Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kulatý stůl II. Nový Šaldorf-Sedlešovice 3. 9. 2015 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kulatý stůl II. Nový Šaldorf-Sedlešovice 3. 9. 2015 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů."— Transkript prezentace:

1 Kulatý stůl II. Nový Šaldorf-Sedlešovice 3. 9. 2015 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

2 Sdružení místních samospráv Nevládní apolitická organizace Působnost v celé ČR, od roku 2008 V JMK 89 obcí Jedná s vládou ČR

3 Poslání SMS Prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst –připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů –hájení zájmů venkova a jeho obyvatel –spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě

4 Základní cíle Hájení společných zájmů a práv obcí a měst Poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv

5 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

6 Dodatek ke strategii MAS Dokument „Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství. Dodatek vznikl jako jeden z výstupů projektu „ MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivnější chod úřadů“. Dodatek doplňuje a upřesňuje strategii MAS v oblasti spolupráce obcí.

7 Dodatek ke strategii MAS Jedním z hlavních cílů projektu je zkvalitnit v různých aspektech výkon veřejné správy v území, v prostředí obcí a menších měst zapojených do MAS. Pomyslným jízdním řádem tohoto procesu je Strategie spolupráce obcí, která je označena jako Dodatek Strategie MAS.

8 Specifické cíle a opatření SSO MAS Specifický cíl 1: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů Specifický cíl 2: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství Specifický cíl 3: Zlepšit situaci v oblasti odpadového hospodářství Specifický cíl 4: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti Specifický cíl 5: Zlepšit situaci v oblasti dopravy Specifický cíl 6: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS

9 SC1: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů Vzhledem k tomu, že není v moci MAS ovlivnit množství administrativy, kterou je každý obecní úřad zatížen, zaměříme se na ty oblasti, kde prostřednictvím meziobecní spolupráce existuje potenciál pro časovou, finanční a personální úsporu. Specifický cíl 1Opatření 1.1.Zajištění výměny zkušeností 1.2.Poskytování účetních služeb 1.3.Poskytování právních služeb

10 SC 2: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství Ve specifickém cílu zlepšení situace v regionálním školství se v meziobecní spolupráci zaměříme na budování platformy spolupráce mezi obecními úřady jakožto zřizovateli škol a vedením škol na straně druhé. Specifický cíl 2Opatření 2.1.Síťování a spolupráce škol 2.2.Sdílení školních psychologů 2.3.Zajištění financování mimoškolních aktivit 2.4.Využití kapacit škol pro celoživotní učení

11 SC 3: Zlepšit situaci v oblasti odpadového hospodářství V odpadovém hospodářství se spolupráce obcí soustředí na hledání finančních úspor a také vzájemnou informovanost a následný koordinovaný postup v návaznosti na připravované novinky v legislativě. Specifický cíl 3Opatření 3.1.Zajistit výhodnou cenu za svoz komunálního odpadu pro obce v MAS 3.2.Společný projekt na vybudování kompostáren a pořízení domácích kompostérů 3.3.Zřízení sběrného dvora pro MAS 3.4.Vzdělávání a osvěta

12 SC 4: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti Meziobecní spolupráce na téma zvýšení zaměstnanosti v regionu by se měla soustředit na zefektivnění způsobu identifikace potřeb zaměstnavatelů a tomu přizpůsobovat nabídku trhu práce na straně druhé. Specifický cíl 4Opatření 4.1.Vytvoření regionálního paktu zaměstnanosti 4.2.Zakládání sociálních podniků 4.3.Poskytování servisu místním podnikatelům 4.4.Realizace aktivit pro nezaměstnané a znevýhodněné osoby

13 SC 5: Zlepšit situaci v oblasti dopravy Obecní spolupráce v oblasti dopravy bude zaměřena na koordinaci a efektivní využití zdrojů. Specifický cíl 5Opatření 5.1.Společný lobbing 5.2.Společný postup při obnově chodníků, silnic II. a III. třídy 5.3.Koordinovaný přístup k budování cyklostezek 5.4.Koordinovaný přístup k budování dopravních terminálů

14 SC 6: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS V oblasti rozvoje cestovního ruchu se obecní spolupráce zaměří na společnou propagaci regionu jako celku a vzájemné „předání“ turisty mezi obcemi. Specifický cíl 6Opatření 6.1.Vytvoření moderního informačního systému 6.2.Podpora podnikatelů v oblasti cestovního ruchu 6.3.Společná propagace zainteresovaných obcí

15 Děkujeme za pozornost Realizační tým: –Bc. Michaela Augustová –Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS. –Ing. Hana Zvariková www.znojemskevinarstvi.cz www.smscr.cz


Stáhnout ppt "Kulatý stůl II. Nový Šaldorf-Sedlešovice 3. 9. 2015 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů."

Podobné prezentace


Reklamy Google