Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_12."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_12 Popis výukového materiálu Název:Agroturistika Autor:Bc. Pavel Lang Datum:25.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 2. ročník a b) - 4. ročník Předmět:Hotelový provoz Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

2 Agroturistika Pavel Lang

3 Základní formy agroturistiky Agroturismus  forma venkovského turismu CR, jehož aktivity jsou bezprostředně spjaty s přírodou, krajinou a venkovským prostředím  provozována podnikateli v zemědělské výrobě a slouží jim jako dodatečný nebo další finanční zdroj k udržení nebo rozšíření hlavního podnikatelského programu, což je výroba zemědělských produktů

4 Základní formy agroturistiky Ekoagroturismus  agroturismus provozovaný na ekologické farmě (farma, která nepoužívá při výrobě rostlin a chovu zvířat žádné syntetické chemikálie, hnojiva, hormonální přípravky, umělá barviva či konzervační látky )

5 Agroturismus v České republice  rostoucí poptávka po ubytování na venkově je jedním ze současných trendů v CR  podle odhadů tráví dovolenou na českých statcích ročně řádově 30 tisíc turistů, z toho asi 10 tisíc z ciziny. Ze zahraničí převažují Němci, Poláci a Nizozemci

6 Organizace v agroturistice v ČR ECEAT CZ  centrum pro eko-agroturistiku, nezisková organizace založená 1992 se sídlem v Brně  je členem ECEAT international  hlavním cílem je přispět k rozvoji venkova a napomáhání k rozšiřování šetrných forem CR Svaz venkovské turistiky – založen 1997  členem mezinárodní organizace svazů venkovské turistiky Eurogites  stará zejména o prosazování a hájení zájmů svých členů, kterými jsou venkovští podnikatelé

7 Standardy pro ubytování v soukromí  za ubytování v soukromí ručí Svaz venkovské turistiky  3 kategorie: malý kemp, ubytovací objekt / apartmán (letní byt) s vlastním vařením, ubytování se stravováním  ubytovací zařízení max. kapacita do 35 osob  4 kvalitativní třídy - o zařazení do příslušné třídy rozhoduje certifikační orgán  pro zařazení do příslušné třídy musí UZ splnit v požadovaném rozsahu: Všeobecné standardy a další standardy

8 Prázdniny na venkově  oficiální turistický produkt ČR, který je podporovaný CzechTourismem  jejich prostřednictvím jezdí do ČR na 4 000 hostů ročně  společným programem ECEAT CZ a Svazu podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice  prezentují ubytovací zařízení v následujících skupinách: malé kempy, chalupy a letní byty s vlastním vařením, pensiony se snídaní příp. dalším stravováním (do 20 lůžek), hotely, speciální nabídky (ubytovny, chaty apod.)

9 Význam agroturistiky  pro zemědělské podnikatelské subjekty je doplňkovým zdrojem příjmů, což jim přináší existenční jistotu  zvyšuje vybavenost obcí a také příjmy jak obyvatel obce, tak i obce samotné  snižuje nezaměstnanost a vytváří pracovní příležitosti v zemědělství, ale i v jiných oborech  CR se díky ní rozptyluje do větších územních celků, což je blahodárné pro ŽP

10 Negativní aspekty agroturistiky  mohou nastat případy, kdy se vztah mezi CR a zemědělstvím změní ve vztah konkurenční - hlavní sezóna CR v podstatě shodná s hlavní sezónou v zemědělství a tak dochází ke konkurenci v rozložení a využívání pracovních sil a i konkurence z hlediska umístění volného kapitálu  přetěžování farmářek, na kterých vedle práce v zemědělství spočívá i práce v oblasti agroturistiky  možný negativní dopad na ŽP atd.

11 Podnikání ve venkovské turistice  podnikat v tomto oborou mohou především pracovníci v zemědělství a majitelé farem  impulsem k zahájení činnosti by měla být snaha o rozšíření svých aktivit s cílem zlepšit hospodářskou činnost nebo zhodnotit svou nemovitost  důležité mít na zřeteli, že výsledky tohoto snažení se nedostaví hned, ale až po určité době podnikání

12 Podmínky úspěšného podnikání v agroturistice Nezbytné rozmyslet následující kroky: 1. krok: rozhodnutí o podnikání 2. krok: dobrý nápad 3. krok: znalosti a informace 4. krok: založení živnosti

13 Strategie podnikání ve venkovské turistice  podnikatelský plán musí mít zřetelné strategické zaměření a zároveň musí efektivně používat jednotlivé marketingové nástroje  strategické záměry venkovské turistiky by měly v první řadě respektovat zásady vyplývající z udržitelného rozvoje  podnikatelský plán venkovské turistiky by měl vycházet ze znalostí životního stylu a potřeb konzumentů venkovské turistiky, protože jen tak lze účinně využít jednotlivé marketingové nástroje

14 Děkuji za pozornost...

15 Výstupy - Test: 1. Definujte termín - AGROTURISMUS Na otázky odpovídejte vlastními slovy 2. Definujte termín - EKOAGROTURISMUS 3. Popište standardy pro ubytování v soukromí 4. Upozorněte na některé Negativní aspekty agroturistiky 5. Definujte význam agroturistiky v rámci CR


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_12."

Podobné prezentace


Reklamy Google