Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. C4 – Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. C4 – Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v."— Transkript prezentace:

1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. C4 – Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě 16. 8. 2013 Metodický výklad výzvy C4 Mgr. Alena Sirotková, Bc. Michaela Benešová oddělení metodik a hodnocení projektů alena.sirotkova@mvcr.cz; michaela.benesova@mvcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. C4 – Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě 16. 8. 2013 Metodický výklad výzvy C4 Mgr. Alena Sirotková, Bc. Michaela Benešová oddělení metodik a hodnocení projektů alena.sirotkova@mvcr.cz; michaela.benesova@mvcr.cz alena.sirotkova@mvcr.czmichaela.benesova@mvcr.cz alena.sirotkova@mvcr.czmichaela.benesova@mvcr.cz

2 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Představení výzvy OP LZZ č. C4 Datum vyhlášení: 19. 7. 2013 Benefit7: 19. 7. 2013 Datum ukončení: 20. 9. 2013 do 14:00hod. Celková alokace na výzvu: 50 000 000 Kč Min. výše podpory na projekt: 500 000 Kč Max. výše podpory na projekt: 10 000 000 Kč Typ projektů: grantové projekty, naplnění strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ 2

3 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podklad pro výzvu  Průzkum absorpční kapacity v květnu 2013  Předloženo 16 projektových záměrů = 46 060 000 Kč  Důraz kladen na připravenost projektů, resp. výběrových řízení, zrychlený harmonogram a stabilitu projektových týmů  Na základě provedeného průzkumu bylo definováno zaměření výzvy a podporované aktivity uvedené v bodě 3.2 výzvy C4 3

4 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Kdo může žádat?  Kraje, dle čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Hlavní město PrahaKrálovéhradecký kraj Středočeský krajPardubický kraj Jihočeský krajKraj Vysočina Plzeňský krajJihomoravský kraj Karlovarský krajOlomoucký kraj Ústecký krajMoravskoslezský kraj Liberecký krajZlínský kraj 4

5 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Cílové skupiny = příjemci aktivit projektu  územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci;  politici územních samosprávných celků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků 5

6 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporované aktivity výzvy č. C4 A.Zvyšování transparentnosti veřejné správy a efektivity chodu úřadů, posílení institucionální kapacity –Racionalizace procedur, zavedení systému řízení kvality a výkonnosti, optimaliazce ŘLZ B.Aplikace vybraných metod řízení –Strategické, procesní a projektové řízení na krajských úřadech C.Aplikace strategického plánování a tvorba zásadních koncepcí a metodik rozvoje daného samosprávného celku –Tvorba zásadních oborových strategií a koncepcí rozvoje politik v rámci ÚSC; aktualizace a vyhodnocení existující strategie úřadu 6

7 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporované aktivity výzvy č. C4 D.Implementace a optimalizace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení a plánování, předcházení či eliminace dopadů finanční krize –Rozpočtový a nákupní proces, správa majetku a finanční řízení organizace E.Projekty otevřeného úřadu „good governance“ –Komunikace vč. zpětná vazba, zapojení veřejnosti, transparentnost úřadu, protikorupční opatření, etické principy F.Vzdělávání ve výše uvedených oblastech, včetně metody e- learning –Odborná příprava na realizaci aktivit A – E: projekt nelze zaměřit pouze na vzdělávání 7

8 Omezení a specifika výzvy č. C4  Max. délka trvání projektu = 21 měsíců.  Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2015  Jeden žadatel může v rámci výzvy podat více projektů  Výdaje spadající pod křížové financování nejsou způsobilé  Povinné přílohy projektové žádosti: −Doklad o právní subjektivitě (dle D1) – ke každému výtisku žádosti = 2 vyhotovení −Výpis z volby statutárního zástupce – ověřená kopie, 1 vyhotovení Podporujeme Vaši budoucnost 8www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Další podmínky a omezení výzvy  Nebudou podpořeny projekty, jejichž součástí je:  realizace zahraniční pracovní cesty;  obecné vzdělávání v oblasti IT;  jazykové vzdělávání;  vzdělávání povinné ze zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů;  metoda Mystery Client a rozvoj zaměstnanců pomocí koučinku  Nákup investic, software – max. 60 000 Kč  Nákup hmotného majetku (neodpisovaný hmotný/ nehmotný majetek) – max. 40 000 Kč Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 9

10 Nepřímé náklady  Metodika způsobilých výdajů D5, kap. 2.7  Náklady související především s administrací projektu  Nelze je přímo spojit s konkrétní aktivitou projektu  Budou proplaceny na základě stanoveného % z prokázaných přímých způsobilých nákladů projektu  Automatické načtení sazby do rozpočtu v Benefitu7 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz OBJEM PŘÍMÝCH VÝDAJŮ% NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ Do 4 mil. Kč včetně18 % Nad 4 mil. Kč až do 6 mil. Kč včetně16 % Nad 6 mil. Kč až do 10 mil. Kč včetně14 % 10

11 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Operační manuál OP LZZ  Verze 1.8 platná od 1. 11. 2012  Úvazky členů RT: povoleno max. 1,0 úvazku u daného zaměstnavatele (HPP, DPČ a DPP celkem) −Stanovit výši úvazku u zaměstnavatele - > rozdíl do 1,0 bude max. způsobilým výdajem −Jasně specifikovat rozsah práce, uvést v pracovní náplni; úvazky se nesmí překrývat −Metodika způsobilých výdajů D5 (kap. 2.1) Odkaz na dva dokumenty, informace, u výzvy C4: −Informace k zapojení zastupitelů a jmenovaných osob −Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení 11

12 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Realizační tým  Odměny (položka 1.04 Rozpočtu), pouze členům RT za splnění mimořádného úkolu. Nutnost odůvodnit + doložit interní metodiku  Audit projektu není u grantových projektů povinný  Pořizované zařízení a vybavení musí odpovídat úvazkům v RT (max. 20 % rozpočtu); Metodika D5 (kap. 3.3) = > 1 notebook pro 2 zaměstnance na 0,5 úvazku = > úvazek 0,6: náklad na PC bude proplacen jen do výše 60 % 12

13 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Děkujeme za pozornost Odbor strukturálních fondů, MV ČR Zprostředkující subjekt pro prioritní osu 4.1 OP LZZ Děkujeme za pozornost Odbor strukturálních fondů, MV ČR Zprostředkující subjekt pro prioritní osu 4.1 OP LZZ


Stáhnout ppt "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. C4 – Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v."

Podobné prezentace


Reklamy Google