Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy automatického řízení 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy automatického řízení 1"— Transkript prezentace:

1 Základy automatického řízení 1
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Základy automatického řízení 1 VY_32_INOVACE_37_736 Projekt MŠMT EU peníze středním školám Název projektu školy ICT do života školy Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 Sada 37 Anotace Základy automatického řízení 1 Klíčová slova Mechanizace, automatizace, řízení, ovládání, regulace, regulační obvod Předmět Mechatronika, Automatizace Autor, spoluautor Ing. Josef Sýkora Jazyk Čeština Druh učebního materiálu Prezentace, výklad Potřebné pomůcky PC, dataprojektor Druh interaktivity Výklad pomocí prezentace, vyhledávání informací Stupeň a typ vzdělávání Střední škola, učiliště Cílová skupina 2. ročník, žáci 16 – 17 let, obory elektro Speciální vzdělávací potřeby ne Zdroje Vlastní zdroje - viz poslední strana

2 ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
MECHATRONIKA ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

3 ZÁKLADY TEORIE AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
ZÁKLADNÍ POJMY Mechanizace: Proces vývoje techniky, kde se používá technických zařízení k osvobození člověka od namáhavé a opakující se fyzické práce. Automatizace: Proces vývoje techniky využívající samočinných technických zařízení k osvobození člověka od fyzické, ale hlavně duševní řídící práce. Řízení: Je to působení řídícího členu na člen řízený. Je to činnost, při níž se hodnotí a zpracovávají informace o řízeném objektu nebo procesu a podle nich se ovládají příslušná zařízení, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Ovládání: Je to řízení bez zpětné vazby.

4 ZÁKLADY TEORIE AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
ZÁKLADNÍ POJMY Regulace: Je to udržování nějaké fyzikální veličiny na předem stanovených hodnotách. Skutečná hodnota této veličiny se zjišťuje měřením a porovnává s hodnotou žádanou. Regulace je tedy řízení se zpětnou vazbou. Uskutečňuje se působením akční veličiny na RS.

5 ZÁKLADY TEORIE AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
Základní pojmy ruční regulace - činnost (akční zásah) koná člověk automatická regulace - činnost je uskutečňována samočinně nějakým technickým zařízením Automatické zařízení: Provozní zařízení, které vykonává činnost samočinně (automaticky) bez řídící účasti člověka. Kybernetické zařízení: Nejen samočinně řídí, ale samo si volí optimální podmínky tohoto řízení.

6 ZÁKLADY TEORIE AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
REGULAČNÍ OBVOD Je tvořen regulovanou soustavou (RS) a regulátorem (R), které jsou vzájemně propojeny tak, že tvoří zpětnovazební obvod (záporná zpětná vazba).

7 ZÁKLADY TEORIE AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
Veličiny působící v regulačním obvodu x - regulovaná veličina: může to být libovolná fyzikální veličina, kterou můžeme změřit skutečná hodnota regulované veličiny je hodnota, kterou má veličina x v daném okamžiku w - žádaná hodnota: je předepsaná hodnota, na které má být regulovaná veličina udržována e - regulační odchylka: je rozdíl žádané a skutečné hodnoty regulované veličiny e = w – x (může být kladná nebo záporná) Může vzniknout dvěma způsoby: působením jedné nebo více poruchových veličin změnou žádané hodnoty

8 ZÁKLADY TEORIE AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
Veličiny působící v regulačním obvodu y - akční veličina: je výstupní veličina z regulátoru a zároveň je to vstupní veličina do RS. Jejím působením na regulovanou soustavu se odstraňuje regulační odchylka nebo se alespoň snižuje na minimální hodnotu. u - poruchová veličina: způsobuje změny regulované veličiny, může to být např.: změna okolní teploty pokles síťového napětí změna složení paliva změna tlaku v plynovém potrubí apod. Poruchu může způsobit také např. otevření dveří pece, přidání materiálu do pece nebo změna žádané hodnoty.

9 Souhrn učiva Kontrolní otázky:
Vysvětli pojem regulační obvod – nakresli blokové schéma a popiš jednotlivé části! Jaké signály určujeme v regulačním obvodu? Vysvětli jejich význam a působení! Co to je regulační odchylka? Jak (kdy) může vzniknout a jaká může být její hodnota? V čem se udává? Co to je poruchová veličina? Uveď několik příkladů!

10 Použité zdroje Text i obrázky vlastní
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje Text i obrázky vlastní


Stáhnout ppt "Základy automatického řízení 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google