Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čerpání prostředků z fondů EU na území Jihočeského kraje Ing. Petr Maroš vedoucí Odboru evropských záležitostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čerpání prostředků z fondů EU na území Jihočeského kraje Ing. Petr Maroš vedoucí Odboru evropských záležitostí."— Transkript prezentace:

1 Čerpání prostředků z fondů EU na území Jihočeského kraje Ing. Petr Maroš vedoucí Odboru evropských záležitostí

2 Obecný úvod PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013

3 Obecný úvod Cíle kohezní politiky 1.Konvergence 2.Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3.Evropská územní spolupráce

4 Obecný úvod Konvergence (25,89 mld. EUR) 8 tematických OP (21,23 mld. EUR) OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program, OP Technická pomoc 7 regionálních OP (4,66 mld. EUR) ROP NUTS II Severozápad, ROP NUTS II Moravskoslezsko, ROP NUTS II Jihovýchod, ROP NUTS II Severovýchod, ROP NUTS II Střední Morava, ROP NUTS II Jihozápad, ROP NUTS II Střední Čechy

5 Obecný úvod Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (0,42 mld. EUR) OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita

6 Obecný úvod Evropská územní spolupráce (0,39 mld. EUR) OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce Síťový operační program ESPON 2013 Síťový operační program INTERACT II

7 Zapojení Jihočeského kraje žadatel/realizátor projektů národní OP nadnárodní OP administrátor projektů

8 Zapojení Jihočeského kraje Jihočeský kraj ŽADATEL / REALIZÁTOR

9 ROP JZ – žadatel: Jihočeský kraj Doposud 26 projektů Celkem za 1.774.022.601,- Kč Největší objem z oblasti podpory 1.1

10 ROP JZ – žadatel: PO + SMUK Jčk Doposud 28 projektů Celkem za 1.036.079.006,- Kč Největší objem z oblasti podpory 2.6

11 ROP JZ – vzorový projekt Pavilon dětského oddělení Nemocnice ČB Finančně největší projekt SMUK Jihočeského kraje Novostavba pavilonu za účelem rozšíření kapacit a vybavení moderními technologiemi Celkové výdaje projektu 288.707.342,- Kč Realizace: 2008 - 2010

12 ROP JZ – vzorový projekt Pavilon dětského oddělení Nemocnice ČB

13 ROP JZ – připravovaný projekt Modernizace Jihočeského letiště Největší projekt po projektové i finanční stránce přestavba vojenského letiště na civilní výstavbu terminálu, odbavovací haly, rekonstrukci celé přistávací plochy, objekt záchranné služby, všechny příjezdové komunikace a zajištění provozu letiště požadovanou leteckou technikou. Cílem je, aby Letiště České Budějovice mohlo být zařazeno do mezinárodní sítě veřejných letišť a aby mělo patřičné vybavení pro přílety letadel typu Boeing 737 či Airbus A 320. Celkové náklady přesáhnou 1 miliardu Z ROP Jihozápad se bude žádat téměř 450 milionů Zahájení realizace - 2011

14 ROP JZ – připravovaný projekt Modernizace Jihočeského letiště

15 Ostatní operační programy OP Přeshraniční spolupráce 328.068.710,- Kč za roky 2007 - 2010 pro kraj a jeho organizace OP Životní prostředí 207.391.253,- Kč za roky 2007 - 2010 pro kraj a jeho organizace

16 Ostatní operační programy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 112.194.719,- Kč za roky 2007 – 2010 pro příspěvkové organizace kraje

17 Ostatní operační programy OP Central Europe – projekt SoNorA dopravní projekt – propojení jihu a severu (South-North Axis) zapojeno 25 partnerů ze 6 zemí největší projekt v rámci OP Central Europe – 7 mil. EUR Jihočeský kraj – 428 tis. EUR

18 Zapojení Jihočeského kraje Jihočeský kraj ADMINISTRÁTOR

19 Jihočeský kraj - administrátor OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kraje = zprostředkující subjekty OP VK Téměř 1 mld. Kč do vzdělání v Jihočeském kraji Oprávnění žadatelé = ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, NNO, obchodní společnosti zabývající se vzděláváním Vzdělávání žáků a učitelů, tvorba inovativních vzdělávacích prostředků, nákup moderní techniky

20 Jihočeský kraj - administrátor OP Přeshraniční spolupráce Jihočeský kraj administruje 2 programy OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko V každém projektu partneři z obou stran hranice Osa 1 - Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Osa 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj

21 Dosavadní zkušenosti Jihočeský kraj DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI

22 Dosavadní zkušenosti Pozitiva odborná úroveň administrátorů kvalita projektů čím blíže, tím lépe

23 Dosavadní zkušenosti Negativa nesprávné alokace v jednotlivých OP složitost některých OP názor krajů ani měst není vyslyšen

24 Pohled do budoucna PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 - 2020

25 Programovací období 2014+ Neplatí mýtus, že po roce 2013 žádné dotace z EU nebudou Finančních prostředků bude méně Všechny NUTS II (kromě Prahy) budou v Cíli 1 Nastavení bude známé na konci roku 2011

26 Děkuji za pozornost Kontakt: maros@kraj-jihocesky.cz tel.: 386 720 207


Stáhnout ppt "Čerpání prostředků z fondů EU na území Jihočeského kraje Ing. Petr Maroš vedoucí Odboru evropských záležitostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google