Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské fondy 2014 - 2020 Mgr. Kateřina Neveselá Ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské fondy 2014 - 2020 Mgr. Kateřina Neveselá Ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstvo pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Evropské fondy 2014 - 2020 Mgr. Kateřina Neveselá Ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020 Evropský fond pro regionální rozvoj EFRR Evropský sociální fond ESF Fond soudržnosti FS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EZFRV Evropský námořní a rybářský fond ENRF 11,94 mld. €3,43 mld. €6,26 mld. € 2,17 mld. € 0,03 mld. € Celkem pro ČR 23,83 mld. EUR Podmínka: soustředit se na priority EU – TEMATICKÉ CÍLE

3 Tematické cíle

4 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20 Princip strategického zaměření a propojování: Podpora pouze těch priorit, jež naplňují rozvojové strategie ČR. Princip podpory fungujícího trhu: Podpora pouze těch odvětví a sektorů, kde dochází k selhání trhu. Zvážení formy podpory Princip podpory kvalitních projektů: Podpora pouze těch projektů, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle. Princip snadnější přípravy a realizace projektů: Snadnější administrativa pro žadatele a příjemce prostředků z OP, elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel.

5 Dohoda o partnerství - cíle a priority pro období 2014–2020

6 Programy 2014–2020 ProgramDatum schválení programu Tematické cíle Alokace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  schválen 29. dubna 2015 1, 2, 3, 4, 74,33 OP Životní prostředí  schválen 30. dubna 2015 4, 5, 62,64 OP Zaměstnanost  schválen 6. května 20158, 9, 112,13 OP Doprava  schválen 11. května 2015 74,70 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  schválen 13. května 20151, 9, 102,78 Program rozvoje venkova  schválen 26. května 2015 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 2,17 OP Rybářství  schválen 2. června 2015 3, 60,03 IROP  schválen 4. června 2015 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 4,63 OP Praha - pól růstu ČR  schválen 11. června 2015 1, 4, 8, 9, 100,20 OP Technická pomoc  schválen 11. června 2015 -0,22

7 Příprava efektivního implementačního systému Strategický rámec - CO Pravidla a postupy – Způsob a Nástroje Legislativa - JAK Nové prvky: Kondicionality Výkonnostní rámec Orientace na výsledky Nové prvky: tématické cíle tématická koncetrace Nařízení Předfinancování se SR Koncepce JMP Pravidla řízení a koordinace DoP

8 Založen na jednotném metodickém prostředí. Hlavní priority: Vymezit kompetence a role. Nastavit z centrální úrovně jednotná pravidla. Stanovit závaznost pravidel a zajistit jejich vymahatelnost, včetně možnosti sankcionovat jejich nedodržování. Elektronizace systému. Příprava efektivního implementačního systému

9 Aktuální stav JMP – přehled Metodika řízení programů – vydána 26.3.2015 Metodické pokyny – řízení výzev, hodnocení a výběr projektů, indikátory, způsobilost výdajů, zadávání zakázek, publicita, finanční toky a kontrola, řízení rizik, monitorování ESI, evaluace, fondů, příprava řídicí dokumentace, rozvoj lidských zdrojů, procesy v MS2014+, využití integrovaných nástrojů, revize programů Metodická doporučení – finanční nástroje, projekty vytvářející příjmy a veřejná podpora, audit a certifikace

10 Základní fáze zjednodušeného procesu čerpání dotací Výzvy pro předkládání projektových žádostí Podání projektové žádosti Výběr projektu a jeho hodnocení Realizace projektu, žádost o platbu a proplácení, kontroly sjednocení požadavků na zpracování dokumentace určené žadatelům a příjemcům; větší důraz na řízení výzev, synergie a komplementarity; koordinace vyhlašování výzev; přesná informovanost a proškolování potenciálních žadatelů před vyhlášením výzev vymezení povinných hodnotících kritérií; větší důraz na dvoukolové hodnocení; informování žadatele o výsledku a možnost odvolání; vytvoření společné databáze hodnotitelů, jejich automat. výběr, hodnocení a kontrola; nastavena maximální lhůta pro řídící orgány, do kdy musí být ukončen schvalovací proces; sjednocení struktury a obsahu zpráv o realizaci projektu; zpracování vzorových dokumentů pro využití v oblasti veřejného zadávání; zavedení centrálního plánování finančních kontrol; definovány jednotné kontr. listy; stanovení bagatelní hranice pro vymáhání nesrovnalostí; sjednocení sankcí za porušení pravidel povinné publicity; jednotné rozhraní pro podávání žádostí; napojení monitorovacího systému MS2014+ na centrální registry veřejné správy; opakované využití jednou zadaných informací; elektronické podpisy a archivovaná elektronická komunikace;

11 Vyhlášení výzev 11 -harmonogramy výzev na následující rok (n+1) -Dostupné na http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs a stránkách ŘOhttp://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs -Aktuální výzvy jsou pak dostupné na http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=3#Tabs http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=3#Tabs -informace v harmonogramu obsahují stejné informace napříč programy: identifikace výzvy, nastavení výzvy, zaměření / zacílení výzvy, vyznačení synergie

12 Objem výzev pro rok 2015 dle harmonogramů výzev Objem výzev pro rok 2015 Do konce roku 2015 budou dle harmonogramů vyhlášeny výzvy s alokací až 274,4 mld. Kč (podíl EU), tj. 42,3 % z celkové alokace období 2014-2020, která činí 648,6 mld. Kč (podíl EU). Největší objem výzev je plánován na říjen roku 2015 (zejména OP D a OP VVV) v celkové alokaci 129,2 mld. Kč. Největší objem výzev v roce 2015 vyhlásí OP D, dále OP Z a OP PIK. Zdroj: Dohoda o partnerství, harmonogramy výzev OP, dotaceeu.cz; pro přepočet byl použit kurz EK, 27,048 Kč/€, data jsou za podíl EU. 2015 42,3 % celkové alokace 274,4 mld. Kč 2016-2023 57,7 % celkové alokace 374,2 mld. Kč mld. Kč

13 Objem již vyhlášených výzev k 1. 9. 2015 Počet výzev Objem výzev Operační program 23,00 mld. KčOP Z2121 1717,35 mld. KčOP PIK 12,05 mld. KčOP ŽP16 210,93 mld. KčIROP První výzvy vyhlásí OP PPR během září 2015 a OP D v říjnu 2015. Prostředky ve vyhlášených výzvách zahrnují podíl EU. Zdroj: MS2014+, data k 1. 9. 2015. 707079,17 mld. KčCelkem 5,99 mld. KčPRV7 25,13 mld. KčOP TP 4,67 mld. KčOP VVV4 10,05 mld. KčOP R mld. Kč

14 Výhled výzev do konce roku 2015 k 1. 9. 2015 Počet výzev Objem výzev do konce roku Operační program 97,47 mld. KčOP D- -15,07 mld. KčOP Z 17,88 mld. KčOP PIK- -20,95 mld. KčIROP Zdroj: MS2014+, data k 1. 9. 2015; harmonogramy výzev OP, dotaceeu.cz 7070195,3 mld. KčCelkem 26,68 mld. KčOP VVV- -11,25 mld. KčOP ŽP 4,05 mld. KčPRV- - 1,02 mld. KčOP TP 0,68 mld. KčOP PPR- - 0,23 mld. KčOP R již vyhlášeno k 1. 9. 2015 mld. Kč bude vyhlášeno do konce 2015

15 Děkuji za pozornost Katerina.Nevesela@mmr.cz www.dotaceeu.cz


Stáhnout ppt "Evropské fondy 2014 - 2020 Mgr. Kateřina Neveselá Ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstvo pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google