Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy Právnické výpočty Adam Ptašnik 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy Právnické výpočty Adam Ptašnik 2009."— Transkript prezentace:

1 1 Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy Právnické výpočty Adam Ptašnik 2009

2 2 Základní zásady Sráží se z čisté mzdy, náhrady mzdy, odměn, opakujících se dávek státní sociální podpory, dávek důchodového a nemocenského pojištění (§ 277 OSŘ, § 299 OSŘ)§ 277 OSا 299 OSŘ Srážkám nepodléhají náhrady (cestovní, apod.) (§ 277/2 posl. věta OSŘ)§ 277/2 posl. věta OSŘ Základní částka nesmí být sražena (§ 278 OSŘ)§ 278 OSŘ Nad stanovenou částku se sráží mzda celá (§ 279/3 OSŘ)§ 279/3 OSŘ Zbylá část mzdy se sráží pouze z 1/3, resp. 2/3 (§ 279/1 OSŘ)§ 279/1 OSŘ

3 3 Základní částka 2/3 nezabavitelné částky na povinného (§ 1 NČ)§ 1 NČ 1/4 nezabavitelné částky na vyživovanou osobu (§ 1 NČ)§ 1 NČ Zaokrouhleno na celé Kč nahoru (§ 3 NČ)§ 3 NČ Vyživovaná osoba: –manžel (vždy) (§ 1/2 NČ)§ 1/2 NČ –osoba, které je povinen poskytovat výživné (§ 1/1 NČ)§ 1/1 NČ –VŽDY mimo ty osoby, ve prospěch kterých je prováděn (tento či jiný) výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného (§ 1/2 NČ)§ 1/2 NČ

4 4 Nezabavitelná částka Životní minimum jednotlivce (§ 2 ŽM: 3.126,- Kč)§ 2 ŽM Normativní náklady na bydlení pro jednu osobu a pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel (§ 26/1 a) SSP: 3.804,- Kč)§ 26/1 a) SSP § 1/1 NČ

5 5 Stanovená částka Životní minimum jednotlivce (§ 2 ŽM: 3.126,- Kč)§ 2 ŽM Normativní náklady na bydlení pro jednu osobu (§ 26/1 a) SSP: 3.804,- Kč?)§ 26/1 a) SSP stejné jako nezabavitelná částka? § 2 NČ

6 6 Rozdělení mzdy 1: Základní částka (nesráží se) 2: Stanovená částka (sráží se částečně) 3: Nad stanovenou částku (sráží se celá) 123

7 7 Rozdělení stanovené částky Zaokrouhluje se na nejbližší nižší nebo rovné číslo dělitelné třemi (zbytek po zaokrouhlení se nesráží) Zaokrouhlená část se rozdělí na třetiny: –1. třetina se sráží –2. třetina se sráží pouze pokud je veden výkon pro přednostní pohledávku a lze použít pouze na uspokojení přednostní pohledávky –3. třetina se nesráží § 279/1 OSŘ

8 8 Přednostní pohledávky Výživné Náhrada škody na zdraví Náhrada škody způsobené úmyslným TČ Daně a poplatky Náhrady přeplatků na dávkách nemocenského a důchodového zabezpečení Soc. a zdrav. pojistné Náhrada za příspěvek na výživu a úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči Náhrada přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci Náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory § 279/2 OSŘ

9 9 Postup 1.Sražení 2. třetiny (pokud se sráží) a z ní uspokojení v pořadí (§ 280/2 OSŘ)§ 280/2 OSŘ i.Běžné výživné (poměrně) ii.Dlužné výživné (poměrně podle běžného výživného) iii.Ostatní přednostní pohledávky podle pořadí 2.Sražení 1. třetiny a uspokojení z ní všech zbývajících pohledávek (i neuspokojených z 2. třetiny) podle pořadí (§ 280/1 OSŘ)§ 280/1 OSŘ

10 10 Mzda nad stanovenou částku Uspokojuje se z ní –přednostní pohledávky v okamžiku jejich uspokojování z 2. třetiny (připočítává se k 2. třetině), –nespotřebovaná část se pak připočítává k 1. třetině a uspokojují se všechny pohledávky § 279/3 OSŘ

11 11 Použité předpisy OSŘ: Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§§ 276-302)99/1963 Sb.§§ 276-302 NČ: Nařízení č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách595/2006 Sb. ŽM: Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu (§ 2)110/2006 Sb.§ 2 SSP: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (§ 26)117/1995 Sb.§ 26


Stáhnout ppt "1 Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy Právnické výpočty Adam Ptašnik 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google