Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 3.6.2015, Olomouc Program Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 3.6.2015, Olomouc Program Interreg V-A Česká republika - Polsko."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 3.6.2015, Olomouc Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

2 Ohlédnutí za programovým obdobím 2007-2013 Územní vymezení Prioritní osy v rámci Interreg V-A ČR- PR Specifika programu Finanční alokace Interreg V-A ČR- PR Implementace programu Harmonogram výzev Obsah prezentace

3 Ohlédnutí za programovým obdobím 2007-2013  vyčleněno 219,46 mil. € k doplnění z českých a polských národních veřejných zdrojů  Zaměření programu:  Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik  1.1 Posilování dostupnosti  1.2 Ochrana životního prostředí  1.3 Prevence rizik  Prioritní osa II. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu  2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí  2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu  2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání  Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství  3.1 Územní spolupráce veřejných institucí  3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit  3.3 Fond mikroprojektů  Prioritní osa IV. Technická pomoc  uzavřeno celkem 339 dotačních smluv + cca 2800 podpořených mikroprojektů  dosud proplaceno: 171,9 mil. € (78,3% alokace) - stav k 2.12.2014

4 Ohlédnutí - příklady úspěšných projektů

5 Územní vymezení ČR: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj PR: NUTS 3: -bielski a rybnicki (slezské vojvodství), -jeleniogórski a wałbrzyski (dolnoslezské vojvodství), -nyski a opolski (opolské vojvodství) + okres strzeliński (podregion wrocławski, dolnoslezské vojvodství) okres pszczyński (podregion tyski, slezské vojvodství).

6 Prioritní osy v rámci Interreg V-A ČR- PR  Prioritní osa 1: Společné řízení rizik  Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik  Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice  Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a útvarů krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti

7  Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti  Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí  Podpora využití nehmotného kulturního dědictví  Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu  Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů  Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů Prioritní osy v rámci Interreg V-A ČR- PR

8  Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace  Příprava a realizace společného vzdělávání  Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce  Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému Prioritní osy v rámci Interreg V-A ČR- PR

9  Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit  Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni  Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy  Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO Prioritní osy v rámci Interreg V-A ČR- PR

10  Princip vedoucího partnera  Kritéria spolupráce  společná příprava projektu s partnerem z druhého státu  společná realizace projektu s partnerem z druhého státu  společný personál  společné financování projektu oběma stranami  Příjemci:  Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení  Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy  Nestátní neziskové organizace  Evropské seskupení pro územní spolupráci  Vzdělávací instituce včetně vysokých škol  Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení  Církve a náboženské spolky  Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu Specifika programu

11 Finanční alokace Interreg V-A ČR- PR

12 Implementace programu  Konzultace v regionech  Žadatel posílá JTS nejprve projektový záměr – JTS k němu vydává doporučující stanovisko (min. 2 měsíce před termínem předkládání žádostí)  Žadatel předkládá projektovou žádost na JTS  Hodnocení kontroly formálních náležitostí, přijatelnosti a přeshraniční spolupráce na JTS  Hodnocení kvality a přeshraničního dopadu na tzv. Společném panelu expertů  Schvalování na Monitorovacím výboru

13 Implementace programu  Příprava Rozhodnutí/Smlouvy na JTS  Kontrola na úrovni jednotlivých partnerů projektu – kontroloři (zástupci CRR ČR a vojvodských úřadů)  Kontrola na úrovni celého projektu - průběžné a závěrečné zprávy  kontrola výdajů a žádosti o platbu – kontroloři  kontrola přeshraniční spolupráce a dopadu – JTS  Kontrola udržitelnosti – obdobně jako v rámci kontroly celého projektu, za kontrolu aspektů přeshraniční spolupráce a dopadu zodpovědné JTS, za ostatní části kontroly zodpovídají příslušní kontroloři

14 Harmonogram výzev  První výzvy pro standardní projekty: září 2015  Silniční projekty: příjem žádostí – ve zvláštním režimu - ukončen 15.7.  Vyhodnocen panelem expertů – konec listopadu

15 Vlajkové projekty  strategický význam pro přeshraniční spolupráci  systémová řešení a komplexní řešení problémů /využívání potenciálu pohraničí k naplnění programových cílů  Výsledky větší než prostý součet výsledků jeho jednotlivých aktivit - dlouhodobý vliv na podporované území  synergie s jinými plánovanými nebo realizovanými záměry

16 Vlajkové projekty - výzva  Příjem do 31.10.2014

17 Vlajkové projekty – kritéria výběru 1  podíl vlajkového projektu na naplňování cílové hodnoty zvoleného indikátoru výstupu minimálně stejně velký jako podíl finančních prostředků, které vlajkový projekt čerpá na celkové výši prostředků  řeší aktivity klíčové z hlediska naplňování specifického cíle a indikátoru výsledku  splnění 4 kritérií spolupráce

18 Vlajkové projekty – kritéria výběru 2  podíl vlajkového projektu na naplňování cílové hodnoty zvoleného indikátoru výstupu minimálně stejně velký jako podíl finančních prostředků, které vlajkový projekt čerpá na celkové výši prostředků  řeší aktivity klíčové z hlediska naplňování specifického cíle a indikátoru výsledku  splnění 4 kritérií spolupráce

19 Děkuji za pozornost! PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce tel: +420 234 154 717 email: martin.dohnal@mmr.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 3.6.2015, Olomouc Program Interreg V-A Česká republika - Polsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google