Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná část finančního práva III 23. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 32.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná část finančního práva III 23. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 32."— Transkript prezentace:

1 Obecná část finančního práva III 23. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 32

2 Osnova 1.Dozor a kontrola v oblasti finančního práva 2.Dozor na úseku finanční činnosti 3.Finanční kontrola 4.Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu 2

3 1. Dozor a kontrola v oblasti FP 3 dodržování zákonnosti vůči nepodřízeným subjektům dozor delegovaný dozor dohled dodržování nejen zákonnosti, ale i hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v rámci nadřízenosti a podřízenosti kontrola

4 2. Dozor na úseku finanční činnosti dozor v oblasti finančního práva = dozor na úseku finanční činnosti dozor nad dodržováním – právních předpisů – podmínek v licenci či povolení – individuálních právních aktů vůči nepodřízeným subjektům souvislost s peněžními fondy 4

5 2. Dozor na úseku finanční činnosti I.dozor v bankovnictví a peněžnictví II.dozor nad stavebními spořitelnami III.dozor nad spořitelními a úvěrními družstvy IV.dozor v oblasti kapitálového trhu V.dozor nad penzijními společnostmi VI.dozor v pojišťovnictví VII.dozor nad oběhem bankovek a mincí VIII.doplňkový dohled ve finančních konglomerátech 5

6 2. Dozor na úseku finanční činnosti 6 KonsolidovanýIndividuální Doplňkový Banka Ovládaná osoba Pojišťovna Ovládaná osoba Obchodník s cennými papíry Ovládaná osoba

7 I. Dozor v bankovnictví a peněžnictví a.Základní informace b.Předmět dohledu c.Opatření k nápravě d.Konsolidační celky 7

8 a. Základní informace jde o dohled České národní banky zahrnuje dohled nad – bankami – spořitelními a úvěrními družstvy – institucemi elektronických peněz – vydavateli elektronických peněz malého rozsahu – platebními institucemi – poskytovateli platebních služeb malého rozsahu – provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování – nad bezpečným fungováním bankovního systému 8

9 b. Předmět dohledu dohled České národní banky zahrnuje – kritéria autorizace – dohled nad dodržováním podmínek stanovených udělenými licencemi, povoleními atd. – kontrola dodržování zákonů, přímo použitelných předpisů Evropské unie a vyhlášek České národní banky – získávání informací potřebných pro výkon dohledu – ukládání opatření k nápravě a sankcí – řízení o správních deliktech a přestupcích 9

10 c. Opatření k nápravě a sankce uložení opatření k nápravě výměna osob tvorba rezerv a opravných položek snížení nebo zvýšení základního kapitálu změna licence mimořádný audit zákaz nebo omezení provádění operací se spojenými osobami zvýšení likvidních prostředků odnětí bankovní licence 10

11 d. Konsolidační celky podle ZoB A.skupina ovládající banky nebo zahraniční ovládající banky B.skupina finanční holdingové osoby C.skupina smíšené holdingové osoby 11

12 A. Skupina ovládající banky 12 Ovládané či přidružené osoby Ovládající osoba banka nebo zahraniční banka instituce finanční instituce podnik pomocných služeb

13 B. Skupina finanční holdingové osoby 13 Ovládané či přidružené osoby Ovládající osoba Finanční holdingová osobabankainstituce finanční instituce

14 C. Skupina smíšené holdingové osoby 14 Ovládané či přidružené osoby Ovládající osoba Smíšená holdingová osobabankainstituce finanční instituce

15 II. Dozor nad stavebními spořitelnami 15 zákon č. 96/1993 Sb. 1.bankovní dohled České národní banky 2.dozor ministerstva financí – předmět dozoru – státní podpora – opatření k nápravě: vrácení státní podpory pokuta za správní delikt

16 III. Dozor nad družstevními záložnami 16 zákon č. 87/1995 Sb. spořitelní a úvěrní družstvo = družstevní záložna – přijímá vklady od svých členů – poskytuje úvěry svým členům dohled České národní banky – předmět dohledu a opatření k nápravě obdobná jako v případě bankovního dohledu Souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu.

17 IV. Dozor v oblasti kapitálového trhu 17 dohled České národní banky zejména nad – obchodníky s cennými papíry – emitenty cenných papírů – centrálním depozitářem – jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů – investičními společnostmi – investičními fondy – provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností zúčtování – organizátory trhů s investičními nástroji

18 IV. Dozor v oblasti kapitálového trhu 18 dohled České národní banky zahrnuje – plnění povinností stanovených zákonem č. 15/1998 Sb. fyzickým nebo právnickým osobám – plnění povinností stanovených jinými zákony (zejména 256/2004 Sb., 240/2013 Sb., 190/2004 Sb., 90/2012 Sb., 104/2008 Sb.) – plnění povinností a podmínek stanovených ve vykonatelných rozhodnutích České národní banky – plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie

19 V. Dozor nad penzijními společnostmi 19 zákon č. 427/2011 Sb. penzijní společnost - činnosti – doplňkové penzijní spoření – důchodové spoření (do konce roku 2016) – penzijní připojištění (transformované fondy) dohled České národní banky – penzijní společnost – další (např. depozitář) státní dozor Ministerstva financí nad poskytováním a vracením státního příspěvku

20 VI. Dozor v pojišťovnictví 20 zákon č. 277/2009 Sb. dohled České národní banky nad – pojišťovnami – zajišťovnami – osobami činnými pro pojišťovnu nebo zajišťovnu předmět dohledu opatření k nápravě

21 VII. Dozor nad oběhem bankovek a mincí zákon č. 136/2011 Sb. dozor nad – úvěrovou institucí – zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí opatření k nápravě 21

22 VIII. Doplňkový dohled ve finančním konglomerátu zákon č. 377/2005 Sb. A.oblast dohledu – finanční sektor B.finanční konglomerát C.doplňkový dohled 22

23 A. Oblast dohledu finanční sektor, do kterého se zahrnují – smíšené finanční holdingové osoby ovládající osoba, která není regulovanou osobou a která společně s jí ovládanými osobami, z nichž je alespoň jedna regulovanou osobou se sídlem na území členského státu, a jinými osobami tvoří finanční konglomerát – osoby z bankovního sektoru – osoby ze sektoru pojišťovnictví – osoby ze sektoru investičních služeb 23

24 B. Finanční konglomerát v čele skupiny nebo podskupiny je – regulovaná osoba ovládající jiné osoby – osoba, která není regulovanou osobou a která ovládá alespoň jednu regulovanou osobu, přičemž činnost skupiny probíhá převážně ve finančním sektoru alespoň jedna osoba ve skupině je součástí sektoru pojišťovnictví a alespoň jedna osoba ve skupině je součástí bankovního sektoru nebo sektoru investičních služeb a souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností sektoru bankovního a sektoru investičních služeb ve skupině jsou významné 24

25 C. Doplňkový dohled doplňková pravidla obezřetného podnikání – doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti – koncentrace rizik a operace v rámci skupiny – vnitřní řídicí a kontrolní systém – personální předpoklady – informační povinnost koordinátor opatření k nápravě 25

26 3. Finanční kontrola A.Základní informace B.Oblast výkonu finanční kontroly C.Součásti finanční kontroly 26

27 A. Základní informace zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě cíl finanční kontroly – hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy – prověřování dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky zajištění veřejných prostředků proti nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání 27

28 B. Oblast výkonu finanční kontroly vykonává se – mezi orgány veřejné správy – mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory – uvnitř orgánů veřejné správy – u státního podniku ministerstvem 28

29 C. Součástí finanční kontroly veřejnosprávní kontrola – ministerstvo financí a finanční úřady – správci kapitol státního rozpočtu – řídící orgán a platební agentura – územní samosprávní celky finanční kontrola podle mezinárodních smluv vnitřní kontrolní systém – řídící kontrola – interní audit 29

30 4. Kontrola NKÚ zákon č. 166/1993 Sb. kontrola – hospodaření se státním majetkem – státního závěrečného účtu České republiky – plnění státního rozpočtu České republiky – hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí, a – hospodaření s prostředky, za něž převzal stát záruky – vydávání a umořování státních cenných papírů – zadávání státních zakázek – hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky 30

31 zákon č. 166/1993 Sb. kontrola – hospodaření se státním majetkem – státního závěrečného účtu – plnění státního rozpočtu – hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí, a – hospodaření s prostředky, za něž převzal stát záruky – vydávání a umořování státních cenných papírů – zadávání státních zakázek – hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky 4. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu 31

32 e-mail: bohac@prf.cuni.cz web: www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 23. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 32


Stáhnout ppt "Obecná část finančního práva III 23. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 32."

Podobné prezentace


Reklamy Google