Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 problematika odborné způsobilosti SBS 20 let upravena naprosto nedostatečným způsobem,  především v oblasti soukromých detektivních služeb,  živnostenský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " problematika odborné způsobilosti SBS 20 let upravena naprosto nedostatečným způsobem,  především v oblasti soukromých detektivních služeb,  živnostenský."— Transkript prezentace:

1

2  problematika odborné způsobilosti SBS 20 let upravena naprosto nedostatečným způsobem,  především v oblasti soukromých detektivních služeb,  živnostenský zákon po držiteli koncese požadoval středoškolské vzdělání s maturitou,  nepožadoval praxi !

3 Novela živnostenského zákona přijatá zákonem č. 274/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009:  požadavek odborné způsobilosti po provozovateli (držitel koncese),  tak i po pracovnících služeb soukromých detektivů i služeb ochrany majetku a osob

4 Následně provedena další novela zákonem č. 155/2010 Sb. s účinností od 1. srpna 2010:  snižováním administrativní zátěže podnikatelů se dostává mimo živnostenský zákon popis činnosti soukromého detektiva,  zpět v právním stavu před rokem 2008, kdy platilo vládní nařízení 469/2000 Sb.,  převládají požadavky zákona 101/2000 Sb.

5 Z pohledu podnikatelů v živnostech „Služby soukromých detektivů“ a „Ostraha majetku a osob“ je důležitá Část šestá - Změna zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Změny podstatné pro oba obory jsou následující

6 Odborná způsobilost u živnosti Ostraha majetku a osob se prokazuje: a)vysokoškolské vzdělání nebo b)vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření nebo c)střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru nebo d) s třední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a zkouška z dílčí kvalifikace strážný.

7 Odborná způsobilost u živnosti Služby soukromých detektivů se prokazuje: a)vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru nebo b)vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření a 1 rok praxe v oboru nebo c)střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru nebo d)střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo e)střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru z dílčí kvalifikace detektiv koncipient. a zkouška z dílčí kvalifikace detektiv koncipient.

8 že výkon živností „ostraha majetku a osob“ a „služby soukromých detektivů“ :  zajišťuje pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost příloha č. 5 Živnostenského zákona.  při nedodržení Živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Nový žadatelé o koncesi musí splňovat ihned

9 Vzdělávání probíhá na úrovni rekvalifikačních kurzů (akreditace MŠMT). Kurz v délce 20 hodin ukončen zkouškou nebo pouze kvalifikační zkouškou v délce cca 2 hodin.

10  probíhá před tříčlennou komisí (autorizovaní zástupci = zkušební komisaři)  autorizaci autorizovaným zástupcům uděluje Ministerstvo vnitra ČR.  podmínky pro udělení autorizace: –vysokoškolské vzdělání, –dlouholetá praxe v bezpečnostních složkách státu nebo v sektoru bezpečnostních služeb –pedagogická činnost.

11 Česká komora detektivních služeb a Hospodářská komora České republiky (partner projektu) Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt Nastavení systému standardů zvyšování a ověřování kvalifikační úrovně v oblasti bezpečnostních služeb reg. č. CZ.1.04/1.1.02/23.00184. říjen 2009 - leden 2011 přidělena dotace ve výši 3.926.332,- Kč.

12 CÍL PROJEKTU:  zajištění kvalitní a včasné přípravy na legislativní změny v živnostenském zákoně,  zvýšení kvality služeb, stabilizace a další rozvoj kvalifikací jednotlivců SBS. Obsahem projektu byla realizace vzdělávacího programu, který byl tvořen souhrnem modulů zahrnujících pilotní ověření kvalifikace. Moduly byly strukturovány a zahrnovaly svým rozsahem činnosti bezpečnostních služeb od základních po vysoce specializované.

13 Projekt obsahoval nové vzdělávací moduly jako např.:  manažer bezpečnostní služby,  detektivní inspektor,  detektivní specialista,  detektiv asistent,  základní norma zdravotnických znalostí  Trendy, činnosti a metody spolupráce evropských bezpečnostních složek na téma divácké násilí (mezinárodní konference 24.-25.11.2009).

14 Projekt se setkal s velkým ohlasem u modulů, které byly koncipovány jako rekvalifikace. Vzdělávací modul H Vzdělávací modul H - řízené samostudium alternace pro rekvalifikační kurz strážný a detektiv koncipient. V projektu proškoleno a vyzkoušeno: 42 osob z dílčí kvalifikace detektiv koncipient 191 osob z dílčí kvalifikace strážný. Celkem se jednotlivých kurzů zúčastnilo 410 osob.

15 Zkušenosti, které ČKDS v rámci projektu získala, se projevily následovně:  získání know-how v oblasti projektového řízení,  posílení lektorských kompetencí členů ČKDS, v rámci projektu odškolili více než 700 hodin,  získání know-how v rámci provedení 237 zkoušek v gesci Ministerstva vnitra ČR,  vytvoření 7 školících modulů pro pracovníky SBS

16 Ministerstvo vnitra ČR v rámci Národní soustavy kvalifikací má v gesci 3 kvalifikace:  Strážný  Detektivní koncipient  Psovod bezpečnostní služby MV ČR vydalo autorizaci 102 subjektům od roku 2009 do 1. poloviny roku 2011 realizováno 10 716 zkoušek. Hospodářská komora ČR - autorizovaná osoba 3 000 zkoušek, tj. 30 % všech zkoušek.

17  neúspěšných účastníků zkoušky je v průměru 10 %  počet neúspěšných klientů se u jednotlivých autorizovaných osob liší  neúspěšný účastník zkoušky skládal zkoušku opakovaně bez omezení, do doby jejího vykonání  poměr zkoušek Strážný : Detektiv koncipient 97 % : 3 %  faktor nízkého procenta zkoušek z dílčí kvalifikace detektiv koncipient podmínka středoškolské vzdělání s maturitou a zdravotní způsobilost

18 Ze zkušenosti lektorů a komisařů ČKDS je důležité, aby zkoušky probíhaly s vědomím, že se jedná o oblast vzdělávání dospělých, která vyžaduje empatii. Pro účastníky zkoušky podle národního standardu je zkouška zátěžovou situací!!!

19 Je nesporné, že naplňování odborné způsobilosti v sektoru SBS, ZKVALITŇUJE proces výkonu soukromých bezpečnostních činností.

20


Stáhnout ppt " problematika odborné způsobilosti SBS 20 let upravena naprosto nedostatečným způsobem,  především v oblasti soukromých detektivních služeb,  živnostenský."

Podobné prezentace


Reklamy Google