Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 1 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Informace o metodické činnosti odboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 1 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Informace o metodické činnosti odboru."— Transkript prezentace:

1 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 1 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Informace o metodické činnosti odboru veřejné správy, dozoru a kontroly v oblasti výkonu dozoru nad samostatnou působností obcí Ing. Miroslav Veselý

2 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 2 Metodické materiály k tvorbě OZV Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Rozeslání a zveřejnění: leden 2015 (rozsáhlá aktualizace metodického materiálu v návaznosti na novelu zákona o odpadech, která stanovila nové povinnosti obcí při třídění biologických a dalších tříděných odpadů, spolupráce MŽP)

3 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 3 Metodické materiály k tvorbě OZV Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o loteriích a jiných podobných hrách Rozeslání a zveřejnění: duben 2015 (rozsáhlá aktualizace metodického materiálu reagující na stanovisko Úřadu na ochranu hospodářské soutěže k pravidlům vymezování konkrétních míst, zapracovány poznatky Ministerstva vnitra a Ministerstva financí z dozorové a aplikační praxe, reakce na připomínky Evropské komise k regulaci hazardu v ČR, spolupráce MF)

4 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 4 Metodické materiály k tvorbě OZV Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí, osvobození některých pozemků zemědělského půdního fondu od daně z nemovitých věcí, osvobození nemovitých věcí zasažených živelní pohromou od daně z nemovitých věcí a osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách Rozeslání a zveřejnění: červenec 2015 (aktualizace metodického materiálu v návaznosti na dvě novelizace zákona o dani z nemovitých věcí, nově zakotvena možnost osvobození zvýhodněných průmyslových zón, spolupráce MF a MPO)

5 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 5 Metodické materiály k tvorbě OZV Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce Požární řád Zveřejnění: leden 2015 (vydání metodiky k tvorbě OZV ve spolupráci s HZS)

6 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 6 Metodické materiály k tvorbě OZV Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů Zveřejnění: červen 2015 (aktualizace metodiky v návaznosti na změny právních předpisů EU v oblasti označování psů)

7 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 7 Metodické materiály k tvorbě OZV Metodický materiál k vydávání obecně závazných vyhlášek obce o zřízení a zrušení obecní policie Zveřejnění: červenec 2015 (aktualizace metodického materiálu v návaznosti na nové nastavení zasílání OZV na MV - dříve dle zákona dvojkolejně - 1x k dozoru na ODK + 1x k evidenci na OBP; nově 1x na MV - ODK následně informuje OBP)

8 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 8 Metodické materiály k tvorbě OZV Oblasti veřejného pořádku ve vztahu k možnostem jejich regulace obecně závaznými vyhláškami obcí Zveřejnění: září 2015, prosinec 2015 1. aktualizace metodického materiálu v návaznosti novou judikaturu Ústavního soudu a poznatky z dozorové praxe MV 2. aktualizace metodického materiálu v návaznosti na vydání zákona o pyrotechnice a novelizaci zákona o přestupcích

9 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 9 Metodické materiály k tvorbě OZV Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů Zveřejnění: říjen 2015 (aktualizace metodického materiálu zapracování aktuálních výkladových problémů, spolupráce s MŠMT)

10 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 10 Metodické materiály k tvorbě OZV Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o místních poplatcích Zveřejnění: říjen 2015 (aktualizace metodického materiálu u návaznosti na novelu zákona o místních poplatcích)

11 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Metodické materiály k tvorbě OZV Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o veřejném pořádku Zveřejnění: prosinec 2015 (aktualizace metodického materiálu v návaznosti na vydání zákona o pyrotechnice a novelizaci zákona o přestupcích)

12 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 12 Semináře a odborné konference Seminář k tvorbě právních předpisů města Konání: 16. února 2015 Seminář pro zastupitele a zaměstnance SM Brna. Seznámení s pravidly obecní novotvorby.

13 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 13 Semináře a odborné konference Setkání dozorových pracovníků MV, HM Prahy a statutárních měst Konání: 15. října 2015 Účel setkání - sjednocení výkonu dozoru a informování zástupců územně členěných SM a HMP o aktuální legislativě, judikatuře a právních názorech MV. Diskutovány rovněž aplikační problémy zákona o svobodném přístupu k informacím Předpokládáno pořádání pravidelných setkávání 2x ročně.

14 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 14 Semináře a odborné konference Seminář k problematice požárních řádů Konání: 12. listopadu 2015 Účast dozorových pracovníků, zástupců krajů a Hasičského záchranného sboru. Diskuze nad současnou právní úpravou, metodikou MV a aktuálními aplikačními problémy.

15 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 15 Připravované metodické materiály Metodická doporučení (nová zelená řada) k tvorbě OZV Materiály navazující na Edici dobré správní praxe vydávanou ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv. Zpracování nové řady tištěných metodických pomůcek připracovaných ODK k problematice tvorby obecně závazných vyhlášek.

16 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 16 Připravované metodické materiály Metodická doporučení (nová zelená řada) k tvorbě OZV Do konce roku 2015 je připravuje vydání prvních 2 metodických pomůcek, které se budou věnovat: tvorbě OZV obecně, problematice tvorby OZV o dani z nemovitých věcí. V dalším období bude navazovat vydávání dalších doporučení k jednotlivým zákonným zmocněním. Aktuálně v přípravě problematika místních poplatků a regulace veřejného pořádku..

17 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 17 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Telefon: 974 816 411 974 816 429 Fax: 974 816 816 E-mail: odbordk@mvcr.czodbordk@mvcr.cz Web: www.mvcr.cz/odkwww.mvcr.cz/odk


Stáhnout ppt "Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 1 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Informace o metodické činnosti odboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google