Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. EAFRD  European Agriculture Fund for Rural Development Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  Navazuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. EAFRD  European Agriculture Fund for Rural Development Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  Navazuje."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013

2 EAFRD  European Agriculture Fund for Rural Development Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  Navazuje na programy SAPARD (2002 – 2004) Operační program Zemědělství (2004 – 2006) HRDP (2004 – 2006)

3 Struktura Osa I Zlepšení konkurence- schopnosti zemědělství a lesnictví Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV Leader

4 Opatření osy I Opatření osy II Opatření osy III I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.2 Investice do lesů I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.4 Pozemkové úpravy I.2.1 Seskupení producentů I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti I.3.4 Využívání poradenských služeb II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES II.1.3 Agroenvironmentální opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy II.2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích II.2.3 Lesnicko-environmentální platby II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3 Podpora cestovního ruchu III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1 Vzdělávání a informace

5 Finance

6 Harmonogram  23. 5. 2007 – schválení PRV Evropskou komisí  do 15.5. 2007 - příjem žádostí osa II  7. 6. 2007 – schválení prvních třech Pravidel pro žadatele ministrem zemědělství (osa I a III)  8. 6. 2007 – vyhlášení výzvy na 1. kolo příjmu žádostí (osa I a III)  9. 7. – 27.7. 2007 – příjem žádostí na 1. kolo (osa I a III)

7 Harmonogram  4. 10. 2007 – schválení většiny zbývajících Pravidel pro žadatele ministrem zemědělství (osa I, III a IV)  8. 10. 2007 – vyhlášení výzvy na 2. kolo příjmu žádostí (osa I, III a IV)  5. 11. 2007 – 26. 11. 2007 – příjem žádostí na 2. kolo (osa I a III)  19.11. 2007 – 21. 12. 2007 - příjem žádostí na opatření osy IV  26.2. 2008 – zahájení příjmu žádostí na 3. kolo

8 Dokumenty  Pravidla Obecná část Specifická část  Nařízení vlády  Metodické výklady - aktualizace

9 1. Kolo příjmu žádostí  I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Přijaté žádosti: 868 Schválené žádosti: 808 za cca 1,4 mld. Kč  I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Přijaté žádosti: 430 Schválené žádosti: 204 za cca 220 mil. Kč  III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy Přijaté žádosti: 39 Schválené žádosti: 35 za cca 500 mil. Kč

10 2. Kolo příjmu žádostí  I.1.2 Investice do lesů: 462 (cca 330 mil. Kč)  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům: 190 (cca 476 mil. Kč)  I.1.4 Pozemkové úpravy: 304 (cca 755 mil. Kč)  I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost: 70 (cca 49 mil. Kč)  III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, záměr a): 23 (cca 111 mil. Kč)  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje: 125 (cca 371 mil. Kč)  III.1.3 Podpora cestovního ruchu: 190 (cca 309 mil. Kč)  III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby: 1063 (cca 963 mil. Kč)  III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova: 140 (cca 222 mil. Kč)  III.3.1 Vzdělávání a služby: 61 (cca 49 mil. Kč)

11 Opatření spuštěná ve třetím kole příjmu žádostí  I.1.1 Modernizace zemědělských podniků  I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců  II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa  III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

12 Informace  www.mze.cz www.mze.cz Podpora z EU a národní dotace/ EAFRD – Program rozvoje venkova/Pravidla a Nařízení vlády k opatření PRV  www.szif.cz www.szif.cz

13 Kontakty  Osa I: I.1.1, I.3.2: Ing. Ivana Holá – ivana.hola@mze.cz ivana.hola@mze.cz I.3.1, I.3.3, I.3.4: Ing. Jana Kapounová – jana.kapounova@mze.cz jana.kapounova@mze.cz I.1.4: Ing. Věra Bayerová – vera,bayerova@mze.cz vera,bayerova@mze.cz I.1.3: Ing. Lucie Vodňanská – lucie.vodnanska@mze.cz lucie.vodnanska@mze.cz I.1.2: Ing. Lucie Zeidlerová – lucie.zeidlerova@mze.cz lucie.zeidlerova@mze.cz  Osa III: III.1.1, III.1.2, III.1.3, III.3.1: Ing. Anna Hrdličková – anna.hrdlickova@mze.cz anna.hrdlickova@mze.cz III.2.1, III.2.2: Ing. Jan Junek – jan.junek@mze.cz jan.junek@mze.cz  Osa IV: Ing. Eva Lidmilová - eva.lidmilova@mze.cz eva.lidmilova@mze.cz

14 Děkuji za pozornost! Ing. Eva Lidmilová


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. EAFRD  European Agriculture Fund for Rural Development Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  Navazuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google