Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond 1 Jiří Švarc Evropská Komise Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Oddělení pro Českou republiku,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond 1 Jiří Švarc Evropská Komise Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Oddělení pro Českou republiku,"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond 1 Jiří Švarc Evropská Komise Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Oddělení pro Českou republiku, Lucembursko a Portugalsko Evropský sociální fond a vzdělávání Praha, 30. října 2008

2 Evropský sociální fond 2 Vzdělávání v ESF: pohyblivý cíl ►Původně zaměřen pouze na rekvalifikaci a mobilititu ►2000-6: podpora celoživotního učení systémy ►2007-13 posílení lidského kapitálu, celý vzdělávací systém, důraz na výzkum a inovace

3 Evropský sociální fond 3 ESF 2007-2013: Strategický přístup Integrované směry pro růst a pracovní místa Národní reformní program (Lisabon) Strategické obecné zásady Společenství Národní strategický referenční rámec Operační programy Lisabonská agenda pro růst a pracovní místa Evropská strategie zaměstnanosti

4 Evropský sociální fond 4 ESF 2007-13: Priority Zvyšování adaptability pracovníků, podniků a podnikatelů 18% Posílení sociálního začlenění znevýhodněných osob 14% Posílení institucionální kapacity na národní, regionální a místní úrovni 3% Podpora reforem v oblastech zaměstnanosti a začleňování 1% Posílení lidského kapitálu 34% Zlepšení přístupu k zaměstnání a udržitelnost 30%

5 Evropský sociální fond 5 Alokace na vzdělávání V EU je alokováno cca 26 miliard Euro na investice do lidského kapitálu: –Reformy vzdělávacích a školicích systémů –Zvyšování účasti na celoživotním vzdělávání –Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

6 Evropský sociální fond 6 Kdo jsou klienti ESF? roční průměr milióny lidí Nezaměstnaní nebo neaktivní Ženy Mladší než 25 Starší než 54 Etnické minority a migranti Znevýhodnění

7 Evropský sociální fond 7 Kde je ESF 2007-13 čerpán? v miliardách EUR

8 Evropský sociální fond 8 Kdo čerpá z ESF? v EUR na obyvatele

9 Evropský sociální fond 9 ESF: 22% z €347 miliard na politiku soudržnosti 8% z celkového rozpočtu EU

10 Evropský sociální fond 10 Vyučované cizí jazyky na žáka

11 Evropský sociální fond 11 Změny pro období 2007-13 ►Strategický přístup – programy založené na prioritách (bez programového doplňku) ►Možnost 10% flexibility (ESF ↔ ERDF) ►Národní pravidla uznatelnosti ► N+3 pro období 2007-2010 ►Prohlášení o shodě a auditní strategie ►Možnost průběžného uzavírání programu ►Vykazování nepřímých nákladů paušálem

12 Evropský sociální fond 12 Mládež 20-24 s nejméně středoškolským vzděláním

13 Evropský sociální fond 13 Závěrem… ►Sladění dotací z ESF s národními nástroji ►ESF – příležitost k zásadní kvalitativní změně systému vzdělávání ►Jednoduchý implementační systém (pro realizátory projektů)

14 Evropský sociální fond 14 Pro více informací o ESF: http://ec.europa.eu/esf/ Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond 1 Jiří Švarc Evropská Komise Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Oddělení pro Českou republiku,"

Podobné prezentace


Reklamy Google