Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 19. září 2012 Ing. Michaela Stříbrná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 19. září 2012 Ing. Michaela Stříbrná."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 19. září 2012 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 1. POLOLETÍ 2012 -celková ztráta hospodaření vykázána u 20 PO výše ztráty 3.408.163,62 Kč -rok 20094 POvýše ztráty1.656.980,55 Kč rok 20108 PO3.490.109,95 Kč 1. pololetí/201114 PO1.862.045,82 Kč rok 20113 PO 886 434,42 Kč

3 ROZPOČET 2013 -schválený rozpočet kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace v r. 2012 byl 274 566 000 Kč (na odpisy NM 17 866 000 Kč, požadavek PO na úpravu NM 18.393.154,00 Kč) -střednědobý rozpočtový výhled LK 2013 - 2016 kap. 913 04 pro r. 2013 -274 560 000 Kč -stanovení provozního příspěvku na rok 2013: normativní metoda – 75% dle normativů - 25% provoz. příspěvku 2010 (+ odpisy, zohlednění nájmů, nákladů na hutě, SPC …) plně normativní provozní příspěvek od r. 2014

4 IDENTIFIKAČNÍ LIST  vyplňuje se pro veřejné zakázky neinvestičního charakteru, na dodávky, služby investičního charakteru nebo stavební práce s předpokládanou hodnotou: NAD 100 000 Kč bez DPH  základní údaje o škole/školském zařízení  finanční zabezpečení akce: předpokládané náklady v Kč, investiční/neinvestiční náklady, zdroje financování – provoz. přísp., investiční fond, peníze z projektu atd.  stručné, ale konkrétní zdůvodnění akce  v příloze: návrh na oslovení firem, termín otevírání a hodnocení nabídek včetně seznamu členů hodnotící komise  náhodné kontroly – otevírání a hodnocení nabídek probíhá na KÚLK za přítomnosti zaměstnance OFNN

5 Veřejné zakázky nad 500 000 Kč  zahájení VZ – zveřejnění na profilu zadavatele  Směrnice RK k zadávání VZ č. 1/2012 – čl. VIII – údaje, které se zveřejňují – formulář „Oznámení profilu zadavatele“  v případě zájmu, lze využít ke zveřejnění profil zadavatele Libereckého kraje – web LK (zajišťuje Odbor investic – Mgr. Šťastná, Ing. Radoušová)  dále se zveřejňují celá znění všech uzavřených smluv /vč. změn a dodatků, příloh apod./ do 7 dnů od jejich uzavření (§ 147a Zákona č. 137/2006, o veř. zakázkách)  U podlimitní/nadlimitní zakázky je přísnější zveřejňovací režim  POZOR! na účelové dělení předmětu veřejné zakázky!

6 INFORMACE Semináře pro účetní – informace na www.edulk.cz,www.edulk.cz zdarma (na základě vyplněné přihlášky)  19. 9. nebo 26. 9. – Vnitřní směrnice  19. 11. nebo 29. 11. – Roční účetní závěrka  Připravujeme do konce roku:  daň z přidané hodnoty  daň z příjmu právnických osob  poslat kontakt (jméno, e-mail, telefon) na nové účetní na adresu pavla.machova@kraj.lbc.czpavla.machova@kraj.lbc.cz

7 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 19. září 2012 Ing. Michaela Stříbrná."

Podobné prezentace


Reklamy Google