Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová aktivita III/2) TémaČeská národní banka Ročník3. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová AnotacePrezentace seznámí studenty s cíli a úkoly ČNB. Datum tvorby28. 10. 2013

2 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Je ústřední bankou státu Orgán vykonávající dohled na českém finančním trhu Právnická osoba veřejného práva Sídlo v Praze Součástí Evropského systému centrálních bank (podílí se na plnění jejich cílů a úkolů) Maximálně nezávislá na politickém vlivu Pobočka ČNB v Brně

3 CÍLE ČNB Péče o cenovou stabilitu Péče o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému v České republice Podpora obecné hospodářské politiky vlády a obecné hospodářské politiky v Evropské unii (pokud tím však není dotčen její hlavní cíl) Jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství

4 ÚKOLY ČNB Měnová politika Dohled nad finančním trhem Emise oběživa a peněžní oběh Devizová činnost Platební styk a zúčtování bank Banka státu

5 MĚNOVÁ POLITIKA Snaha o zajištění stability cenového indexu (nepleťte si se stabilitou cen) Tento úkol ČNB plní v rámci měnově politického režimu, který se nazývá cílování inflace Změnami úrokových sazeb (tedy produkcí peněz) ovlivňuje centrální banka cenu peněz na trhu- snaží se tím dosáhnout zvolené inflace Po zavedení eura se ČNB bude muset vzdát měnové politiky ve prospěch Evropské centrální banky

6 DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM Stanovuje pravidla, které chrání stabilitu celého finančního trhu Má dohled nad těmito pravidly- kontroluje jejich dodržování, případně postihuje subjekty pokud se pravidly neřídí Dohled nad kapitálovým trhem, bankovním sektorem, pojišťovnictvím a penzijním připojištěním, družstevními záložnami Tuto úlohu vykonává ČNB teprve od roku 2006- dříve ji vykonávala Komise pro cenné papíry, Úřady státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí a Úřady pro dohled nad družstevními záložnami.

7 EMISE OBĚŽIVA A PENĚŽNÍ OBĚH ČNB výhradní právo vydávat bankovky a mince. Stejně tak mince pamětní Spravuje zásoby bankovek a mincí Sjednává tisk bankovek a ražbu mincí Může prohlásit za neplatné a stáhnout z oběhu bankovky a mince, které sama vydala Podílí se na přípravě technické a právní ochrany proti padělání

8 DEVIZOVÁ ČINNOST Vyhlašuje kurz české měny k ostatním měnám Nakládá s devizovými rezervami ve zlatě a devizových hodnotách Obchoduje se zlatem ČNB je oprávněna provádět platební styk se zahraničím Provádí devizové intervence, kterými se snaží ovlivnit výši kurzu Koruny vůči ostatním měnám

9 PLATEBNÍ STYK A ZÚČTOVÁNÍ BANK + BANKA STÁTU Stanovuje pravidla provádění platebního styku bankami i nebankovními subjekty (např. lhůty zúčtování, pravidla pro vydávání a užívání platebních karet) ČNB poskytuje platební služby pro stát a veřejný sektor Vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet (úřady práce, finanční a celní úřady..) Banka je politicky nezávislá, zodpovídá se dvakrát ročně Poslanecké sněmovně

10 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČNB Ústředí se sídlem v Praze Pobočky (7) Účelové organizační jednotky

11 BANKOVNÍ RADA Nejvyšší řídící orgán ČNB Určuje měnovou a makroobezřetnostní politiku a nástroje pro jejich uskutečňování Schvaluje rozpočet České národní banky Uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců ČNB Stanoví zásady činnosti a obchodů ČNB Je sedmičlenná

12 ČLENOVÉ BANKOVNÍ RADY Jmenuje a odvolává prezident republiky Pokud funkce není obsazena vykonává pověřený víceguvernér Guvernér ČNB Jsou 2 Jmenuje a odvolává prezident republiky Víceguvernéři ČNB Jsou 4 Jmenuje a odvolává prezident republiky Členové bankovní rady ČNB

13 ČLENSTVÍ V BANKOVNÍ RADĚ Nikdo nesmí vykonávat více než dvakrát Členové jmenováni na 6 let Neslučitelné s funkcí poslance zákonodárného sboru, člena vlády a členství v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank a podnikatelských subjektů a výkon samostatné výdělečné činnosti s výjimkou činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické a s výjimkou správy vlastního majetku Členové jsou zaměstnanci ČNB

14 PODMÍNKY ČLENSTVÍ V RADĚ Občan České republiky Plná způsobilost k právním úkonům Ukončené vysokoškolské vzdělání Je bezúhonný Je v měnových záležitostech nebo v oblasti finančního trhu uznávanou a zkušenou osobností

15 OTÁZKY 1) Zjistěte, kdo je současným guvernérem ČNB. 2) Co patří k hlavním úkolům ČNB? 3) Co ovlivňuje změnami úrokových sazeb? 4) Co si představíte pod pojmem devize? 5) Kdo může být členem bankovní rady?

16 ZDROJE DVOŘÁK, Jan, a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN 978-80-7358-122-0 Ústava RAMA. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno_- _%C4%8CNB.jpg JAKUB ŠKODA. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dvoutis%C3%ADcov%C3%A1_%C4%8Desk%C3%A1_bankovka.JPG?uselang=cs REDHOTHEAT. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forex.svg AUTOR NEUVEDEN.. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW:http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=rada&ex=1&origin=EC010141330#ai:MC900230770| AUTOR NEUVEDEN.. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 28.1.02013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=ot%C3%A1zka&ex=1#ai:MC900089048|


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google