Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předcházení odpadům z pohledu Svazu měst a obcí ČR Pohled obcí a měst jako původců komunálních odpadů Praha, 7. 10. 2015 Svaz měst a obcí České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předcházení odpadům z pohledu Svazu měst a obcí ČR Pohled obcí a měst jako původců komunálních odpadů Praha, 7. 10. 2015 Svaz měst a obcí České republiky."— Transkript prezentace:

1 Předcházení odpadům z pohledu Svazu měst a obcí ČR Pohled obcí a měst jako původců komunálních odpadů Praha, 7. 10. 2015 Svaz měst a obcí České republiky

2 Pohled měst a obcí a krajů na udržitelné odpadové hospodářství: Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Zpracována 2008, 2011 - aktualizace Východiska: platná odpadová legislativa, potřeby praxe, Teze rozvoje OH, Rozšířené Teze rozvoje OH (vláda srpen 2010) Společný odborný materiál SMO ČR + AK ČR - rozpracovává návrhové okruhy a opatření pro řešení OH z pohledu samospráv měst, obcí a krajů věcný záměr zákona o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností, POH ČR (2014, 2015) 2

3 Prevence odpadů - své místo v hierarchii, je podrobněji popsána v evropské i národní legislativě (usnesení vlády 869/2014, nařízení vlády č. 352/2014); -široký pojem – ekodesign, úsporná opatření při výrobě, vedlejší produkty, znovuvvyužití; -soustavná činnost za účelem zejména změny v chování výrobců a producentů odpadů (spotřebitelů); - Strategické dokumenty (Politika druhotných surovin, Státní energetická koncepce); 3

4 Program předcházení vzniku odpadů ČR -na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování; -zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy; -na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování; -Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace); 4

5 Program předcházení vzniku odpadů ČR Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů; V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem jejího reálného snižování v následujících letech; Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů; Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků; 5

6 Některé odpadové toky a činnosti -vybrané výrobky/spotřební zboží (textil, oděvy, boty a další) a odpady z potravin; -domácí a komunitní kompostování, nízkoodpadové přístupy a postupy s menším dopadem na životní prostředí, prosazování dobrovolných nástrojů a dalších environmentálních aspektů (např. environmentální systémy řízení, environmentální značení); -dodržovat hierarchii nakládání s odpady; 6

7 Prevence odpadů v komunální praxi na komunální úrovni realizovatelná jen část opatření s podporou státu a kraje (finanční, administrativní); osvětové činnosti (např. propagace, kampaně): sběr upotřebených použitelných výrobků (oděvy, boty, knihy, apod.); domácí a komunitní kompostování, zpětný odběr; podpora environmentálního značení a výrobků s menším dopadem na životní prostředí (environmentálně šetrný výrobek „EŠV“, environmentálně šetrná služba „EŠS“, Ekoznačka EU, regionální výrobky), podpora udržitelného spotřebního chování; zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů v rámci činnosti úřadu (provoz obecního/městského úřadu, zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, poskytování grantů, zapojování se do aktivit jako Místní Agendy 21 a Zdraví 21) i aktivit realizovaných za podpory obce (např. akce realizované na veřejném prostranství obce); 7

8 Prevence odpadů v komunální praxi spolupráci s lokálními a regionálními sdruženími či spolky (např. potravinová banka), obecními organizacemi (např. školní jídelny); „preventista odpadů“ na obecním úřadě pro potřeby občanů i úřadu (osvěta, opakovaně použitelné předměty aj.); obec má tedy na jedné straně nejrůznější nástroje vedoucí k předcházení vzniku odpadů, na druhé straně jsou zde významné limity (legislativní, finanční, personální). 8

9 Děkuji za pozornost. www.smocr.cz www.smocr.cz


Stáhnout ppt "Předcházení odpadům z pohledu Svazu měst a obcí ČR Pohled obcí a měst jako původců komunálních odpadů Praha, 7. 10. 2015 Svaz měst a obcí České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google