovatel Odvolání proti rozhodnutí Zveřejnění integrovaného povolení na portálu veřejné správy a na úřední desce po dobu 60 dní Účastníci řízení Nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstvo životního prostředí Integrované povolení Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01


Stáhnout ppt "Strana 1 INTEGROVANÉ POVOLOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Švachulová Ministerstvo životního prostředí Oddělení IPPC Integrated and Planned Enforcement of."

Podobné prezentace


Reklamy Google