Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bankovnictví. ČNB (Česká národní banka)  je právnická osoba, která má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze  není zapsaná v obchodním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bankovnictví. ČNB (Česká národní banka)  je právnická osoba, která má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze  není zapsaná v obchodním."— Transkript prezentace:

1 Bankovnictví

2 ČNB (Česká národní banka)  je právnická osoba, která má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze  není zapsaná v obchodním rejstříku a má v majetkoprávních vztazích při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele

3 Bankovní rada ČNB  nejvyšším řídícím orgánem  guvernér, 2 víceguvernéři a další 4 členové  členy rady jmenuje a odvolává prezident republiky na dobu šesti let  usnáší se, je-li přítomen guvernér nebo jím pověřený viceguvernér a alespoň další 3 její členové  přijímá svá rozhodnutí prostou většinou

4 Hlavní činnosti ČNB  určovat a řídit měnovou politiku státu  vykonávat bankovní dohled nad ostatními bankami  řídit platební styk a obchodovat s tuzemskými i zahraničními bankami  určovat devizovou politiku  řídit emisní činnost  spravuje státní měnové rezervy ve zlatě a devize

5 Emisní činnost ČNB Emisní činnost ČNB  centrální banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince (spravuje zásoby bankovek a mincí, jejich tisk a ražbu)  ČNB poskytuje náhrady za necelé a poškozené bankovky a mince  stanovuje dobu ukončení jejich platnosti a způsob jejich znehodnocení = ničení

6 Řízení měnové politiky ČNB  provádí ČNB přes nástroje měnové politiky, kterými ovlivňuje množství peněz v ekonomice, jež má vliv: na zaměstnanost hospodářský růst hospodářský růst inflaci inflaci na platební bilanci země na platební bilanci země  udržuje stabilitu měny, aby nedocházelo k prudkému zvyšování nebo snižování cenové hladiny v důsledku inflace

7 Nástroje měnové politiky  přímé – direktivní - jde o použití úvěrových limitů nebo stanovení horní hranice sazby z úvěrů  nepřímé – ekonomické - diskontní sazba, povinné minimální rezervy, operace na volném trhu, intervence devizového kurzu povinné minimální rezervy, operace na volném trhu, intervence devizového kurzu

8 Bankovní dohled ČNB  dohlíží na banky se sídlem na území ČR a na bezpečné, spolehlivé a efektivní fungování bankovního systému  cílem dohledu je omezit rizika spojená s vykonáváním bank. činností v bankách tak, aby byla zabezpečena ochrana klientů  posuzuje žádosti o udělení licencí a po splnění podmínek licenci udělí

9 Obchody ČNB s bankami  centrální banka vede účty ostatních bank prostřednictvím clearingového centra“, kde se denně sumarizují převody  ČNB přijímá vklady ostatních bank a poskytuje jim krátkodobé úvěry  banky nakupují nebo prodávají směnky splatné do 6 měsíců ode dne nákupu centrální bankou nebo jiné cenné papíry (státní dluhopisy) se státní zárukou na dobu max. 1 roku

10 ČNB určuje devizovou politiku  spolu s vládou určuje kurz k cizím měnám  stanovuje cenu zlata v bankovních operacích a spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích  obchoduje se zlatem a devizovými hodnotami a provádí platební styk se zahraničím


Stáhnout ppt "Bankovnictví. ČNB (Česká národní banka)  je právnická osoba, která má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze  není zapsaná v obchodním."

Podobné prezentace


Reklamy Google