Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie."— Transkript prezentace:

1

2 1 Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

3 2 Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) je celoevropský nástroj financování, který přímo administruje Evropská komise a který podporuje zaměstnanost, sociální politiku a mobilitu pracovních sil v rámci EU. Financování EaSI slouží k testování nápadů na inovace v praxi, k jejich hodnocení a následnému šíření do členských států. Finanční rámec 2014 - 2020 - 920 000 000 € Zaměření

4 3 Program sdružuje tři existující nástroje: Komunitární program Progress Síť EURES Nástroj mikrofinancování Progress Alokace na jednotlivé osy Komunitární program Progress – 550 mil. EUR Síť EURES – 170 mil. EUR Nástroj mikrofinancování Progress – 200 mil. EUR

5 4 Poskytuje informace, poradenství a nábor / umístění, služby zaměstnavatelům, uchazečům o zaměstnání a všem občanům, kteří chtějí pracovat v jiné zemi EU. EaSI financuje hlavní činnosti na úrovni EU, zatímco vnitrostátní činnosti mohou získat finanční prostředky z ESF. Síť EURES Vytvoření a správa digitální platformy EURES Job Mobility Portal Školení poradců EURES Financování projektů zaměřených na Přeshraniční partnerství a Cílené programy mobility Oblasti podpory:

6 5 Síť EURES

7 Cílové skupiny  zájemci o zaměstnání v jiné členské zemi EU/EHP  nezaměstnaní  studenti a absolventi SŠ, VŠ  státní správa a samospráva  zaměstnavatelé  partnerské organizace Veškeré služby EURES jsou poskytovány zdarma

8  Celoevropská síť má přes 900 EURES poradců  v ČR 15 EURES poradců  krajské pobočky Úřadu práce ČR  Kontakty na službu EURES v ČR www.eures.cz Síť EURES

9 8  Český portál EURES www.eures.cz www.portal.mpsv/eures  Evropský portál EURES www.eures.europa.eu

10 Český portál

11 Evropský portál

12 11 Oblasti podpory: Poskytování mikroúvěrů pro zranitelné skupiny a mikropodniky Podpora sociálního podnikání Je zaměřen na podporu poskytovatelů mikroúvěrů. Mikrofinancování / sociální podnikání

13 12 Zaměstnanost, zejména boj proti nezaměstnanosti mladých lidí Sociální ochrana, sociální začlenění a snížení a prevence chudoby Zlepšování pracovních podmínek Komunitární program PROGRESS Zaměření usnadňovat sdílení informací podporující začlenění, vzájemné učení a dialog, poskytovat finanční podporu pro testování inovací v oblasti sociální politiky a trhu práce, poskytovat finanční podporu organizacím za účelem zvýšení jejich schopnosti rozvíjet, propagovat a podporovat provádění nástrojů a politik EU. Cíle

14 13 OBECNĚ zejména: Národní, regionální a místní orgány veřejné správy Úřady práce Sociální partneři Nevládní organizace Vysokoškolské instituce a výzkumné ústavy Národní statistické úřady KONKRÉTNĚ: Oprávnění žadatelé jsou vždy uvedeni ve výzvě Evropské komise Oprávnění žadatelé

15 14 Zásady pro předkládání projektů Žádné investiční aktivity Žádné aktivity, které lze realizovat v rámci strukturálních fondů Vždy je nutné spolufinancování Obvykle požadováno partnerství se státy EU nebo EHP (specifikováno ve výzvě)

16 15 Příklady financování Analýzy, obsahově spadající do některé ze sekcí programu Inovativní řešení problémů v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky Školení, konference a semináře – výměna „dobré praxe“ Vytváření mezinárodních sítí pro výměnu zkušeností v oblastech spadajících do jednotlivých sekcí programu Kampaně pro zvýšení povědomí veřejnosti o sociální politice a politice zaměstnanosti

17 16 Kde hledat výzvy https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=dg+empl

18 17 Kde hledat výzvy http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

19 18 Kde hledat výzvy

20 19 Kde hledat výzvy http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629

21 20 Kde hledat výzvy http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=478&furtherCalls=yes

22 Internetové stránky MPSV 21

23 22 Internetové stránky MPSV http://www.mpsv.cz/cs/

24 23 Internetové stránky MPSV http://www.mpsv.cz/cs/

25 24 Internetové stránky MPSV http://www.mpsv.cz/cs/

26 25 Internetové stránky MPSV

27 26 Internetové stránky MPSV

28 27 Internetové stránky MPSV

29 28 Celková koordinace v ČR – odbor EU a mezinárodní spolupráce MPSV Metodické řízení Tvorba internetových stránek Propagace KP PROGRESS Pomoc při zpracování návrhů projektů Pomoc při hledání partnerů Poskytování finančních prostředků na spolufinancování projektu

30 29 Podpora spolufinancování Formou dotace z rozpočtu MPSV Příspěvek MPSV může činit až 100% spolufinancování Na příspěvek MPSV však není právní nárok O spolufinancování je třeba požádat MPSV včas

31 30 Poskytnutí národního spolufinancování z rozpočtu MPSV Průběh Žadatel zpracuje návrh projektu Žadatel předloží návrh projektu MPSV Návrh projektu je posouzen Stálou schvalovací komisí MPSV  neschválení : žadatel se může pokusit získat finanční prostředky z jiných zdrojů (vlastní zdroje, půjčka, úvěr)  schválení: 1) Rozhodnutí MPSV o poskytnutí spolufinancování 2) Předložení projektu žadatelem Evropské komisi (tj. AŽ PO schválení MPSV) : - schválení EK → převod finančních prostředků z rozpočtu MPSV na účet žadatele - neschválení EK →

32 31 Kontaktní osoby KONZULTACE A METODICKÁ POMOC: Ing. Jitka Zukalová, odbor EU a mezinárodní spolupráce, email: jitka.zukalova@mpsv.cz, tel. 221 922 118 VĚCNÉ DOTAZY Projekty v sekci Zaměstnanost: Mgr. Iveta Gawelczyková, odbor trhu práce MPSV, oddělení koncepcí a strategií trhu práce, e-mail: iveta.gawelczykova@mpsv.cz, tel.: 221 923 248 Projekty v sekci Sociální ochrana a začleňování: Mgr. Klára Vítková-Rulíková, odbor sociálního začleňování MPSV, oddělení politiky sociálního začleňování, e-mail: klara.vitkova@mpsv.cz, tel.: 221 924 051 Projekty v sekci Pracovní podmínky: Ing. Jaroslav Hlavín, odbor služeb trhu práce MPSV, oddělení bezpečnosti práce, e-mail: jaroslav.hlavin@mpsv.cz, tel.: 221 922 301

33 32 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google