Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: Vzdělávání ředitelů SŠ Kraje Vysočina Téma: Implementace ŠVP a jejich soulad se vzdělávacími potřebami KV Příspěvek: Daří se školám získávat zpětnou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: Vzdělávání ředitelů SŠ Kraje Vysočina Téma: Implementace ŠVP a jejich soulad se vzdělávacími potřebami KV Příspěvek: Daří se školám získávat zpětnou."— Transkript prezentace:

1 Projekt: Vzdělávání ředitelů SŠ Kraje Vysočina Téma: Implementace ŠVP a jejich soulad se vzdělávacími potřebami KV Příspěvek: Daří se školám získávat zpětnou vazbu z trhu práce ?

2 Tvorba ŠVP posouzení vlastních vzdělávacích podmínek posouzení zájmu žáků a rodičů o školu vyhodnocení regionálního trhu práce vyhodnocení uplatnitelnosti absolventů vyhodnocení úspěšnosti absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ vyhodnocení úspěšnosti absolventů při studiu VŠ Miroslav Vítů, Petr Procházka

3 Sociální partnerství - partneři rodiče a komunita - role a zapojení zaměstnavatelé a další instituce spojené s trhem práce – firmy, HK, úřady práce, profesní asociace a sdružení, cechy, vyšší a vysoké školy, instituce veřejné správy, zřizovatelé Miroslav Vítů, Petr Procházka

4 Sociální partnerství – aktivity formulace požadavků na odborné kompetence absolventů zpracování analýz trhu práce zajišťování praktického vyučování podpora dalšího vzdělávání brigády sponzorství Miroslav Vítů, Petr Procházka

5 Sociální partnerství je potřeba vnímat jako průběžně se přizpůsobující proces, na který nelze aplikovat nějaká jednotná a striktní pravidla závisí do značné míry na vnějších ekonomických podmínkách a konkrétní regionální situaci je ovlivněno charakterem oborů vyučovaných školou a s tím souvisejícím způsobem spolupráce se sociálními partnery Miroslav Vítů, Petr Procházka

6 Zdroje informací studie – „Spolupráce odborných škol s jejich sociálními partnery“, Praha 2011, kolektiv autorů (projekt Kurikulum S) „Analýza poptávky sociálních partnerů po pracovnících technických profesí“, prosinec 2011, Coufalík J., Národní vzdělávací fond Miroslav Vítů, Petr Procházka

7 Kritéria výběru sociálního partnera Miroslav Vítů, Petr Procházka

8 Úpravy ŠVP na základě připomínek Miroslav Vítů, Petr Procházka

9 Spolupráce s firmami podle ŠVP Miroslav Vítů, Petr Procházka

10 Spolupráce v oblasti kariérového poradenství Miroslav Vítů, Petr Procházka

11 Sponzorování škol a žáků zaměstnavateli Miroslav Vítů, Petr Procházka

12 Podpora odborné kvality učitelů Miroslav Vítů, Petr Procházka

13 Očekávané přínosy sociálního partnerství Miroslav Vítů, Petr Procházka

14 Prognózy vývoje zaměstnanosti Miroslav Vítů, Petr Procházka

15 Potřeba pracovníků podle skupin povolání Miroslav Vítů, Petr Procházka

16 Trendy nárůst poptávky po skupině techniků zvyšování průměrné úrovně kvalifikace snižování podílu méně kvalifikovaných povolání situace v ČR změny ve struktuře zaměstnanosti v období 2010 – 2030 pokles zaměstnaných ve věku 15 – 24 let o 28,6 % (EU – 12,3 %) vysoký podíl zaměstnanosti v technologicky náročných odvětvích Miroslav Vítů, Petr Procházka

17

18 Spolupráce s firmami a vysokými školami = inovace ŠVP inovace vzdělávacího obsahu předmětu PRAXE modernizace učebních pomůcek a vybavení didaktická podpora výuky – FESTO inovace obsahu některých teoretických předmětů tvorba nových zaměření vzdělávacích programů Miroslav Vítů, Petr Procházka

19 Předmět PRAXE zařazení robotiky – stavba a programování jednoduchých robotů LEGO – ve spolupráci s UTB Zlín a dopravní fakultou ČVUT zařazení mechatroniky – ve spolupráci s firmou FESTO a DEL zařazení návrhu a realizace jednoduchých systémů EZS a EPS ve spolupráci s firmou SOBES security Miroslav Vítů, Petr Procházka

20 Úvod do programování malých robotů LEGO Miroslav Vítů, Petr Procházka

21 Mechatronika : FESTO, Siemens, DEL Miroslav Vítů, Petr Procházka

22 Modernizace učebních pomůcek výuka silnoproudé elektrotechniky – domovní instalace výuka pohonů – základní zapojení pro rozběh a brzdění motorů výuky elektrotechniky a měření Miroslav Vítů, Petr Procházka

23 Pomůcky pro výuku silnoproudé elektrotechniky Miroslav Vítů, Petr Procházka

24 Pomůcky pro výuku silnoproudé elektrotechniky Miroslav Vítů, Petr Procházka

25 Laboratoře měření a elektrotechniky Miroslav Vítů, Petr Procházka

26 Laboratoře měření a elektrotechniky Miroslav Vítů, Petr Procházka

27 Laboratoř mechatroniky Miroslav Vítů, Petr Procházka

28 Seminář FESTO pro zaměstnance firem Miroslav Vítů, Petr Procházka

29 Inovace obsahu některých teoretických předmětů Zařazení nových předmětů počítačové aplikace – PAP, předmět zařazen do 2. a 3. ročníku – obor elektrotechnika inovace a rozšíření obsahu učiva důraz na metody projektového vyučování úzká vazba na firmy a vysoké školy Miroslav Vítů, Petr Procházka

30 Tvorba nových zaměření vzdělávacích programů obor elektrotechnika se zaměřením na průmyslovou informatiku a mechatroniku obor informační technologie se zaměřením na webdesign a multimedia Miroslav Vítů, Petr Procházka

31

32 Kde a jak hledat informace ? Integrovaný portál MPSV  Pololetní statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci ÚP http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo  Kvalifikační struktura absolventů http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/ksa Miroslav Vítů, Petr Procházka

33 Kde a jak hledat informace ?  Oficiální webové stránky NÚOV….. http://www.nuov.cz  Národní soustava kvalifikací - stránky projektu http://www.narodni-kvalifikace.cz Miroslav Vítů, Petr Procházka

34 Jaké informace chybí - nebo se těžko získávají úspěšnost absolventů v terciárním vzdělávání vlastní hodnocení absolventů - porovnání získaných kompetencí s požadavky trhu práce hodnocení úrovně absolventů zaměstnavateli Miroslav Vítů, Petr Procházka

35 Jaké otázky je třeba si položit ? Jaké oblasti pro spolupráci zaměstnavatelů a odborných škol lze považovat za klíčové? Které faktory ovlivňují kvalitu spolupráce škol a podniků? Co mohou podniky nabídnout školám pro zlepšení odborné přípravy absolventů? Miroslav Vítů, Petr Procházka

36 Jaké otázky je třeba si položit ? Které kompetence absolventů považují zaměstnavatelé za rozhodující z hlediska uplatnění na trhu práce? Jaké efektivní nástroje je vhodné použít pro zvýšení informovanosti žáků o potřebách trhu práce? Miroslav Vítů, Petr Procházka

37 Děkujeme za pozornost Miroslav Vítů vitu@sps-jia.cz Petr Procházka prochazka@sps-jia.cz Miroslav Vítů, Petr Procházka


Stáhnout ppt "Projekt: Vzdělávání ředitelů SŠ Kraje Vysočina Téma: Implementace ŠVP a jejich soulad se vzdělávacími potřebami KV Příspěvek: Daří se školám získávat zpětnou."

Podobné prezentace


Reklamy Google