Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Regionální stálá konference 27. dubna 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Regionální stálá konference 27. dubna 2016."— Transkript prezentace:

1 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Regionální stálá konference 27. dubna 2016

2 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Realizace projektu Regionální stálá konference 27. dubna 2016 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (KAP)

3 Základní informace o projektu Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Zahájení realizace 1. 2. 2016 Předpokládané ukončení realizace 31. 1. 2022 Celkové náklady cca 24 mil. Kč podíly financování: EU – 85%, SR 10%, kraj 5% Schvalovací proces Schválení formálních náležitostí a přijatelnosti 15. 1. 2016 Schválení věcného hodnocení 10. 3. 2016 Jednání Výběrové komise 12. 4. 2016 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ?

4 Realizační tým Projektový manažer Ing. Eva Pospíšilová Finanční manažer, administrátor Ing. Martina Bartošová Hlavní věcný manažer-metodik Mgr. Jiří Hlava Věcný manažer-metodik Mgr. Monika Jirásková Manažer klíčových aktivit-metodik Ing. Hana Jindrová Manažer klíčových aktivit-řešitel Ing. Lucie Bořková Metodik Ing. Stanislav Šťastný ---------------------------------------------------------------------------------- Odborný garant (metodická podpora) Ing. Elena Pešková (IPs Metodická podpora krajského akčního plánování)

5 Organizační a komunikační schéma Projektový manažer Finanční manažer Administrátor projektu Hlavní věcný manažer- metodik Věcný manažer- metodik Manažer KA-metodik Manažer KA-řešitel Metodik MŠMT PS Vzdělávání, RSK Odborný garant (OG) Řídící výbory MAP (ŘV MAP) Spolupráce s IPs Pracovní týmy v rámci platforem

6 Cíle projektu Rozvoj kvality vzdělávání (primárně zaměřeno na SŠ a VOŠ bez rozdílu zřizovatele) Zavedení priorit vzdělávací politiky do praxe škol Zavedení efektivního nástroje pro řízení a cílení intervencí/výzev z OP VVV a z IROP (MŠMT vyhlásí cílené výzvy – šablony) Specifické kritérium přijatelnosti ve výzvách v IROP a OP VVV = soulad s KAP

7 Cíle projektu Plánování strategických kroků ve vzdělávání Rozvoj funkčních partnerství Rozvoj profesních kompetencí pracovníků ve vzdělávání, zejména ředitelů škol/zástupců škol

8 Klíčové aktivity  Příprava 1. KAP (02/2016 – 01/2017) Analýza potřeb v území (02 – 05/2016) (workshop/tematická setkání s řediteli SŠ a VOŠ, zaměstnavatelů a dalších aktérů v oblasti vzdělávání – 4. – 5. dubna 2016) Analýza potřeb ve školách (od 03/2016) (Dotazníková šetření na školách, Analýza potřeb SŠ a VOŠ, Rámec pro podporu infrastruktury za každého zřizovatele) Prioritizace potřeb na území kraje (od 04/2016) (zpracování souhrnného Rámce pro podporu infrastruktury za všechny zřizovatele, workshop s řediteli/zástupci škol) Tvorba 1. KAP a jeho schválení ……………………………………………………………………….. Přenos informací mezi KAP a MAP – zástupci odborného týmu KAP jsou členy Řídících výborů MAP

9 Klíčové aktivity  Příprava 2. KAP (01 – 12/2019) Obdobné aktivity jako u 1. KAP  Tematická setkávání a monitoring realizace KAP (10/2016 – 01/2022) = období realizace aktivit OP VVV a IROP prostřednictvím projektů, tematická setkávání (2–3x ročně pro témata z jedné platformy), workshopy, semináře s řediteli škol a další cílovou skupinou.

10 Klíčové aktivity  Evaluace projektu (02/2016 – 01/2022) Hodnocení projektových aktivit, zpracování evaluačních zpráv dle Metodiky ŘO  Řízení projektu (02/2016 – 01/2022) Zajištěno členy administrativního a odborného týmu (projektový manažer = celkové řízení, koordinace aktivit; hlavní věcný manažer-metodik = řízení odborného týmu)  Spolupráce s IPs (02/2016 – 01/2022) Spolupráce s Individuálními projekty systémovými (IPs Metodická podpora KAP, další IPs navázané na projekt KAP – účast na vyžádání ze strany IPs, přenos informací)

11 Témata KAP Každé téma může mít „měkkou“ (OP VVV) a „tvrdou“ (IROP či jiné OP) část. Povinná témata:  Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě  Rozvoj kariérového poradenství  Rozvoj škol jako center celoživotního učení  Infrastruktura = Platforma Kariéra a celoživotní učení  Podpora inkluze  Infrastruktura = Platforma Inkluze (společné vzdělávání)

12 Témata KAP  Podpora polytechnického vzdělávání – přírodovědné, technické a environmentální  Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů  Infrastruktura (příp. spojeno s podporou cizích jazyků, konektivitou škol a digitálních kompetencí, zájmovým a neformálním vzděláváním) = Platforma Polytechnika a odborné vzdělávání

13 Témata KAP Nepovinná témata:  Rozvoj výuky cizích jazyků  ICT kompetence  Čtenářská a matematická gramotnost Řešena v rámci platformy Polytechnika a odborné vzdělávání

14 Pracovní týmy v rámci platforem  jednání, připomínky, diskuse, návrhy řešení, projednávání výstupů před jednáním PS Vzdělávání  složení pracovních týmů (zástupce odborného týmu KAP, zástupci PS Vzdělávání, ředitelé SŠ a VOŠ, další aktéři v oblasti vzdělávání) – může se měnit v závislosti na typu aktivity a projednávaných tématech, pro účely prioritizace povinně RIS 3 manažer, zástupce NIDV, odborný garant, ředitelé škol, zástupci zřizovatelů atd.)  vedení pracovního týmu každé platformy zajišťuje člen realizačního týmu v pozici metodika

15 Cílové skupiny vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pedagogičtí pracovníci zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci) rodiče dětí a žáků veřejnost

16 Monitorovací indikátory ID 52510 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti = 45 (zpětná vazba – reflexní zprávy) ID 60000 Celkový počet účastníků = 55 (bag. podpora 20 h., karta účastníka) ID 54000 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání = 115 ID 54310 Počet podpořených spoluprací = 1 (Dohoda o spolupráci) ID 54901 Počet regionálních systémů = 2 (1. KAP, 2. KAP) ID 52602 Počet platforem pro odborná tematická setkání = 3

17 Činnosti pro nejbližší období Jednání pracovních týmů - 11. 5. 2016 – Analýza potřeb v území – Rámec pro podporu infrastruktury s finančním rámcem Jednání PS Vzdělávání - předpoklad 25. 5. 2016 – Analýza potřeb v území – Rámec pro podporu infrastruktury s finančním rámcem, prioritizace Jednání Regionální stále konference – předpoklad 2. pol. června 2016 – Rámec pro podporu infrastruktury s finančním rámcem, prioritizace

18 Kontaktní osoby za projekt KAP Projektový manažerIng. Eva Pospíšilová tel.: 466 026 640 e-mail: eva.pospisilova@pardubickykraj.cz Hlavní věcný manažer-metodik Mgr. Jiří Hlava tel.: 466 026 207 e-mail: jiri.hlava@pardubickykraj.cz

19 Informace o aktivitách projektu www.pardubickykraj.cz/kap = aktuální informace o projektu = prezentace, podklady z workshopů a tematických setkání Přístup přes www.pardubickykraj.cz – sekce Nepřehlédněte – Krajský akční plán rozvoje vzdělávání www.pardubickykraj.cz/kapwww.pardubickykraj.cz Děkuji za pozornost. Eva Pospíšilová Projektový manažer KAP


Stáhnout ppt "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Regionální stálá konference 27. dubna 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google