Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čerpání finančních prostředků z PRV PRV v období 2014-2020 operace 4.3.1. Pozemkové úpravy – 3,5 mld. Kč - kontinuální příjem žádostí 1 výzva příjem žádostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čerpání finančních prostředků z PRV PRV v období 2014-2020 operace 4.3.1. Pozemkové úpravy – 3,5 mld. Kč - kontinuální příjem žádostí 1 výzva příjem žádostí."— Transkript prezentace:

1 Čerpání finančních prostředků z PRV PRV v období operace Pozemkové úpravy – 3,5 mld. Kč - kontinuální příjem žádostí 1 výzva příjem žádostí do vyčerpání finanční alokace určené pro tuto operaci V Programu rozvoje venkova jsou preferovány projekty řešící:  ochranu zemědělské půdy před erozí nebo sídla či území před povodní  vodu v krajině  ekostabilizační opatření v krajině VÝZNAMNÉ AKTIVITY SPÚ SEKCE ŘÍZENÍ KPÚ A ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Celkem čerpáno z PRV v období RokInvestičníNeinvestičníCelkem Celkem

2 Počty prováděných KoPÚ VÝZNAMNÉ AKTIVITY SPÚ SEKCE ŘÍZENÍ KPÚ A ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

3 Generel vodního hospodářství krajiny ČR Bilanční hodnocení zdrojů a potřeb vody s ohledem na závlahové systémy Identifikace dostupných vodních zdrojů a vláhových potřeb v rámci vymezených „závlahových okrsků“ (cca 150 tis. ha) a to jak pro běžný rok, tak pro 5 a 10 letou jistotu (zabezpečenost) v podmínkách současného ( ) i výhledového ( ) stavu klimatu. Spolupráce s MZe – dr. Punčochář Realizace projektu do konce roku 2016 VÝZNAMNÉ AKTIVITY SPÚ SEKCE ŘÍZENÍ KPÚ A ODBORNÝCH ČINNOSTÍ GVHK I – Identifikace nejzranitelnějších oblastí GVHK II – Návrh opatření pro zlepšení současného stavu včetně ekonomického hodnocení na příkladu 5 pilotních farem

4 Monitoring zemědělského sucha – Intersucho Monitoring eroze zemědělské půdy VÝZNAMNÉ AKTIVITY SPÚ SEKCE ŘÍZENÍ KPÚ A ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Vstup SPÚ do systému Intersucho s předpokladem od Počet erozních událostí – 730 Počet opakovaných erozních událostí – 217 Příprava systému pro přeřazování do vyšších stupňů ochrany (MEO/SEO)

5 Delimitace půdní služby VÚMOP – vznik odboru půdní služby SPÚ Koncepce pozemkových úprav 2016 – 2020 VÝZNAMNÉ AKTIVITY SPÚ SEKCE ŘÍZENÍ KPÚ A ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Výhledové priority v oboru PÚ

6 Vymahatelnost prvků PSZ v návaznosti na dotační politiku Podpora monitoringu eroze Protierozní vyhláška Zapojení soutěže „Společné zařízení roku“ (pořádá SPÚ) do soutěže „Cena české krajiny“(značku vlastní MŽP) AKTIVITY SEKCE ŘÍZENÍ KPÚ A ODBORNÝCH ČINNOSTÍ VHODNÉ PRO DALŠÍ PODPORU

7 VYMEZENÍ PRIORITNÍCH AGEND KPÚ A STANOVENÍ ÚKOLŮ PRO ROK 2016 Dokončení procesu restituce zemědělského majetku dle zákona č. 229/1991 Sb. - revize restitučních spisů a vydání rozhodnutí ve věci Poskytování restitučních náhrad vzniklých podle zákona č. 229/1991 Sb. - naturální plnění v pozemcích Dokončení procesu majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dle zákona č. 428/2012 Sb. - revize restitučních spisů a vydání rozhodnutí ve věci 1.Správa majetku Provádění revize majetku ve správě SPÚ - rezerva státní půdy 2. Pozemkové úpravy Zahájení, rozpracování a dokončení komplexních pozemkových úprav Realizace společných zařízení 3. Privatizace a převody majetku Vyřizování nárokových žádostí Zpracování privatizačních projektů Převod pozemků nacházejících se v I. a II. zóně NP, NPP, NPR, PP a PR na resortní organizace MŽP 4. Restituce


Stáhnout ppt "Čerpání finančních prostředků z PRV PRV v období 2014-2020 operace 4.3.1. Pozemkové úpravy – 3,5 mld. Kč - kontinuální příjem žádostí 1 výzva příjem žádostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google