Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KULTURNÍ DĚDICTVÍ, CESTOVNÍ RUCH Ing. Margit Beníčková, MMR ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KULTURNÍ DĚDICTVÍ, CESTOVNÍ RUCH Ing. Margit Beníčková, MMR ČR."— Transkript prezentace:

1 KULTURNÍ DĚDICTVÍ, CESTOVNÍ RUCH Ing. Margit Beníčková, MMR ČR

2 SC 1.4. ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI KAPITÁLU PRO PODNIKY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A KULTURY Příklady podporovaných aktivit: výstavba a základní vybavení zařízení služeb cestovního ruchu, např. ubytovací a stravovací zařízení; rekonstrukce, oprava, obnova a vybavení památkových a jiných objektů za účelem využití jako volnočasových areálů, ubytovacích a stravovacích zařízení; výstavba areálů volnočasových aktivit s primárním využitím pro cestovní ruch a kulturu;

3 SC 1.4. ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI KAPITÁLU PRO PODNIKY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A KULTURY Identifikace hlavních cílových skupin: Podnikatelé, návštěvníci, turisté Typy příjemců: malé a střední podniky; fyzické osoby zájmová sdružení právnických osob nestátní neziskové organizace, církve Územní zamření podpory: Území všech krajů České republiky (NUTS 3) kromě hl. m. Prahy.

4 SC 1.4. ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI KAPITÁLU PRO PODNIKY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A KULTURY Formy podpory: Finančního nástroje, poskytující dlouhodobé úvěry Veřejná podpora: Bude nutná notifikace výdajů podle článku 107, Smlouvy o fungování EU Hlavní principy pro výběr operací: projekt spadá do schválené integrované strategie, nositel strategie/koncepce doporučil projekt k podpoře, o poskytnutí zvýhodněného úvěru bude rozhodnuto vždy na základě podnikatelského záměru posouzeného bankou, zvýhodňovány budou projekty využívající brownfields

5 SC:3.1 ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ Příklady podporovaných aktivit: a)Revitalizace a obnova kulturního a přírodního dědictví Kulturní dědictví (památky) revitalizace památek a objektů za účelem jejich dalšího využití jako např. muzea, galerie, archivy, knihovny, divadla, koncertních sály, vzdělávací, multifunkční a kulturně-komunitní centra; rekonstrukce památek lidové architektury za účelem jich využití, např. prostory pro prezentaci tradičních řemesel, pokrmů, návštěvnická centra;

6 SC: 3.1. ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ Příklady podporovaných aktivit: a)Revitalizace a obnova kulturního a přírodního dědictví Paměťové instituce (muzea) revitalizace, modernizace objektů (budov), úpravy prostor a pořizování technologického vybavení ve vazbě na kulturní a kreativní průmysly (sklářství, keramika, oděvnictví, obuvnictví atd.); zefektivnění kvality správy sbírek muzejní povahy a jejich dlouhodobé, bezpečné uchování (rekonstrukce, modernizace, úprava a vznik depozitářů pro muzejní a galerijní sbírky systémy inventarizace, determinace, třídění, digitalizace; obnova a rekonstrukce dílen a technologického vybavení Nositelů tradice lidových řemesel, oceněných dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, ve znění pozdějších předpisů, s podporou udržení autentičnosti výroby;

7 SC: 3.1. ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ Příklady podporovaných aktivit: a)Revitalizace a obnova kulturního a přírodního dědictví Přírodního bohatství rozvoj návštěvnické a veřejné infrastruktury vodní dopravy mimo síť TEN-T pro využití v cestovním ruchu; návštěvnická infrastruktura (naučné stezky, infocentra, WC, odpočívadla apod.) vyjma území CHKO a NP. Liniová stavba může procházet katastrem obce i chráněným územím.

8 SC: 3.1. ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ b) Propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu propagační kampaně ČR v zahraničí ve vazbě na tematické produkty (kulturní, aktivní, lázeňský, kongresový a incentivní cestovní ruch propagační kampaně ČR, kraje/turistických regionů domácím návštěvníkům a turistům

9 SC: 3.1. ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ c) Informační podpora oboru cestovního ruchu statistická šetření, monitoring návštěvníků, marketingové výzkumy Pro rozhodování všech stakeholderů v oboru cestovního ruchu je nutné kontinuálně zajišťovat relevantní informace, marketingový informační systém, monitoringy návštěvníků v regionech apod.

10 SC: 3.1. ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ Identifikace hlavních cílových skupin: Návštěvníci, turisté, subjekty působící v cestovním ruchu a kulturních službách, obyvatelé. Typy příjemců: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu Obce, kraje Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí Organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi Nestátní neziskové organizace, Církve Organizace zřizované nebo zakládané církvemi Zájmová sdružení právnických osob, fyzická osoba

11 SC: 3.1. ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ Územní zaměření podpory: Území všech krajů České republiky (NUTS 3) kromě hl. m. Prahy. Formy podpory: Individuální projekty - aktivita a),b) Veřejná podpora: ???? Hlavní principy pro výběr operací: V rámci aktivit bude zásadní jasné definování výstupů z projektu a jejich rozsah a vazba na jednotlivé úrovně tj. celou republiky, kraj/kraje nebo minimálně turistický region. Projekty na propagaci jednotlivých měst/obcí/akcí nebou podporovány. nositel strategie/koncepce projekt doporučil k podpoře-aktivita a)i b)

12 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Margit Beníčková, Řídicí orgán IROP E-mail:benmar@mmr.cz Web: http://www.strukturalni-fondy.cz/irop Telefon: +420 22486 1234:benmar@mmr.czhttp://www.strukturalni-fondy.cz/irop


Stáhnout ppt "KULTURNÍ DĚDICTVÍ, CESTOVNÍ RUCH Ing. Margit Beníčková, MMR ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google