Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_14.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_14."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_14 Popis výukového materiálu Název:Dokumenty související s provozem hotelu Směrnice ředitele o ochraně hostů a jejich majetku Autor:Bc. Pavel Lang Datum:23.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 2. ročník a b) - 4. ročník Předmět:Hotelový provoz Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

2 Dokumenty související s provozem hotelu Bc. Pavel Lang Směrnice ředitele o ochraně hostů a jejich majetku

3 Směrnice ředitele o ochraně hostů a jejich majetku v ubytovacím zařízení 1/4 Do pokojů, ve kterých jsou ubytováni hosté, mají přístup pouze ubytovaní a pokojská provádějící úklid pokoje. Pracovníci recepce jsou odpovědní za to, že vydávají klíče od pokojů pouze ubytovaným hostům, zpravidla na základě předloženého ubytovacího průkazu. Bez přítomnosti hosta může pokoj otevřít pouze pokojská k provedení úklidu. Zodpovídá přitom za všechny uložené věci. Po skončení úklidu je povinna pokoj opět uzamknout.

4 Směrnice ředitele o ochraně hostů a jejich majetku v ubytovacím zařízení 2/4 V případě oprav a údržby doprovází údržbáře na obsazený pokoj vždy pokojská. Pro uložení peněžních hotovostí a jiných cenností slouží bezpečnostní schránky na recepci. Recepční na tuto skutečnost hosty musí upozornit a organizovat zapůjčení těchto schránek.

5 V případě, že kterýkoliv zaměstnanec hotelu zjistí přítomnost nepovolané osoby na pokoji, je povinen to ihned oznámit pracovníkovi recepce. Ten podle situace upozorní policii a požádá o zákrok. V případě krádeže či jiné mimořádné události je povinen pracovník, který tuto skutečnost zjistí, oznámit to pracovníkovi recepce, který podle situace upozorní policii. Směrnice ředitele o ochraně hostů a jejich majetku v ubytovacím zařízení 3/4

6 Směrnice ředitele o ochraně hostů a jejich majetku v ubytovacím zařízení 4/4 Noční recepční je povinen kontrolovat, zda se v ubytovací části hotelu nenacházejí neoprávněné osoby. V případě, že se neoprávněné osoby v ubytovací části hotelu nacházejí je recepční povinen je vyzvat, aby neprodleně opustily ubytovací zařízení. Odjíždějí ‑ li hosté v nočních hodinách, nebo v době, kdy na poschodí není pokojská, je povinen recepční zabezpečit kontrolu pokoje, ze kterého host odchází.

7 Směrnice ředitele upravující postupy u majetku zvláštního určení vneseného zákazníkem do provozovny poskytující hostinské a ubytovací služby 1/4 Směrnice upravuje postup při užití majetku zákazníka, vneseného do provozovny, jeho identifikaci, ověření, ochranu, a informovanost zákazníka při případném poškození či ztrátě. Jde o případy, kdy provozovatel souhlasí, aby zákazník (pořadatel akce) mohl ve zvláštních případech (při různých akcích – svatby, promoce, rauty, konference apod.) použít pro zdárný průběh akce vnesený vlastní majetek.

8 Směrnice ředitele upravující postupy u majetku zvláštního určení vneseného zákazníkem do provozovny poskytující hostinské a ubytovací služby 2/4 Zákazník nesmí vnášet do provozovny žádný majetek, který by v zařízení provozovatele konzumoval, připravoval ke konzumaci a nechal si uschovávat. O výjimkách na požádání zákazníka rozhoduje odpovědný pracovník. Z možné výjimky jsou vyloučeny nekvalitní potraviny, potravinářské suroviny a polotovary (čerstvá masa a neopracované masné výrobky, zvěřina, ryby, tuky, vejce vč. polotovarů z nich apod.)

9 Soukromé a rodinné akce - přímo konzumovatelné speciální alkohol. nápoje, cukrářské výrobky, moučníky, cukrovinky, uzenářské, rybí, vaječné, zeleninové a ovocné výrobky Společenské a podob. akce - přímo konzumovatelné speciální potravinářské výrobky, tabule, projektory, výrobky do tomboly apod. Směrnice ředitele upravující postupy u majetku zvláštního určení vneseného zákazníkem do provozovny poskytující hostinské a ubytovací služby 3/4

10 Směrnice ředitele upravující postupy u majetku zvláštního určení vneseného zákazníkem do provozovny poskytující hostinské a ubytovací služby 4/4 Marketingové akce - přímo konzumované potravinářské výrobky zpravidla průmyslově vyráběné, průmyslové polotovary, nepotravinářské výrobky Sponzorské a partnerské dary - jsou zpravidla spojovány se společenskou nebo marketingovou akcí uspořádanou v hostinských a ubytovacích zařízeních

11 Směrnice ředitele o postupu vyřizování škod na věcech vnesených nebo odložených 1/4 Provozovatel poskytující ubytovací služby případně i garáže odpovídá za škody na věcech, které byly ubytovanými FO nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. balíček, ve kterém se zkazí potraviny, květiny, které uvadnou než si je host převezme apod.). Je-li s provozováním činnosti spojeno odkládání věcí (tj. např. hostinská činnost), odpovídá za odložené věci ten, kdo činnost provozuje.

12 Směrnice ředitele o postupu vyřizování škod na věcech vnesených nebo odložených 2/4 Odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá provozovatel jen do výše 5.000,- Kč. Byla-li však škoda na těchto věcech způsobena těmi, kteří v provozovně pracují, hradí se bez omezení. Bez omezení se hradí škoda i tehdy, jestliže byly věci převzaty do úschovy.

13 Vypořádání náhrady škody bez účasti orgánů policie - při náhradě škody např. poškozením oděvů politím, umazáním, poškozením zavazadel při manipulaci apod. navrhne provozovatel formu náhrady škody (sleva z objednaných služeb, pozornost ve formě květin, láhve sektu apod., finanční vyrovnání atd.) Směrnice ředitele o postupu vyřizování škod na věcech vnesených nebo odložených 3/4

14 Směrnice ředitele o postupu vyřizování škod na věcech vnesených nebo odložených 4/4 na základě rozhodnutí orgánů policie – případy škod, u kterých je podezření z úmyslného zavinění konkrétní osoby (především krádeže); provozovatel postupuje podle zjištění orgánů policie  Vypořádání náhrady škody

15 DĚKUJI ZA POZORNOST Bc. Pavel Lang Výstupy - TEST 1.Jakou problematiku řeší směrnice o ochraně hostů a jejich majetku? 2. Uveďte příklad majetku vneseného zákazníkem do provozovny poskytující hostinské a ubytovací služby 3. Odpovídá provozovatel za škody na vnesených věcem hostem?


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_14."

Podobné prezentace


Reklamy Google