Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavla Pekařová 3. ÚfŘP Ekonomická fakulta Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavla Pekařová 3. ÚfŘP Ekonomická fakulta Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1 Pavla Pekařová 3. ÚfŘP Ekonomická fakulta Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

2 Obsah Úvod Venkovská turistika Programovací období 2004 – 2006 Programovací období 2007 – 2013 Venkovská turistika na Táborsku Realizované projekty na Táborsku Místo pro otázky

3 Úvod Venkovská turistika má své zázemí a prostor v působení mimo města a velké turistická centra s počtem obyvatel vyšším než Typické jsou produkty a služby poskytované ve venkovské krajině a venkovském prostředí, v malých městech, vesnicích a v jednotlivých zemědělských usedlostech a farmách

4 Venkovská turistika Venkovský cestovní ruch představuje souborné označení pro druh cestovního ruchu s vícedenním pobytem a s rekreačními aktivitami na venkově. Druhy venkovské turistiky: Agroturistika, ekoturistika, ekoagroturistika Chataření a chalupaření, jednorázové turistické a rekreační pobyty, vesnická turistika, stezky dědictví a cykloturistika

5 Programovací období Společný regionální operační program (SROP) cílem SROP bylo dosažení trvalého hospodářského růstu a kvality života obyvatel důraz na tvorbu nových pracovních míst, na zlepšení kvality infrastruktury a ŽP, rozvoj lidských zdrojů a prohlubování sociální integrace

6 SROP 5 hlavních priorit: Regionální podpora podnikání Regionální rozvoj infrastruktury Rozvoj lidských zdrojů v regionech Rozvoj cestovního ruchu Technická pomoc

7 Podpora CR v rámci SROP Priorita číslo 4 Posláním bylo zvýšení turistické atraktivity regionu v rámci širšího plánu rozvoje CR a tím přispět k dosažení trvale vyváženého růstu ekonomiky, stejně jako kvality života všech obyvatel regionu

8 Priorita č. 4Rozvoj cestovního ruchuPodpora EU v mil. EUR Opatření 4.1Rozvoj služeb CR36,024 Podopatření 4.1.1Podpora neregionálních služeb CR18,012 Podopatření Podpora regionálních a místních služeb CR 18,012 Opatření 4.2Rozvoj infrastruktury pro CR72,060 Podopatřemí Podpora neregionální infrastruktury 36,030 Podopatření Podpora regionální a místní infrastruktury 36,030 Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst 22,517 Celkem130,601

9 OP Rozvoj lidských zdrojů Financován z Evropského sociálního fondu Cílem programu bylo dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a kounkurenceschopnosti podniků při respektování udržitelného rozvoje Cestovní ruch zde byl zastoupen v rámci priority 4 – Adaptabilita podnikání, Opatření 4.2 – Specifické vzdělání

10 OP RLZ Odbor CR připravoval projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků CR a byl i konečným příjemcem Realizováno celkem 6 projektů: Školení a vzdělávání pracovníků v CR Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast CR Informace v CR Event marketing v CR Destinační management a vytváření produktů v CR

11 Programovací období Pro cestovní ruch a turistiku jsou využívány programy: Integrovaný operační program Regionální operační programy Program rozvoje venkova

12 Financován v rámci společné zemědělské politiky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova Cestovní ruch je zde zastoupen v OSE III, která podporuje rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a diverzifikaci ekonomických aktivit na velnkově

13 Program rozvoje venkova Opatření týkající se CR: III.1.3 – Podpora CR – podpora je určena pro vybudování ubytovacích zařízení v obcích do obyvatel III.2.1 – Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby – podpora je určena na zakládání vodohospodářské infrastruktury obcí a ostatní technické infrastruktury III.2.2 – Ochrana rozvoj kulturního dědictví venkova – pro investice spojené udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví III.3.1 – Vzdělání a informace

14

15 ROP NUTS II Jihozápad Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj V programovacím období je pro něj vyčleněno celkem 17 miliard Kč Skládá se ze 4 prioritních os: Dostupnost center Stabilizace a rozvoj měst a obcí Rozvoj cestovního ruchu Technické pomoc

16 ROP NUTS II Jihozápad Prioritní osa III – Rozvoj cestovního ruchu Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení využití primárního potenciálu území a k posílení ekonomického významu udržitelného CR Opatření: 3.1 Rozvoj infrastruktury 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v CR 3.3 Rozvoj služeb CR, marketingu a produktů CR

17 Oblast podpory Podíl na celkové alokaci prooritní osy (v %) Příspěvek EU v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR Podíl na celkové alokaci ROP JZ Podepsané smlouvy od – v EUR , , ,

18 Integrovaný operační program Zaměřen n zefektivnění fungování veřejné správy a lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních systémových intervencí CR je zde podporován v rámci prioritní oblasti číslo 4 – Národní podpora CR V rámci této aktivity je podporována ucelená prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro CR na národní úrovni

19 Číslo osy Název prioritní osy Fond Příspěvek Společenst ví Národní zdroje Národní veřejné zdroje Celkové zdroje Míra spolufinan cování 4a Národní podpora CR ERDF % 4b Národní podpora CR ERDF % Celkem všechny osy % Cíl Konvergence % Cíl Konkurenceschopnost %

20 Realizované projekty v rámci IOP 1. Projekty zaměřené na kvalitu – cílem je zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti CR prostřednictvím Národního systému kvality služeb CR. Realizované projekty:  Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech – 78,5 mil. Kč - realizace od –  Kvalita služeb v segmentu venkovského cestovního ruchu – 37,7 mil. Kč - realizace od –  Zlepšení kvality turistických informačních center – 25,5 mil. Kč - realizace od –

21 Realizované projekty v rámci IOP 2. Projekty zaměřené na statistiku – cílem je zpřesnění a doplnění statistických dat v oblasti CR. Efektem realizace je zajištění dat pro sestavení Satelitního účtu CR (TSA) a jeho následnou regionalizaci, snadnější měření přínosů odvětví CR pro národní hospodářství ČR.  Zkvalitněná informací pro zpracování TSA ČR – 116,1 mil. Kč - realizace od –  Zkvalitnění informací o vybraných sektorech – 89,8 mil. Kč - realizace od –

22 Venkovská turistika na Táborsku Táborský okres leží v severní části Jihočeského kraje Oblast Táborska je velmi vhodná pro turistické aktivity svou pestrou přírodou a velkým množstvím historických památek Nejvíce rozšířené turistické aktivity: návštěva historických památek a muzeí cykloturistika, pěší turistika, vodní turistika rybaření, chataření a chalupaření, kempování v přírodě, houbaření a horolezectví hippoturistika

23 Realizované projekty na Táborsku Na Táborsku bylo od roku 2004 realizováno 13 projektů, které se dají zahrnout do venkovské turistiky V programovacím období byl nejdražší projekt s názvem „Vítejte na Táborsku“ financovaný ze SROP Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje cestovního ruchu a turistiky, vycházející z přírodních a kulturně historických hodnot a jedinečnosti táborského regionu Celkový rozpočet Kč, z toho příspěvek EU Kč a národní veřejné prostředky Kč

24 Realizované projekty na Táborsku Další velký projekt s názvem „Jihočeský kraj – cyklistů ráj“ s cílem vytvoření informačního portálu o jihočeských cyklostezkách Celkový rozpočet Kč, z toho příspěvek EU Kč, národní veřejné prostředky Kč a soukromé prostředky Kč

25 Realizované projekty na Táborsku V programovacím období 2007 – 2013 byly všechny projekty financovány z ROP NUTS II Jihozápad Největší projekty: Zlepšení infrastruktury a kvality služeb rekreačního areálu Dráchov (rozpočet Kč) Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí (rozpočet celkem Kč) Záchrana gotického hradu Soběslav (rozpočet celkem Kč)

26 Místo pro otázky

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pavla Pekařová 3. ÚfŘP Ekonomická fakulta Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google