Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Roman Vrba – Ředitel Odboru eGovernmentu, MV ČR Ing. Martin Lukáš, Ph.D. – Projektový manažer PePo, MV ČR INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Roman Vrba – Ředitel Odboru eGovernmentu, MV ČR Ing. Martin Lukáš, Ph.D. – Projektový manažer PePo, MV ČR INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY."— Transkript prezentace:

1 Ing. Roman Vrba – Ředitel Odboru eGovernmentu, MV ČR Ing. Martin Lukáš, Ph.D. – Projektový manažer PePo, MV ČR INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ www.ipepo.cz

2 PROJEKT: INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REG.Č. CZ.1.04/4.1.00/38.00002  Financování:Operační program lidské zdroje a zaměstnanost  Spolufinancování:Ministerstvo vnitra ČR  Poskytovatel služby :Institut pro veřejnou správu Praha  Délka realizace: do 30.11.2015 Hlavní cíl: vytvoření metodického nástroje a podpora efektivity rozvoje a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě (pro územní samosprávu : obce I., II. a III. typu) Dílčí cíle:  Přispění k podpoře Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě  Přispění k lepšímu výkonu Řízení lidských zdrojů u obcí I. a II.typu (cca. 6000 obcí)  Přispění k postupnému sjednocování personálních činností v obcích I. a II.typu  Nabídnout interaktivní portál www.ipepo.cz (doména registrována)www.ipepo.cz Cíle projektu vychází z provedené analýzy stavu VS, ze Strategie rozvoje VS a eGovernmentu 2

3 PŘÍNOSY PROJEKTU PEPO  Státem garantované informace v oblasti personální práce územních samospráv  Přispění ke zvýšení kvality personální práce v územních samosprávách  Postupné metodické sjednocování personální práce územních samospráv  Obce, které nemají své personalisti (např. obce I.typu), mohou využívat státem garantované informace bezplatně (ostatní též bezplatně)  Úspora nákladů za perosnální a právní služby  Přispění ke jednodušení orientace v personální práci  Možnost využití šablon typických personálních dokumentů (pracovních smluv, DPČ, DPP, apod.)  Možnost vyhledávání školení a akreditovaných institucí i lektorů pro různé oblasti v kompetenci územních samospráv  Aktualizované metodiky a výklady k zákonům, směrnicím a předpisům v oblasti personální práce 3

4 VÝSTUPY PROJEKTU PEPO  Hlavním výstupem je internetový portál PEPO  Cílové umístění bude na www.ipepo.cz  Dalšími výstupy jsou 4 vzdělávací akce pro pracovníky územních samospráv (seznámení se s funkcionalitou a strukturou portálu) 4 AKTUÁLNÍ SITUACE PROJEKTU PEPO  Dne 31.8.2015 byla předána Beta verze PEPO do akceptačního řízení (bez redakčního obsahu) včetně návrhu Provozního řádu a technické dokumentace  Dokončuje se akceptace Beta verze  DO 30.10.2015 bude předána produkční verze k apceptaci  Plánovaná akceptace do 30.11.2015  Následně bude zahájen produkční provoz v cílovém prostředí a ustanovena Redakční rada

5 Pro koho jsou výstupy projektu určeny - cílové skupiny: 1. Zaměstnanci dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který upravuje pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků a jejich vzdělávání (zejména pro zaměstnance obcí I. a II. stupně). 2. Jedná se zejména o: starosty (uvolněné i neuvolněné) místostarosty tajemníky personalisty Využití je též pro ředitele krajských úřadů, vedoucí personálních odborů, personální pracovníky na krajských úřadech i obcích III. typu. 5

6 OBSAH PORTÁLU PRO ZAMĚSTNANCE DLE ZÁKONA 312/2002 SB. : Interaktivní personální portál pro potřeby vedoucích úřadů, vedoucích úředníků a personalistů u obcí I., II. a III. typu i krajů je: interaktivní webová aplikace s obsahem garantovaných informací a metodik určených pro rozvoj a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě obsahuje tyto moduly:  Akreditace  Oprávněné osoby  Vzdělávání  Hodnocení  Organizace práce  Zaměstnanecké záležitosti a platy  Katalog prací  Burza práce  Slovník veř. správy  Publikace  Právní normy  Diskusní fórum 6

7  Akreditace - určeno zájemcům, kteří chtějí poskytovat své vzdělávací služby v sektoru veřejné správy v ČR v souladu se zákonem č. 312 / 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění  Certifikace - seznam odborníků ke zkoušce odborné způsobilosti, rejstřík úředníků s absolvovanou zkouškou odborné způsobilosti, rejstřík úředníků s uznanou rovnocennosti vzdělání  Vzdělávání - evidence institucí nabízející vzdělávání, číselník okruhů a odborností  Hodnocení - komplexní metodika a návody jak postupovat při hodnocení pracovníků / úředníků úyemních samospráv 7

8  Organizace práce - metodika pro tvorbu organizačních řádů a popisů pracovních činností  Zaměstnanecké záležitosti a platy - souhrnné a přehledné informace o pracovních smlouvách, platových výměrech, tvorba osobn. spisů, tvorba DPČ a DPP (včetně vzorů)  Katalog prací - přehledný katalog prací orgánů, které mohou vykonávat orgány územních samospráv (veřejná část)  Burza práce - Přehled volných úřednických míst vybraného orgánu územní samosprávy (vkládání, úprava, mazání, filtrování, vyhledávání), poptávky po pracovních místech 8

9  Slovník veřejné správy - přehled zkratek, pojmů a jejich vysvětlení používaných ve veřejné správě (průběžně aktualizováno redakční radou)  Publikace - přehled odborných publikací z oblasti personalistiky v územních samosprávách (průběžně aktualizováno redakční radou)  Právní normy - přehled právních předpisů, vyhlášek, nařízení apod. v oblasti perosánlní problematiky (průběžně aktualizováno redakční radou) 9

10 www.ipepo.cz 10 Beta verze bez redakčního obsahu dostupná na http://ben-ucebna.institutpraha.cz/ http://ben-ucebna.institutpraha.cz/

11 MODUL AKREDITACE 11

12 MODUL BURZA PRÁCE 12

13 MODUL ZAMĚSTNANECKÉ VĚCI, PLATY 13

14 17. září 2015:  Plzeň - Magistrát Města Plzně, od 9 hod do 17 hod 21. září 2015:  Jihlava - Krajský úřad Kraje Vysočina, od 9 hod do 17 hod 1. října 2015:  Brno - Krajský úřad Jihomoravského kraje, od 9 hod do 17 hod 8. října 2015  Benešov – školící středisko IVS Praha, od 9 hod do 17 hod POZVÁNKA NA KONFERENČNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE PEPO 14

15 DĚKUJI ZA POZORNOST…


Stáhnout ppt "Ing. Roman Vrba – Ředitel Odboru eGovernmentu, MV ČR Ing. Martin Lukáš, Ph.D. – Projektový manažer PePo, MV ČR INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY."

Podobné prezentace


Reklamy Google