Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odborný seminář pro potenciální žadatele o dotaci na projekt Krajský úřad Jihomoravskéhjo kraje Brno, 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odborný seminář pro potenciální žadatele o dotaci na projekt Krajský úřad Jihomoravskéhjo kraje Brno, 1."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odborný seminář pro potenciální žadatele o dotaci na projekt Krajský úřad Jihomoravskéhjo kraje Brno, 1 dubna 2008 Operační program přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika Cíle 3 v období 2007 - 2013 Ing. Vladimír Šourek Odbor regionální přeshraniční spolupráce

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Porovnání v rozdělení finančních prostředků na jednotlivé OP přeshraniční spolupráce Cíle 3 období 2007 – 2013 s OP přeshraniční spolupráce Iniciativy Společenství INTERREG IIIA období 2004 – 2006 v České republice z ERDF Krajský úřad Pardubického kraje 6. 9. 2006 za účasti zástupců KÚ a euroregionů Kriterium pro rozdělení: ve stejném poměru jako v období 2004 – 2006, (tehdy délka hranice a počet obyvatel v regionu) OP v mil.€Alokace 2004 - 06 Alokace 2007-13 ČR Polsko 16, 50103, 68 ČR Slovensko 9, 00 56, 55 ČR Rakousko 11, 00 69, 12 ČR Bavorsko 8, 60 55, 04 ČR Sasko 9, 90 67, 20 celkem 55, 00351, 59

3 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Základní charakteristika OP pro období 2007 - 2013  Vazba na OP Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  Společná příprava s partnerským státem  Reflexe priorit stanovených v NSRR - podpora podnikání a cestovního ruchu - dostupnost dopravy a CR - kvalita ŽP a rozvoj venkova - sociální a kulturní rozvoj  Větší množství finančních prostředků (cca 2, 5x více)  LEAD PARTNER PRINCIP společná příprava  Splnění min. 2 ze 4 zákl. kritérií : společná realizace  Fond mikroprojektůspolečný personál  Monitorovací výbor (dříve i Řídící výbor) společné financování  ERDF 85% (dříve 75%), SR 5%  Regionální výbor pro FMP  Vhodní příjemci: veřejnoprávní subjekty, nestátní neziskové organizace  oprávněné území  Přeshraniční spolupráce: všechny OP 351, 6 mil. € z ERDF (cca 85 % z celé Evropské územní spolupráce)

4 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Rozdělení finančních prostředků do prioritních os u OP Slovensko-ČR pro obě části programu/ pro českou část z ERDF 1.Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje regionu a spolupráce: 50,079 mil. /30,538 mil.€ ( v rámci toho i Fond mikroprojektů, který je dotován max. 10% z celkové alokace na program) 2.Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí : 37,096 mil./22,621 mil.€ 3.Technická pomoc : 5,564 mil. / 3,393 mil. € celkem na program : 92 740 mil. / 56,552 mil. € z Evropského fondu regionálního rozvoje

5 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Rozdělení finančních prostředků do prioritních os u OP Slovensko-ČR pro českou část z ERDF/státní rozpočet/celkem v mil. € 1.Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje regionu a spolupráce: 30,538 /5,389/35,927 ( v rámci toho i Fond mikroprojektů, který je dotován max. 10% z celkové alokace na program) 2.Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí : 22,621/3,991/26,613 3.Technická pomoc : 3,393 /0,598/3,991 celkem na program : 56,552 /9,979/66, 532 ERDF /státní rozpočet/celkem

6 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Fond mikroprojektů Finanční rámec Fondu mikroprojektů Projekt – časový úsek2007 -20102011 - 2013 Správce - LeadpartnerRegion Bílé KarpatyTrenčianský sam. kraj Správce – partner projektu Trenčianský sam. KrajRegion Bílé Karpaty Alokov. prostředky v €Podíl CZ: 3 118317,00Podíl SK: 1 623 284,40 Podíl SK: 1 995457,00Podíl CZ: 2 536 955,60 Celkem: 9 274 014,00Celkem : 5 113 774,00Celkem: 4 160 240,00 Pravidlo N +N+3N+2

7 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Současný stav OP Slovensko - ČR  Základní programový dokument schválen v EK 21. 12. 2007  Ustavující zasedání Monitorovacího výboru (MV) 28. 2. 2008 v Bratislavě (schválení Statutu a jednacího řádu a hodnotících kritérií)  Finalizace doprovodné programové dokumentace (PM, Příručka pro uživatele, projektová žádost, partnerská smlouva atd.)  Vyhlášení programu 14.dubna 2008 doprovázené veřejným seminářem v Trenčíně  Odborné semináře pro potenciální žadatele pořádané kraji  Do 31. května 2008 předkládání projektových žádostí na JTS v Bratislavě a na Infobodu v Brně  19. září 2008 : 2. zasedání MV (výběr projektů předložených do 31. května 2008)

8 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Podání, hodnocení a výběr projektových žádostí na příkladu OP SR-ČR LPP Projektová žádost JTS/Infobod Kontrola oprávněnosti Za koordinace JTS Věcné a obsahové hodnocení JTS Přeshr.spolupráce Přeshr. dopad VÚC v SR RK Kraje v ČR RK ITMS IISMV Formální kontrola

9 9 Příklad finančních toků při realizaci OP SR – ČR Certifikační orgán (Ministerstvo financí SR) EK Platební jednotka Převod podílu národního spolufinancování Řídící orgán Kontrolor první úrovně (PP) Kontrola plateb za část projektu PP Kontrolor první úrovně (LP) Kontrola plateb za část projektu LP Lead partner Projektový partner Žádost o platbu Souhrnná žádost o platbu Žádost o platbu za projekt Zaslání osvědčení z kontroly první úrovně LP a PP CRR + MVRR MMRR + MVRR CRR + MVRR Výstup kontroly (kontrolní zpráva) Doklady o platbách z část projektu PP Distribuce prostředků EU za část projektu PP Výstup kontroly (kontrolní zpráva) Doklady o platbách z část projektu LP

10 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz OP Slovensko - ČR : souvla@mmr.cz (Vladimír Šourek)souvla@mmr.cz OP Rakousko – ČR : macdav@mmr.cz (David Machač)macdav@mmr.cz OP ČR – Polsko : vrajar@mmr.cz (Jaroslava Vránová)vrajar@mmr.cz OP Bavorsko – ČR : fiatom@mmr.cz (Tomáš Fiala)fiatom@mmr.cz OP Sasko – ČR: zidjos@mmr.cz (Josef Žid)zidjos@mmr.cz Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Šourek odbor regionální přeshraniční spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj Na Příkopě 3-5, 110 00 Praha 1( pracoviště) Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1(Pošt. adresa)


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odborný seminář pro potenciální žadatele o dotaci na projekt Krajský úřad Jihomoravskéhjo kraje Brno, 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google