Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální stálá konference v Libereckém kraji Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje Liberec 17. 2. 2016 Regionální stálá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální stálá konference v Libereckém kraji Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje Liberec 17. 2. 2016 Regionální stálá."— Transkript prezentace:

1 Regionální stálá konference v Libereckém kraji Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje Liberec 17. 2. 2016 Regionální stálá konference v Libereckém kraji Konference Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (projekt KAP) Liberec 17. 2. 2016

2 Co je to Regionální stálá konference?  nový nástroj krajů ČR na období 2014-2020  rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj č. 124 ze dne 14. srpna 2014  regionální platforma pro koordinaci efektivního využití finančních prostředků ESIF v kraji v období 2014-2020  zajišťuje komunikaci v regionu mezi hlavními partnery v území  zjišťuje a sleduje absorpční kapacitu území kraje  dává doporučení k věcnému a územnímu zacílení výzev OP  na základě partnerství hledá shodu na tom, jaké jsou problémy a potřeby v kraji a na co využít finanční prostředky z ESIF

3 Regionální stálá konference v LK  v Libereckém kraji ustanovena na prvním jednání v prosinci 2014  schválený statut a jednací řád  předseda: hejtman Libereckého kraje sekretariát RSK: odbor regionálního rozvoje a evropských projektů kontakty: rsk@kraj-lbc.cz, www.kraj-lbc.cz/rsk rsk@kraj-lbc.cz  ustavující jednání prosinec 2014  nejbližší 6. jednání bude 30. 3. 2016

4 Složení Regionální stálé konference  zástupci regionálních, místních orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů v území a subjektů zastřešujících občanskou společnost + Zástupce MMR a subjektu pro implementaci IROP v roli stálého hosta bez hlasovacího práva (CRR) + zástupce církve, + zástupce PS cestovní ruch + zástupce PS vzdělávání, (a další ….. ) Členská instituce RSKPočet členů s hlasovacím právem Zástupci kraje5 Zástupce statutárních měst zastoupený nositelem ITI/IPRÚ (SMO ČR) 1 Zástupce středně velkých měst (zpravidla okresních měst mimo nositele ITI/IPRÚ) 1 Zástupce malých měst1 Zástupce za venkov - SMS ČR2 Zástupce za venkov - SPOV1 Zástupce Strategie inteligentní specializace (např. regionální RIS3 manažer)1 Zástupce krajské sítě MAS1 Zástupce krajské hospodářské komory1 Zástupce nestátních neziskových organizací1 Zástupce akademického sektoru1 Zástupce Agentury pro sociální začleňování1 Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR1

5 Pracovní skupiny Regionální stálé konference RSK může dle potřeby zřídit odborné pracovní skupiny  odborná podpora pro RSK, projednávání a příprava podkladů pro jednání RSK (KAP)  zjišťování absorpční kapacity výzev OP  připomínkování výzev OP, … Na jednání RSK schváleny zatím 2 pracovní skupiny: 1.Pracovní skupina Vzdělávání – schválena nominace subjektů a osob 2.Pracovní skupina pro cestovní ruch – Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK Připravují se další pracovní skupiny: rozvoj inovací, neziskový sektor, zaměstnanost, obce a města

6 Pracovní skupina Vzdělávání v Libereckém kraji  RSK projednala a schválila složení PS Vzdělávání  RSK projednala a schválila složení PS Vzdělávání dle Metodiky Krajského akčního plánu vzdělávání (MŠMT) – dle institucí  RSK oslovila instituce se žádostí o nominaci osob do PS Vzdělávání projektový tým Krajského akčního plánu vzdělávání  Další organizace činnosti PS Vzdělávání přebírá projektový tým Krajského akčního plánu vzdělávání  Činnost PS Vzdělávání bude koordinována s činností RSK a obráceně, základem obousměrná komunikace  Zástupce PS Vzdělávání se bude účastnit jednání RSK

7 Systém připomínkování výzev Řídící orgán OP požádá RSK o zaslání absorpční kapacity území kraje pro danou výzvu  Typy projektů, na co jsou zaměřeny, kolik peněz, kdy se budou realizovat Řídící orgán OP požádá RSK o zaslání připomínek, podnětů a bariér k vyhlášeným výzvám  Návrhy, jak je potřeba upravit výzvu z hlediska potenciálních žadatelů v kraji

8 Připomínkované výzvy RSK LK - IROP Prioritní osa OPSpecifický cíl operačního programuVypsané a plánované výzvy v rámci OPplánovaná výzva datum PO 22.2 Vznik nových a rozvoj existujích podnikatelských aktvitSociální podnikání10/2015 - 2/2016 PO 22.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učeníInfrastruktura pro předškolní vzdělávání12/2015 - 4/2016 PO 22.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učeníInfrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL12/2015 - 4/2016 PO 3 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání9/2015 - 6/2017 PO 33.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvojeÚzemní plány7/2015 - 3/2017 PO 33.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvojeRegulační plány9/2015 - 3/2017 PO 33.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvojeÚzemní studie10/2015 - 3/2017 PO11.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravyVýstavba a modernizace přestupních terminálů3/2016 - 9/2016 PO11.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravyPodpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy12/2015 - 4/2016 PO22.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdravíDeinstitucionalizace psychiatrické péče5/2016 - 11/2020 PO22.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdravíZvýšení kvality návazné péče4/2016 - 6/2017 PO22.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Infrastruktura středních a vyšších odborných škol vč. SVL 5/2016 - 10/2016 PO33.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictvíRevitalizace vybraných památek11/2015 - 3/2016 PO33.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictvíRevitalizace vybraných památek II. 8/2016 - 1/2017 PO33.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictvíMuzea2/2016 - 7/2016 PO33.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictvíKnihovny2/2016 - 12/2017

9 Co je to Regionální akční plán? RSK zajišťuje zpracování Regionálního akčního plánu  Vyjadřuje absorpční kapacitu území kraje, základem sběr projektů a záměrů v kraji od všech subjektů  Obsahuje záměry a projekty připravované subjekty na území kraje a realizovaných z ESIF, národních krajských a ostatních zdrojů  Podklad pro doporučení zacílení výzev zpracovaný pro území kraje  Záměry a projekty seskupeny do podobných skupiny – „aktivit“ RAP  Aktualizace 1x za rok

10 Regionální akční plán Libereckého kraje RAP za rok 2015 schválen na jednání RSK14.9.2015  RAP v současné době tvoří databáze 2200 projektů, filtrování dle potřeb, projekty nepředáváme dalším subjektům  Zpracovatelem RAP je sekretariát RSK (ORREP)  Zveřejněn: www.kraj-lbc.cz/rsk Aktualizace bude zahájena sběrem projektů v březnu 2016

11 Regionální akční plán Libereckého kraje 2015 Počet evidovaných projektových záměrů z území Libereckého kraje – celkem 2 200 Rozdělení záměrů podle oblasti zaměření

12 Regionální akční plán Libereckého kraje 2015 Aktivity v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu

13 Regionální stálá konference a KAP Provázanost přes PS Vzdělávání  Pracovní skupina Vzdělávání je jednou z pracovních skupin RSK  Zástupce pracovní skupiny Vzdělávání se bude účastnit jednání RSK, obousměrná provázanost a předávání informací  Připomínkování výzev a zjišťování absorpční kapacity území v oblasti vzdělávání RSK projednává a schvaluje Krajský akční plán vzdělávání  Průběžná informace o tvorbě Krajského akčního plánu vzdělávání, RSK projednává a schvaluje Krajský akční plán vzdělávání Provázanost přes projekty  Projekty z KAP součást RAP

14 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů RNDr. Ivana Pecháčková Tel.: 485 226 572 E-mail: ivana.pechackova@kraj-lbc.cz z „Dát se dohromady je začátek; vydržet pohromadě je pokrok; spolupracovat je úspěch.“ Henry Ford


Stáhnout ppt "Regionální stálá konference v Libereckém kraji Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje Liberec 17. 2. 2016 Regionální stálá."

Podobné prezentace


Reklamy Google