Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtové právo II 27. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 29.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtové právo II 27. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 29."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtové právo II 27. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 29

2 Osnova 1.Rozpočtový proces 2.Příprava rozpočtu 3.Rozpočtová skladba 4.Schválení rozpočtu 5.Rozpočtové hospodaření 6.Rozpočtová opatření 7.Rozpočtová rezerva 8.Státní pokladna 9.Státní finanční aktiva 10.Státní finanční pasiva 11.Kontrola plnění veřejných rozpočtů 12.Závěrečný účet 2

3 1. Rozpočtový proces rozpočtové právo procesní postup při přípravě, schvalování, hospodaření, kontrole a uzavření hospodaření veřejných rozpočtů 3

4 2. Příprava rozpočtu návrh státního rozpočtu – rozpočtový systém návrh místního rozpočtu 4

5 3. Rozpočtová skladba jednotné třídění příjmů a výdajů vyhláška č. 323/2002 Sb. hlediska třídění příjmů a výdajů a)odpovědnostní b)druhové c)odvětvové d)konsolidační e)zdrojové f)doplňkové g)programové h)účelové i)strukturní j)transferové 5

6 a) Odpovědnostní třídění jednotky třídění kapitoly jen státní rozpočet správci kapitol – ministerstva a ústřední správní úřady – organizační složky, které mají zvláštní rozpočtovou kapitolu – organizační složky, které mají postavení ústředního správního úřadu – organizační složky, které mají postavení ústředního správního úřadu pro rozpočtové účely zvláštní kapitoly – Státní dluh – Operace státních finančních aktiv – Všeobecná pokladní správa 6

7 b) Druhové třídění výdajový druh příjmový druh jednotky třídění – třídy – seskupení položek – podseskupení položek – položky 7 Výdaje na nákupy na pořízení hodnoty náhrady transfery Příjmy příjmy za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv transfery

8 b) Druhové třídění 8

9 c) Odvětvové třídění třídění výdajů – podle druhu činnosti, na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření právního subjektu, kterému jsou poskytovány třídění příjmů – podle druhu činnosti, ze které příjmy plynou či zaměření subjektu, který finanční prostředky poukazuje nebo odevzdává jednotky třídění – skupina – oddíl – pododdíl – paragraf 9

10 c) Odvětvové třídění 10

11 4. Schválení rozpočtu státní rozpočet – ústavní pravidla - čl. 42 Ústavy – 1. čtení – 2. čtení – 3. čtení – rozpočtové provizorium místní rozpočet 11

12 Rozpočtové provizorium SR 12 1. ledna Schválení rozpočtu Vyhlášení ve Sbírce zákonů Schválení rozpočtu Vyhlášení ve Sbírce zákonů Materiální rozpočtové provizorium Formální rozpočtové provizorium

13 5. Rozpočtové hospodaření prostřednictvím tzv. rozpočtových jednotek – subjekty rozpočtového práva odlišné od fyzických a ostatních právnických osob, tj. subjekty, které jsou nositeli veřejné správy rozpočtové jednotky – státní rozpočtové jednotky – místní rozpočtové jednotky 13

14 Členění rozpočtových jednotek 14 Státní rozpočtové jednotky organizační složky státu státní příspěvkové organizace státní fondy státní veřejné výzkumné instituce státní podniky státní školské právnické osoby ostatní Místní rozpočtové jednotky organizační složky územních samosprávních celků místní příspěvkové organizace místní veřejné výzkumné instituce místní školské právnické osoby ostatní

15 Některé rozpočtové jednotky I.Organizační složky státu II.Státní příspěvkové organizace III.Organizační složky obcí a krajů IV.Příspěvkové organizace obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů 15

16 I. Organizační složky státu vymezení – ministerstva – správní úřady s celostátní působností ústřední správní úřady správní úřady s celostátní působností s vlastní rozpočtovou kapitolou ostatní správní úřady s celostátní působností místní správní úřady – Ústavní soud, soudy a státní zastupitelství – Nejvyšší kontrolní úřad – Kancelář prezidenta republiky a Kancelář Veřejného ochránce práv – Akademie věd České republiky – Grantová agentura České republiky – na základě § 51 zákona o majetku státu nebo jiného zákona – organizační složky zřízené jednotlivými ministerstvy 16

17 I. Organizační složky státu nejsou právnickými osobami hospodaří s majetkem státu rozpočet součástí státního rozpočtu mimorozpočtové zdroje – prostředky fondů rezervní fond fond kulturních a sociálních potřeb – zisk získaný hospodářskou činností – peněžité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí – prostředky zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv 17

18 Příklad FKSP - dary (1) Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary a)za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, b)při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, c)při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, d)při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. 18

19 II. Státní příspěvkové organizace právnické osoby vlastní rozpočet – vyrovnanost mimorozpočtové zdroje – prostředky fondů rezervní fond fond reprodukce majetku fond odměn fond kulturních a sociálních potřeb – prostředky získané jinou činností – peněžité dary – peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů 19

20 III. Organizační složky obcí a krajů nejsou právnickými osobami rozpočet součástí rozpočtu zřizovatele fondy 20

21 IV. Místní příspěvkové organizace příspěvkové organizace obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí nejsou právnickými osobami rozpočet součástí rozpočtu zřizovatele fondy 21

22 6. Rozpočtová opatření ve státním rozpočtu – přesun prostředků – povolené překročení rozpočtu výdajů – vázání prostředků – další v místních rozpočtech – přesun prostředků – použití nepředvídaných příjmů k úhradě nezajištěných výdajů – vázání rozpočtových výdajů 22

23 7. Vládní rozpočtová rezerva nejméně ve výši 0,3 % výdajů státního rozpočtu o použití rozhoduje vláda zákon o státním rozpočtu na rok 2016 – 3,78 mld. Kč 23

24 8. Státní pokladna souhrnné účty státní pokladny účty podřízené státní pokladně – příjmové a výdajové účty státního rozpočtu – účty státních finančních aktiv – účty finančních a celních úřadů, na nichž jsou spravovány daňové příjmy – účty příspěvkových organizací – další – nově – účty zdravotních pojišťoven (zákon č. 128/2016 Sb.) řízení státní pokladny 24

25 9. Státní finanční aktiva vymezení – peněžní prostředky převedené z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let – majetkové účasti státu v obchodních společnostech a cenné papíry, jejichž majitelem je stát – pohledávky státu z úvěrů a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státních finančních aktiv – jiné pohledávky mimo běžné hospodaření zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu 25

26 10. Státní finanční pasiva vymezení – dluhy státu odpovídající jmenovitým hodnotám jím vydaných dluhopisů – dluhy ze státem přijatých zápůjček a úvěrů – dluhy ze státem vystavených směnek – dluhy z nesplacené části upsaného kapitálu majetkových účastí evidovaných ve státních finančních aktivech jejich souhrn je státní dluh řízení státního dluhu 26

27 11. Kontrola finanční kontrola kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu porušení rozpočtové kázně 27

28 12. Závěrečný účet státní závěrečný účet – přílohy – ústavní základy – návrh – projednání místní závěrečný účet – přezkum hospodaření – projednání 28

29 e-mail: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz web: www.radimbohac.cz tel.: +420221005530www.radimbohac.cz 20. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 29


Stáhnout ppt "Rozpočtové právo II 27. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 29."

Podobné prezentace


Reklamy Google