Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná strategie rozvoje území MAS Hrubý Jeseník pro roky 2014- 2020 Shrnutí dosavadních výstupů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná strategie rozvoje území MAS Hrubý Jeseník pro roky 2014- 2020 Shrnutí dosavadních výstupů."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná strategie rozvoje území MAS Hrubý Jeseník pro roky 2014- 2020 Shrnutí dosavadních výstupů

2 1.Důvody a motivace zpracování  Plán toho, co chceme abychom realizovali (cíl bez ohledu na dotační politiku) -ISÚ  Plán rozvoje území MAS ve vztahu k dotačním prostředkům – IAPRÚ

3 2.Shrnutí dosavadních výstupů  17-19. 9. 2013 Karlova Studánka – formulace jednotlivých aspektů vize a klíčových problémů území formulace jednotlivých aspektů vize a klíčových problémů území

4 3.Shrnutí dosavadních výstupů  3.10.2013 Široká Niva– vize, klíčové problémy, problémové stromy nezaměstnanost dopravní dostupnost a dostupnost služeb krajina Polarizace společnosti vize

5 3.Shrnutí dosavadních výstupů  24.10.2013 Staré Město– cíle a indikátory

6 CílIndikátor vypovídající o míře dosahování cílů 1. Podporovat a rozvíjet ekonomické činnosti s vyšší přidanou hodnotou včetně přeshraniční spolupráce, sociálního podnikání a síťování Míra nezaměstnanosti/ počet přenocování/délka pobytu, hrubá přidaná hodnota, počet projektů 2. Podporovat a rozvíjet spolkové a neziskové činnosti, dobrovolnictví včetně přeshraniční spolupráce počet akcí – aktivita, počet spolků, počet členů 3. Zkvalitnit a doplnit TDIdélka a plocha nově vybudované technické a dopravní infrastruktury 4. Rozvíjet veřejné službypočet projektů 5. Pečovat o krajinu a zachovat přírodní a kulturní hodnoty Počet projektů 6. Rozvíjet pilotní a inovativní akcePočet projektů

7 3.Shrnutí dosavadních výstupů  6.11.2013 Vrbno pod Pradědem – SWOT analýza, priority a opatření SWOT analýza

8 Integrovaná strategie území MAS Hrubý Jeseník Priorita Rozvoj konkurenceschopn osti malých a středních podniků, včetně přeshraniční spolupráce, sociálního podnikání a síťování Priorita 2: Rozvoj spolkové a neziskové činnosti, dobrovolnictví včetně přeshraniční spolupráce Priorita 3: Zkvalitnění a doplnění technické a dopravní infrastruktury a veřejných ploch a zvyšování energetické soběstačnosti území Priorita 4: Rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb (školství, sport, kultura, sociální služby, zdravotnictví) Priorita 4: Rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb (školství, sport, kultura, sociální služby, zdravotnictví) Priorita 5: Péče o krajinu a zachování přírodních a kulturních hodnot Priorita 6: Pilotní a inovativní projekty

9 Integrovaná strategie území MAS Hrubý Jeseník Opatření 1.1: Podpora cestovního ruchu Opatření 1.2: Podpora drobné zemědělské výroby včetně navazujícího zpracování zemědělských produktů Opatření 1.3: Podpora drobné výroby v tradičních řemeslech Opatření 1.4: Podpora malých a středních podniků Opatření 1.5: Podpora kreativních oborů a činností Opatření 1.6: Podpora síťování Opatření 1.1: Podpora cestovního ruchu Opatření 1.2: Podpora drobné zemědělské výroby včetně navazujícího zpracování zemědělských produktů Opatření 1.3: Podpora drobné výroby v tradičních řemeslech Opatření 1.4: Podpora malých a středních podniků Opatření 1.5: Podpora kreativních oborů a činností Opatření 1.6: Podpora síťování Opatření 2.1: Podpora všestranné spolkové činnosti Opatření 2.2: Podpora zapojování veřejnosti do rozhodování o území Opatření 2.1: Podpora všestranné spolkové činnosti Opatření 2.2: Podpora zapojování veřejnosti do rozhodování o území Opatření 3.1: Modernizace silniční infrastruktury včetně součástí a příslušenství Opatření 3.2: Doplnění a zkvalitnění datových služeb Opatření 3.3: Modernizace a doplnění inženýrských sítí Opatření 3.4: Výstavba kvalitních cyklostezek včetně součástí a příslušenství a odpovídající vybavenosti Opatření 3.5: Regenerace veřejných ploch Opatření 3.6: Podpora úspor energií včetně zvyšování energetické soběstačnosti Opatření 3.7: Zkvalitňování odpadového hospodářství v území Opatření 3.1: Modernizace silniční infrastruktury včetně součástí a příslušenství Opatření 3.2: Doplnění a zkvalitnění datových služeb Opatření 3.3: Modernizace a doplnění inženýrských sítí Opatření 3.4: Výstavba kvalitních cyklostezek včetně součástí a příslušenství a odpovídající vybavenosti Opatření 3.5: Regenerace veřejných ploch Opatření 3.6: Podpora úspor energií včetně zvyšování energetické soběstačnosti Opatření 3.7: Zkvalitňování odpadového hospodářství v území Opatření 4.1: Podpora dopravní obslužnosti území Opatření 4.2: Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb Opatření 4.3: Rozvoj a modernizace kulturní infrastruktury Opatření 4.4: Rozvoj a modernizace sportovní infrastruktury Opatření 4.5: Zkvalitňování vzdělávací (včetně zachování) infrastruktury včetně vzdělávacích programů Opatření 4.6: Rozvoj informační obsluhy území Opatření 4.7: Rozvoj a modernizace infrastruktury občanské vybavenosti Opatření 4.1: Podpora dopravní obslužnosti území Opatření 4.2: Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb Opatření 4.3: Rozvoj a modernizace kulturní infrastruktury Opatření 4.4: Rozvoj a modernizace sportovní infrastruktury Opatření 4.5: Zkvalitňování vzdělávací (včetně zachování) infrastruktury včetně vzdělávacích programů Opatření 4.6: Rozvoj informační obsluhy území Opatření 4.7: Rozvoj a modernizace infrastruktury občanské vybavenosti Opatření 5.1: Podpora uchování místního historického a kulturního dědictví území Opatření 5.2: Podpora zachování venkovské krajiny Opatření 5.1: Podpora uchování místního historického a kulturního dědictví území Opatření 5.2: Podpora zachování venkovské krajiny Opatření 6.1: Podpora přípravy pilotních a inovat. Projektů Opatření 6.2: Realizace pilotních a inovat. projektů Opatření 6.1: Podpora přípravy pilotních a inovat. Projektů Opatření 6.2: Realizace pilotních a inovat. projektů

10 3.Shrnutí dosavadních výstupů  21.11.2013 Karlovice – návrh hodnotících kritérií Podnikatelé nepodnikatelé

11 3.Shrnutí dosavadních výstupů  11.12.2013 Bruntál – absorpční kapacita území a stanovení pracovních alokačních poměrů I

12 3.Shrnutí dosavadních výstupů  15.1.2014 Bruntál – vyhodnocení absorpční kapacity území a stanovení pracovních alokačních poměrů IIvyhodnocení absorpční kapacity území a stanovení pracovních alokačních poměrů II

13 4.Identifikace bílých míst oproti CLLD  Chybí zatím větší míra projednání (bude realizováno)  SMART – budeme se muset vrátit k cílům a stanovit je „chytře“  Větší participace všech aktérů - bude realizováno pomocí pracovních seminářů – workshopů na dané téma: školství, zaměstnanost a podpora podnikání, inovace, volnočasové aktivity, včetně financování, vztahy s médií, spolupráce podnikatelů, spolupráce veřejné správy atd…

14 5.Škola – základ života  Optimalizační snahy MSK bez ohledu na dopad rozhodnutí  Bližší informace p. Súkup  Závěry a další postup

15 6.Vize, Cíle a SWOT MAS HJ  Řídí Bc. Ivana Metelková


Stáhnout ppt "Integrovaná strategie rozvoje území MAS Hrubý Jeseník pro roky 2014- 2020 Shrnutí dosavadních výstupů."

Podobné prezentace


Reklamy Google