Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor cizinecké policie 10. ledna 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor cizinecké policie 10. ledna 2013."— Transkript prezentace:

1 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor cizinecké policie 10. ledna 2013

2 Odbor cizinecké policie 2 Odbor cizinecké policie byl na základě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, zřízen jako specializovaná složka vnější služby KŘP Olomouckého kraje, která se zabývá zejména : odhalováním nelegální migrace a pátráním po cizích státních příslušnících, jež se zdržují na území ČR v rozporu se zákonyodhalováním nelegální migrace a pátráním po cizích státních příslušnících, jež se zdržují na území ČR v rozporu se zákony plněním některých úkolů vyplývajících pro Policii ČR krajským ředitelstvím z mezinárodních smluv a právních předpisů Evropského společenstvíplněním některých úkolů vyplývajících pro Policii ČR krajským ředitelstvím z mezinárodních smluv a právních předpisů Evropského společenství v době platnosti rozhodnutí o dočasném zajišťování ochrany vnitřních hranic provádí hraniční kontroluv době platnosti rozhodnutí o dočasném zajišťování ochrany vnitřních hranic provádí hraniční kontrolu

3 10. ledna 2013 Odbor cizinecké policie 3 Základní úkoly a náplň činnosti Provádění pobytových kontrol Provádění pobytových kontrol Pátrání po cizincích v nelegálním postavení na území ČR Pátrání po cizincích v nelegálním postavení na území ČR Provádění eskort podle mezinárodních dohod a v souvislosti s plněním úkolů v trestním a přestupkovém řízení Provádění eskort podle mezinárodních dohod a v souvislosti s plněním úkolů v trestním a přestupkovém řízení Zpracovávání a zajišťování pobytové agendy cizinců v ČR Zpracovávání a zajišťování pobytové agendy cizinců v ČR Řízení o přestupcích a správních deliktech dle zákona o pobytu cizinců na území ČR Řízení o přestupcích a správních deliktech dle zákona o pobytu cizinců na území ČR Odhalování, šetření, prověřování, a dokumentace trestné činnosti dle věcné a místní příslušnosti Odhalování, šetření, prověřování, a dokumentace trestné činnosti dle věcné a místní příslušnosti

4 10. ledna 2013 Odbor cizinecké policie 4 Základní úkoly a náplň činnosti Zajišťování ochrany vnitřní schengenské hranice Zajišťování ochrany vnitřní schengenské hranice Odhalování padělaných, pozměněných, smyšlených veřejných listin nebo dokladů Odhalování padělaných, pozměněných, smyšlených veřejných listin nebo dokladů Provádění činností v rámci mezinárodní policejní spolupráce Provádění činností v rámci mezinárodní policejní spolupráce Shromažďování, zpracování a předávání migračních dat Shromažďování, zpracování a předávání migračních dat Spolupráce se styčnými důstojníky pro migraci a doklady na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí Spolupráce se styčnými důstojníky pro migraci a doklady na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí

5 10. ledna 2013 Odbor cizinecké policie 5 Činnost za rok 2012 Vedeno trestní řízení ke specifické skupině trestných činů: 6x Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337/1b tr. zák. 1x Neoprávněné zaměstnávání cizinců dle § 342 tr. zák. 4x Padělání a pozměnění veřejné listiny dle § 348 tr. zák. 1. Trestní řízení

6 10. ledna 2013 Odbor cizinecké policie 6 Činnost za rok 2012 Plněním úkolů při výkonu služby na teritoriu kraje bylo zjištěno celkem 1.308 přestupků, kterých se dopustili cizinci: Podle zákona o pobytu cizinců na území ČR732 Podle ostatních zákonů576 2. Přestupkové řízení

7 10. ledna 2013 Odbor cizinecké policie 7 Činnost za rok 2012 Odbor cizinecké police je správním orgánem podle zákona o pobytu cizinců k provádění řízení. V řízení o správním vyhoštění bylo: Vydáno celkem 19 rozhodnutí o správním vyhoštění cizinceVydáno celkem 19 rozhodnutí o správním vyhoštění cizince Uděleno celkem 17 výjezdních příkazů k opuštění území ČRUděleno celkem 17 výjezdních příkazů k opuštění území ČR Ověřeno Pozvání 1206Ověřeno Pozvání 1206 3. Správní řízení

8 10. ledna 2013 Odbor cizinecké policie 8 Činnost za rok 2012 V souladu se Schengenskou prováděcí úmluvou a podle vyhlášeného pátrání jednotlivými státy Schengenu byly provedeny požadované úkony k osobám, vozidlům a věcem.  nežádoucí osoby9  pohřešované osoby 3  zjištění místa pobytu pro justici12  pátrání po věcech (RZ, doklady apod.)10 4. Schengenské pátrání

9 10. ledna 2013 Odbor cizinecké policie 9 Činnost za rok 2012 5. Specializované činnosti Posuzování pravosti a regulérnosti dokladů a písemností 83Zjištěných padělků 81Zpracování odborných vyjádření (TČ) 23.269Prověřených spisů na odborech dopravy „ČISTKA“ 8 /155Provedeno školení policie a veřejné správy

10 10. ledna 2013 Odbor cizinecké policie 10 Činnost za rok 2012 V souladu se Smlouvou o boji proti trestné činnosti mezi ČR a PR provádí OCP: Předávání informací k nelegální migraci cizincůPředávání informací k nelegální migraci cizinců Přímé činnosti v rámci partnerské spoluprácePřímé činnosti v rámci partnerské spolupráce  společná opatření po obou stranách hranic - EURO 2012  společné hlídky s pohraniční stráží Polské republiky 11 6. Mezinárodní policejní spolupráce

11 10. ledna 2013 Odbor cizinecké policie 11 Činnost za rok 2012 Informování veřejnosti i cizinců cestou odpovědí na přímé dotazy, internetem a elektronickou úřední deskou: o činnosti cizinecké policieo činnosti cizinecké policie o současných předpisech, které řeší problematiku pobytu cizinců na území ČRo současných předpisech, které řeší problematiku pobytu cizinců na území ČR o povinnostech ubytovatelů a možnostech plnění těchto zákonných povinností ( např. oznamování ubytování cizinců )o povinnostech ubytovatelů a možnostech plnění těchto zákonných povinností ( např. oznamování ubytování cizinců ) 7. Prevence

12 10. ledna 2013 Odbor cizinecké policie 12 Činnost za rok 2012 V rámci zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku na teritoriu kraje bylo samostatně, případně v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy provedeno: 14.600 kontrol cizinců - zda jsou dodržovány podmínky k pobytu 1.311 kontrol ubytovacích zařízení 1.311 kontrol ubytovacích zařízení 1.259 kontrol objektů k výdělečné činnosti 1.259 kontrol objektů k výdělečné činnosti 7. Prevence (pokračování)

13 Plnění priorit v roce 2012 ELIMINACE NELEGÁLNÍ MIGRACE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  Podíl na opatřeních k EURO 2012  Společné hlídky s PSG SPOLUPRÁCE S ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY  Odbor azylové a migrační politiky MV ČR  Odhalování nelegální práce a zaměstnávání cizinců (OIP, CÚ)  Podíl na akci „Čistka“ v rámci kraje – posouzení dokladů k dovezeným vozidlům ze zahraničí Odbor cizinecké policie 13 10. ledna 2013

14 V Lipníku nad Bečvou byli v nákladovém prostoru kamionu zajištěni dva cizí státní příslušníci bez dokladů a oprávnění k pobytu na území ČR. Do ČR přicestovali z Řecka přes Srbsko. Nebylo prokázáno, že řidič kamionu věděl o těchto osobách na ložné ploše. Jednalo se o cizince, kteří deklarovali stp. AFG a PAK. V případě stp. AFG tento uváděl, že nedovršil 18 let věku. Osoba stp PAK byla zajištěna a umístěna v záchytném zařízení proto cizince za účelem zjištění totožnosti. Vzhledem k tomu, že se i mezinárodní cestou nepodařilo totožnost této osoby ověřit, bylo ji následně vydáno SV s dobou zákazu vstupu na území členských států EU v délce 1 roku, a následně byla propuštěna ze zajištění. Nezletilý stp. AFG byl předán pracovnici OSPOD a umístěn v zařízení pro děti cizince v Praze. 10. ledna 2013 14 Odbor cizinecké policie - kazuistika Odbor cizinecké policie

15 10. ledna 2013 15 Odbor cizinecké policie Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje


Stáhnout ppt "Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor cizinecké policie 10. ledna 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google