Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR – potřeby, možnosti a realita Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Luhačovice 24.9.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR – potřeby, možnosti a realita Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Luhačovice 24.9.2015."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR – potřeby, možnosti a realita Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Luhačovice 24.9.2015

2 Dopravní politika pro období 2014 – 2020 a Dopravní sektorové strategie 2. fáze Dopravní politika pro období 2014 – 2020  vrcholový strategický dokument vlády pro sektor doprava  určuje hlavní zásady rozvoje  schválena UV č. 449 ze dne 12. 6. 2013 včetně souhlasného stanoviska SEA Dopravní sektorové strategie 2. fáze Cíl - určení priorit rozvoje dopravní infrastruktury v ČR, důraz na období 2014 – 2020, výhled až do roku 2050 (zohlednění i závazků nařízení EU k TEN-T) -určení pořadí realizace jednotlivých staveb seřazených do „klastrů“ a návrh staveb ke kofinancování z evropských zdrojů v období 2014-2020 -hlavní zásady pro zajištění udržitelného fungování DI v ČR (údržba, opravy) a sekundárně příprava a další rozvoj (priority pro období 2014-2020) -zvýšení efektivity financování a realizace staveb  Schváleno UV č. 850 z 13.11.2013 včetně souhlasného stanoviska SEA  Průměrná roční potřeba ve výši nejméně 70 mld. Kč

3 3 Návazné strategické dokumenty 1. Pro oblast dopravní infrastruktury a její financování (Dopravní sektorové strategie – příprava aktualizace – aktualizace v roce 2016) 2. Pro oblast dopravní obslužnosti (Koncepce veřejné dopravy - schváleno UV č.467 ze dne 15. června 2015) 3. Pro oblast bezpečnosti silničního provozu (Národní strategie BESIP - schválená UV č.599 ze dne 10. srpna 2011) 4. Pro oblast telematiky a moderních technologií (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR – schváleno UV č. 268 ze dne 15. dubna 2015) 5. Pro oblast nákladní dopravy a logistiky (Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů – schváleno UV č.1571 ze dne 21.prosince 2009) 6. Pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit (v přípravě) 7. Pro oblast letecké dopravy (Koncepce letecké dopravy – MPŘ) 8. Pro oblast vodní dopravy (Koncepce vodní dopravy – před odesláním do VPŘ) 9. Pro oblast cyklistické dopravy (Národní strategie cyklistické dopravy – schváleno UV č.382 ze dne 22. května 2013) 10. Pro oblast přípravy výstavby tratí Rychlých spojení (probíhá výběrové řízení ) 11. Pro oblast kosmických technologií (Národní kosmický plán – schváleno UV č.872 ze dne 27. října 2014) 12. Pro oblast energií v dopravě (Národní akční plán čisté mobility – po MPŘ, v průběhu 09/2015 předpoklad, že bude materiál schválen vládou)

4 Způsoby financování v programovacím období 2014-2020 Rozpočet SFDI a spolufinancování EU Rok 2015:  schválený rozpočet SFDI pro rok 2015 (vč. předpokládané možnosti souvztažného navýšení příjmů a výdajů v závislosti na vývoji projektů OPD 2007 – 2013) činí: 94,4 mld. Kč. Výhled na roky 2016:  Národní výdajový rámec na rok 201647,1 mld. Kč  Celková výše se zapojení prostředku EU v roce 201665,7 mld. Kč  Komplikovaný je především rozpočtový výhled, kdy koncem roku 2016 se předpokládá zahájení objemově významných staveb (D11, R35, R48), které budou vyžadovat výrazně více finančních prostředků, než rozpočtováno (realizace nezbytná pro zajištění dočerpání alokace OPD 2014-2020 při dodržení pravidla n+3). Širší zapojení soukromého sektoru...  PPP  Materiál „Analýza výhodnosti PPP projektu R4 ve srovnání s klasickými veřejnými zakázkami“ před PMD  Vyhlášení zakázky „Poskytování služeb právního, finančního a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP R4“

5 Operační program doprava 2014-2020  Schválen EK 5/2015  4,7 mld. EUR pro ČR 5 Prioritní osaZdrojový fondAlokace (EUR) Alokace (%) 1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu FS2 395 964 68051,02% 2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu FS1 327 051 07428,26% 3 – Silniční infrastruktura mimo síť TEN-TEFRR902 317 13919,22% 4 – Technická asistenceFS70 436 5421,50%

6 Silniční stavby zahajované v letech 2015-2016 Dále kontinuálně probíhá modernizace D1 ↓

7 Stav přípravy R49 a R55 R49 Hulín – Fryšták  Potřeba vydání souhlasného zezávazňujícího stanoviska dle přechodných ustanovení zákona o EIA (V současné době předány podklady na MŽP)  Vliv na Natura 2000 (koridor velkých šelem) vyloučen souhlasným stanoviskem krajského úřadu.  Po zezávaznění stanoviska EIA bude znovu obnoveno stavební řízení ↓ intenzivně zapojeny nevládní organizace, hrozí rozporování případně vydaných souhlasných stanovisek i jiných kroků v řízení  Toto jsou rizika která ohrožují předpokládané znovuzahájení realizace v roce 2016 Navazující stavby rychlostní silnice R49  Dokončena technickoekonomická studie – bude zpracován oponentní posudek – následně předložení na CK MD  V úseku Vizovice – státní hranice se R49 ekonomicky obhajoba pouze ve variantě dvoupruhové se stoupacím pruhem.  ŘSD má zasmluvěny všechny aktuálně potřebné navazující projekční práce. R55 Otrokovice, obchvat  zbývají 3 LV (nutné vyvlastnění) – následné stavební povolení  Předpoklad realizace na konci roku 2016 Olomouc - Břeclav  Po Staré Město v kategorii R25,5/120  Dále kombinovaná varianta →V úseku Bzenec – Rohatec galerie v kategorii S11,75/80 Přerov – Olomouc  Předány podklady na MŽP k zezávaznění EIA před UR 7

8 Železniční infrastruktura s předpokládaným zahájením realizace v letech 2015-2020 I. koridor (chybějící části)  Děčínské a Nelahozeveské tunely (nedostatečný průjezdný průřez, probíhá příprava)  Uzly  Lovosice Pardubice (schválena studie proveditelnosti)  Choceň-Ústí nad Orlicí (podklady pro EIA)  Česká Třebová (schválena studie proveditelnosti)  Brno → zahájeno zpracování studie proveditelnosti II. koridor (chybějící části)  Uzly  Přerov (1.stavba dokončena, v přípravě 2. stavba - realizace 2018 – 2022, financování CEF)  Ostrava (zpracovává se studie proveditelnosti, předpokládané zahájení realizace 2020)  Dílčí úpravy stanic v souvislosti s politikou TEN-T (Otrokovice, Hulín )  Téměř dokončena modernizace (optimalizace) II. koridoru

9 Železniční infrastruktura s předpokládaným zahájením realizace v letech 2015-2020 III. koridor  Praha Smíchov – Beroun (3.stavby, problematické projednání)  Cheb – státní hranice (probíhá 1.stavba)  Modernizace Rokycany – Plzeň (dokončení do roku 2017)  Plzeň (1. stavba probíhá, 2. a 3. stavba příprava, možnost CEF) IV. koridor  Modernizace Votice – České Budějovice (dokončení do roku 2018 - vyjma Nemanice – Ševětín – vyhledávací studie nové trasy, optimalizace současné trati vč. ETCS) TEN-T mimo tranzitní koridory  Brno - Přerov (Studie proveditelnosti schválena, předpoklad realizace 2020 – 2025)  Kolín – Děčín (finalizuje se SP, zahájení nejdříve 2019)  Plzeň – Domažlice (schválena SP, zahájení částí v 2019)  Otrokovice-Zlín-Vizovice (schválena SP, pokračuje příprava)

10 Vodní doprava D-O-L  Vyhlášená veřejná zakázka na studii proveditelnosti Baťův kanál  Rekreační přístav Petrov – uvedení do provozu 22.8.2015  V návaznosti na Petrov se dokončuje projektová příprava plavební komory v Bělově a v Rohatci.  Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek v přípravě  Rekreační přístav Veselí nad Moravou v přípravě 10

11 Závěr  Prostředky EU zajištěny  Nutné tradičně řešit kofinancování z národních zdrojů  Výrazný posun v projektové přípravě  Dílčí úspěchy v majetkoprávní přípravě (výkupy, trojsměny, vyvlastnění, koordinace s dalšími státními institucemi – Lesy ČR)  Pokus o zapojení alternativních zdrojů  Nutno udržet stávající trend v resortu, respektování platných scjválených koncepčních dokumentů !!! 11

12 Děkuji za pozornost Ministerstvo dopravy Ludek.sosna@mdcr.cz


Stáhnout ppt "Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR – potřeby, možnosti a realita Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Luhačovice 24.9.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google