Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká národní banka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká národní banka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Česká národní banka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1

2 Obsah výkladu 1.Dvouúrovňový bankovní systém, 2.ČNB, bankovní rada, činnosti ČNB 3.Měnová politika, nástroje měnové politiky, 4.Bankovní dohled, 5.Obchody ČNB, 6.Emisní činnost, 7.Devizová činnost, 8.Banka státu 2

3 Bankovnictví Spadá do terciárního sektoru Nevýrobní odvětví V roce 1990 vzniká v ČR dvouúrovňový bankovní systém:  Centrální banka ČNB – státní instituce, nepodnikatelský subjekt  Obchodní banky – podnikatelské subjekty 3

4 Česká národní banka – ČNB Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Je právnická osoba, není zapsaná v obchodním rejstříku, ale v majetkoprávních vztazích má postavení podnikatele při nakládání s vlastním majetkem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Centrální banka vykonává dohled nad finančním trhem. 4

5 Bankovní rada ČNB Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je Bankovní rada České národní banky. Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři České národní banky a další 4 členové bankovní rady ČNB. 5

6 Členy Bankovní rady jmenuje a odvolává prezident ČR na dobu šesti let. Usnáší se, je-li přítomen guvernér nebo jím pověřený viceguvernér a alespoň další 3 její členové. Přijímá svá rozhodnutí prostou většinou. 6 Bankovní rada ČNB

7 Česká národní banka ČNB Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabili tu. 7 § § § §

8 Hlavní činnosti ČNB 1)Určovat a řídit měnovou politiku státu 2)Vykonávat bankovní dohled nad finančním trhem 1)Řídit platební styk a obchodovat s tuzemskými i zahraničními bankami 2)Řídit emisní činnost 3)Určovat devizovou politiku 4)Banka státu 8

9 1) Řízení měnové politiky Provádí ČNB přes nástroje měnové politiky, kterými ovlivňuje množství peněz v ekonomice, jež má vliv: na zaměstnanost hospodářský růst inflaci na platební bilanci země. Udržuje stabilitu měny, aby nedocházelo k prudkému zvyšování nebo snižování cenové hladiny v důsledku inflace. 9

10 Nástroje měnové politiky Přímé – direktivní jde o použití úvěrových limitů nebo stanovení horní hranice sazby z úvěrů Nepřímé – ekonomické diskontní sazba, povinné minimální rezervy,operace na volném trhu, intervence devizového kurzu 10

11 2) Bankovní dohled nad finančním trhem ČNB v souhrnu dohlíží nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím a penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz, provádí devizový dohled. ČNB stanoví pravidla, která chrání stabilitu celého finančního trhu. 11

12 3) Obchody ČNB s bankami ČNB vede účty ostatních bank prostřednictvím „clearingového centra“, kde se denně sumarizují převody. ČNB přijímá vklady ostatních bank a poskytuje jim krátkodobé úvěry. 12

13 4) Emisní činnost ČNB má výhradní právo vydávat bankovky a mince (spravuje zásoby bankovek a mincí, jejich tisk a ražbu). ČNB poskytuje náhrady za necelé a poškozené bankovky a mince. ČNB stanovuje dobu ukončení jejich platnosti a způsob jejich znehodnocení (ničení). 13

14 5) Devizová politika ČNB s vládou určuje kurz k cizím měnám. ČNB stanovuje cenu zlata v bankovních operacích. ČNB obchoduje se zlatem a devizovými hodnotami. ČNB provádí platební styk se zahraničím. ČNB spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích. 14

15 6) Banka státu ČNB poskytuje bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Vede účty a poskytuje služby platebního styku zejména státu a bankám. ČNB vede účty ministerstvům, organizacím napojeným na státní rozpočet (finanční a celní úřady, příspěvkové organizace, státní fondy, …). 15

16 ČNB vede účty napojené na rozpočet Evropských společenství. ČNB na základě pověření Ministerstva financí provádí operace spojené se státními cennými papíry. ABO – systém interního účetnictví a platebního styku ČNB. 16 6) Banka státu

17 Poskytuje platební služby organizačním složkám státu. Přijímá jejich příkazy a poskytuje výpisy z účtů. Předává Ministerstvu financí denní informace o účtech spadajících do státní pokladny. Předává informace o všech pohybech na těchto účtech. Vytváří účetní výkazy pro organizační složky státu dle jejich potřeb. Systém ABO 17

18 Otázky 1.Základní charakteristika bankovnictví 2.Základní charakteristika centrální banky ČNB 3.Bankovní rada 4.Činnosti ČNB – měnová politika 5.Nástroje měnové politiky 6.Bankovní dohled 7.Obchody ČNB 8.Emisní činnost 9.Devizová činnost 10.Banka státu 18

19 SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, 2010. ISBN: 80-7400-336-3 NOVOTNÝ, Zdeněk. Podniková ekonomika 3. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, 2009. 19

20 Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_národní_banka http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/ 20


Stáhnout ppt "Česká národní banka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google