Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.9.2016 Projekty realizované Policií České Republiky v rámci Evropského návratového fondu Evropský návratový fond (ENF)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.9.2016 Projekty realizované Policií České Republiky v rámci Evropského návratového fondu Evropský návratový fond (ENF)"— Transkript prezentace:

1 21.9.2016 Projekty realizované Policií České Republiky v rámci Evropského návratového fondu Evropský návratový fond (ENF)

2 21.9.2016 Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová 2 Evropský návratový fond  Evropský návratový fond – byl zřízen jako součást komunitárního programu „Solidarita a řízení migračních toků“ na období 2008 – 2013  Akce podporované ENF jsou prováděny na základě Víceletého programu Evropského návratového fondu 2008 - 2013. Víceletý program je realizován prostřednictvím jednotlivých Ročních programů ENF  Příjemcem veřejné finanční podpory z ENF může být orgán veřejné správy, nevládní organizace, vzdělávací a výzkumné instituce  ENF byl zřízen pro podporu realizace účinné návratové politiky a zefektivnění již fungujících nebo zavedení nových mechanismů k zajištění financování návratů jak dobrovolných, tak nucených

3 Víceletý program ENF 2008-2013 Priority Víceletého programu ENF 2008 - 2013 PRIORITA 1:Podpora a rozvoj strategického přístupu k řízení návratů členskými státy PRIORITA 2:Podpora na spolupráci mezi členskými státy v oblasti návratů PRIORITA 3: Podpora na specifické inovační mezinárodní či vnitrostátní nástroje k řízení návratů 21.9.2016Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová 3

4 Fond podporuje následující operační cíle:  Operační cíl 1 - zajištění pokračování činnosti programu dobrovolných návratů a posílení informovanosti o službách v jeho rámci poskytovaných u cílové skupiny, odborné a laické veřejnosti  Operační cíl 2 - zajištění udržitelnosti realizovaných návratů a motivace pro volbu dobrovolného návratu mezi cílovou skupinou  Operační cíl 3 - zvýšení efektivnosti již existujících programů dobrovolného návratu, podpora pracovníků podílejících se na realizaci dobrovolných/asistovaných návratů, sběr „best practices“ a podpora mezinárodní spolupráce při realizaci dobrovolných návratů  Operační cíl 4 – zvýšení efektivnosti již existujícího programu pro nucené návraty (realizace správních vyhoštění), podpora zaměstnanců podílejících se na těchto programech, sběr osvědčených postupů a podpora mezinárodní spolupráce v oblasti nucených návratů 21.9.2016Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová 4 Víceletý program ENF 2008-2013

5 Cílovou skupinou pro jednotlivé činnosti fondu je státní příslušník třetí země: jehož žádost o mezinárodní ochranu v členském státě dosud nebyla pravomocně zamítnuta a který se může rozhodnout využít možnosti dobrovolného návratu, pokud nezískal novou státní příslušnost a neopustil území tohoto členského státu; který požívá mezinárodní ochranu ve smyslu směrnice 2004/83/ES nebo dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES v členském státě a kteří se rozhodnout využít možnosti dobrovolného návratu, pokud nezískali novou státní příslušnost a neopustili území tohoto členského státu; který nesplňuje nebo již nesplňuje podmínky pro vstup a pobyt v členském státě a který v souladu s povinností opustit území tohoto členského státu využije dobrovolného návratu; který nesplňuje nebo již nesplňuje podmínky pro vstup a pobyt v členském státě. 21.9.2016Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová 5

6 Roční program ENF 2008 Opatření, která Roční program 2008 na základě stanovených priorit bude podporoval: Opatření na realizaci priority 1: Podpora a rozvoj strategického přístupu k řízení návratů členskými státy  OPATŘENÍ 1: Programy asistovaného dobrovolného návratu, PR aktivity a sběr dat – specifická priorita  OPATŘENÍ 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy AVR  OPATŘENÍ 3: Koncepce návratového centra  OPATŘENÍ 4: Peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám, které se nacházejí v obtížné situaci – specifická priorita  OPATŘENÍ 5: Programy pro nucené návraty - specifická priorita Opatření na realizaci priority 2: Podpora na spolupráci mezi členskými státy v oblasti návratů  OPATŘENÍ 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy Opatření na realizaci priority 3: Podpora na specifického inovační mezinárodní či vnitrostátní nástroje řízení návratů  OPATŘENÍ 7: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů – specifická priorita  OPATŘENÍ 8: Inovace v oblasti metod práce v oblasti realizace návratů – specifická priorita 21.9.2016Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová 6

7 Projekt Nucené návraty I.  V rámci Ročního programu ENF 2008 Ředitelství služby cizinecké policie zrealizovalo projekt „ NUCENÉ NÁVRATY I“, který byl veden pod evidenčním číslem ENF 2008-07  Projekt byl zaměřen na zajištění efektivní a důstojné procedury pro nucené návraty státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují, nebo již nesplňují podmínky pro vstup nebo pobyt na území České republiky  Rozpočet projektu, který se realizoval od července 2009 do června 2010 byl ve výši 6 300 000,- Kč. Jednalo se o nákup 212 ks letenek do země původu nelegálně pobývajících cizinců na území České republiky. Příspěvek z ENF ve výši 4 725 000,- Kč tvořil 75% z celkových nákladů projektu. 21.9.2016Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová 7

8 Roční program ENF 2009 Opatření, která Roční program 2009 na základě stanovených priorit bude podporoval: Opatření na realizaci priority 1: Podpora a rozvoj strategického přístupu k řízení návratů členskými státy  OPATŘENÍ 1: Programy asistovaných/dobrovolných návratů, PR aktivity a sběr dat – konkrétní akce  OPATŘENÍ 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy ADN  OPATŘENÍ 3: Návratové centrum – implementace konceptu  OPATŘENÍ 4: Finanční pobídky a další opatření, jejichž účelem je pomoc vracejícím se osobám v obtížných situacích– konkrétní opatření  OPATŘENÍ 5: Programy pro nucené návraty – specifické opatření Opatření na realizaci priority 2: Podpora na spolupráci mezi členskými státy v oblasti návratů  OPATŘENÍ 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy Opatření na realizaci priority 3: Podpora na specifického inovační mezinárodní či vnitrostátní nástroje řízení návratů  OPATŘENÍ 7: Opatření zaměřená na reintegraci příslušníků třetích zemí v zemích návratu – specifické opatření  OPATŘENÍ 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů – specifické opatření  OPATŘENÍ 9: Inovace pracovních metod v oblasti realizace návratů – specifické opatření 21.9.2016Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová 8

9 Projekt Nucené návraty II.  V rámci Ročního programu ENF 2009 Ředitelství služby cizinecké policie zrealizovalo projekt „ NUCENÉ NÁVRATY II“, navazující na projekt Nucené návraty I.  Projekt byl opět zaměřen na zajištění efektivní a důstojné procedury pro nucené návraty státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují, nebo již nesplňují podmínky pro vstup nebo pobyt na území České republiky.  Rozpočet projektu, který se realizoval od července 2010 do června 2011 byl ve výši 4 000 000,- Kč. Jednalo se o nákup 243 ks letenek do země původu nelegálně pobývajících cizinců na území České republiky. Příspěvek z ENF ve výši 3 000 000,- Kč tvořil 75% z celkových nákladů projektu. 21.9.2016 9

10 Roční program ENF 2010 Opatření, která program na základě stanovených priorit Ročního programu 2010 bude podporoval: Opatření na realizaci priority 1: Podpora a rozvoj strategického přístupu k řízení návratů členskými státy  OPATŘENÍ 1: Programy asistovaných/dobrovolných návratů, PR aktivity a sběr dat – konkrétní akce  OPATŘENÍ 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy ADN  OPATŘENÍ 3: Návratové centrum – implementace konceptu  OPATŘENÍ 4: Finanční pobídky a další opatření, jejichž účelem je pomoc vracejícím se osobám v obtížných situacích – konkrétní opatření  OPATŘENÍ 5: Programy pro nucené návraty – specifické opatření Opatření na realizaci priority 2: Podpora na spolupráci mezi členskými státy v oblasti návratů  OPATŘENÍ 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy Opatření na realizaci priority 3: Podpora na specifického inovační mezinárodní či vnitrostátní nástroje řízení návratů  OPATŘENÍ 7: Opatření zaměřená na reintegraci příslušníků třetích zemí v zemích návratu – specifické opatření  OPATŘENÍ 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů – specifické opatření  OPATŘENÍ 9: Inovace pracovních metod v oblasti realizace návratů – specifické opatření 21.9.2016Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová 10

11 Projekt Nucené návraty III.  V rámci Ročního programu ENF 2010 Ředitelství služby cizinecké policie navazuje na předchozí projekty realizací projektu „NUCENÉ NÁVRATY III“.  Projekt byl zaměřen na aktivity pokrývající problematiku týkající se nucených návratů, a to zajištění efektivní a důstojné procedury pro nucené návraty státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují, nebo již nesplňují podmínky pro vstup nebo pobyt na území České republiky; předmětem projektu byl nákup letenek pro tyto cizince.  Během realizace projektu, tj. od července 2011 do června 2012, bylo vráceno do země původu 296 cizinců nelegálně pobývajících na území ČR.  Celkové náklady projektu činily 4 724 000 Kč. Příspěvek z ENF ve výši 3 543 000 Kč tvořil 75% z celkových nákladů projektu. 21.9.2016Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová 11

12 Opatření, která program na základě stanovených priorit Ročního programu 2011 bude podporoval: Opatření na realizaci priority 1: Podpora a rozvoj strategického přístupu k řízení návratů členskými státy  OPATŘENÍ 1: Programy asistovaných/dobrovolných návratů, PR aktivity na podporu asistovaných/dobrovolných návratů a sběr dat – pokračování Opatření 3.1.1 ročního programu pro rok 2010  OPATŘENÍ 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy asistovaných/dobrovolných návratů – pokračování Opatření 3.1.2 ročního programu pro rok 2010  OPATŘENÍ 3: Návratové centrum – implementace konceptu – pokračování Opatření 3.1.3 ročního programu pro rok 2010  OPATŘENÍ 4: Peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám - pokračování Opatření 3.1.4 ročního programu pro rok 2010  OPATŘENÍ 5: Programy pro nucené návraty – pokračování opatření 3.1.5 ročního programu pro rok 2010 Opatření na realizaci priority 2: Podpora na spolupráci mezi členskými státy v oblasti návratů  OPATŘENÍ 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy 21.9.2016 12 Roční program ENF 2011 Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová

13 Roční program ENF 2011 Opatření na realizaci priority 3: Podpora na specifické inovační mezinárodní či vnitrostátní nástroje řízení návratů  OPATŘENÍ 7: Opatření zaměřená na reintegraci vracejících se osob v cílové zemi – specifické opatření  OPATŘENÍ 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů – specifické opatření  OPATŘENÍ 9: Inovace v oblasti metod práce v oblasti realizace návratů – specifické opatření 21.9.2016 13 Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová

14 Projekt Nucené návraty IV.  V rámci Ročního programu ENF 2011 Ředitelství služby cizinecké policie navázalo na předchozí projekty realizací projektu „NUCENÉ NÁVRATY IV“.  Projekt byl stejně jako v předchozích ročních programech zaměřen na aktivity, pokrývající problematiku nucených návratů, a to zajištění efektivní a důstojné procedury pro nucené návraty státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují, nebo již nesplňují podmínky pro vstup nebo pobyt na území České republiky; předmětem projektu byl nákup letenek pro tyto cizince.  Během realizace projektu, tj. od července 2012 do června 2013 bylo vráceno do země původu 272 cizinců.  Celkové náklady projektu činily 4 891 660 Kč. Příspěvek z ENF ve výši 3 668 740 Kč tvořil 75% celkových nákladů projektu. 21.9.2016 14 Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová

15 Roční program ENF 2012 Opatření, která program na základě stanovených priorit Ročního programu 2012 bude podporovat: Opatření zaměřená na implementaci priority 1: Podpora a rozvoj strategického přístupu k řízení návratů členskými státy  OPATŘENÍ 1: Programy asistovaných/dobrovolných návratů, PR aktivity na podporu A/D návratů a sběr dat  OPATŘENÍ 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy asistovaných/dobrovolných návratů  OPATŘENÍ 3: Realizace návratového centra  OPATŘENÍ 4: Peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám  OPATŘENÍ 5: Programy pro nucené návraty – specifické opatření Opatření zaměřená na implementaci priority 2: Podpora na spolupráci mezi členskými státy v oblasti návratů  OPATŘENÍ 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi členskými státy Opatření zaměřená na implementaci priority 3: Podpora na specifické inovační mezinárodní či vnitrostátní nástroje řízení návratů  OPATŘENÍ 7: Opatření zaměřená na reintegraci vracejících se osob v cílové zemi  OPATŘENÍ 8: Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci asistovaných/dobrovolných návratů  OPATŘENÍ 9: Inovace v oblasti metod práce v oblasti realizace návratů – specifické opatření 21.9.2016 15 Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová

16 Projekt Nucené návraty V.  V rámci Ročního programu ENF 2012 Ředitelství služby cizinecké policie navazuje na předchozí projekty realizací projektu „NUCENÉ NÁVRATY V.“.  Projekt je stejně jako v předchozích ročních programech zaměřen na aktivity, pokrývající problematiku nucených návratů, a to zajištění efektivní a důstojné procedury pro nucené návraty státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují, nebo již nesplňují podmínky pro vstup nebo pobyt na území České republiky; předmětem projektu je nákup letenek pro tyto cizince.  Předpokládaný počet navrácených cizinců v průběhu projektu, tj. od července 2013 do června 2014, činí 94 osob.  Plánované náklady projektu ve výši 1.960.000 Kč budou z 75% hrazeny z příspěvku Evropského návratového fondu. 21.9.2016 16 Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová

17 Projekt Správní vyhoštění s asistencí I.  V rámci Ročního programu ENF 2012 Ředitelství služby cizinecké policie realizuje projekt „SPRÁVNÍ VYHOŠTĚNÍ S ASISTENCÍ I.“.  Hlavním cílem projektu je zajistit efektivní důstojnou proceduru pro návraty státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup nebo pobyt na území České republiky. Projekt je zaměřen na realizaci správního vyhoštění výše uvedených státních příslušníků třetích zemí do země původu s pomocí příslušné organizace zajišťující asistenci i nákup letenek, popř. zajištění souvisejících služeb jako je pomoc při vystavení náhradního cestovního dokladu, zajištění vystavení víz, včetně úhrady poplatku za vystavení víz apod.  Předpokládaný počet navrácených cizinců v průběhu projektu, tj. od července 2013 do června 2014, činí 107 osob.  Plánované náklady projektu ve výši 2.552.150 Kč budou z 75% hrazeny z příspěvku Evropského návratového fondu. 21.9.2016Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová 17

18 21.9.2016Evropský návratový fondl Mgr. Markéta Havlová 18 Děkuji za pozornost Kancelář projektů a evropských fondů PP ČR Mgr. Markéta Havlová telefon: 974 834 582 e-mail: kpef4@mvcr.cz


Stáhnout ppt "21.9.2016 Projekty realizované Policií České Republiky v rámci Evropského návratového fondu Evropský návratový fond (ENF)"

Podobné prezentace


Reklamy Google