Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán SFDI na rok 2016 a programovací období 2014 - 2020 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán SFDI na rok 2016 a programovací období 2014 - 2020 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Plán SFDI na rok 2016 a programovací období Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

2 Čerpání rozpočtu SFDI v roce 2015 Schválený rozpočet 94,4 mld. Kč Celkové čerpání91,5 mld. Kč / cca 97 % (Ve srovnání s rokem 2014 vyšší čerpání o téměř 40 mld. Kč) Historicky nejvyšší objem finančních prostředků vynaložených do dopravní infrastruktury Zdroje OPD 2007 – ,6 mld. Kč Národní a ostatní zdroje54,9 mld. Kč 2

3 Struktura výdajů SFDI v roce 2015 (v tis. Kč) 3

4 Finanční rámec 2016 Schválený rozpočet celkem 65,7 mld. Kč –Národní zdroje 51,3 mld. Kč –EU zdroje 14,4 mld. Kč Upravený rozpočet celkem 77 mld. Kč –Národní zdroje 59,2 mld. Kč –EU zdroje 17,8 mld. Kč 4

5 Priority rozpočtu SFDI Mandatorní výdaje - o pravy a údržba, příprava akcí, … Dofinancování projektů financovaných v rámci OPD Dostatečné čerpání OPD pro splnění konkrétních milníků (předem stanovené a sledované cíle OPD) Rozestavěné akce Nově připravené akce podle stavu jejich připravenosti 5

6 Přehled příjmů SFDI Příjmy SFDI stav k dubnu 2016 převody výnosů silniční daně5 700 převody podílu z výnosů spotřební daně7 400 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic4 200 převody výnosů z mýtného9 000 dotace ze státního rozpočtu Zůstatky na účtech, včetně nároků na zdroje Souhrn ostatních dotací (OPDII, CEF, ost. fondy) Celkem – stav k dubnu v mil. Kč

7 Plán výdajů dle hlavních příjemců 7 v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2016 PříjemceNárodní OPD CEFCelkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

8 Rozklad akcí ŘSD a SŽDC Druh výdajeŘSDSŽDC Neinvestice z toho: Opravy a údržba silnice I. třídy / celostátní a reg. dráhy z toho: Opravy a údržba dálnice2 800X Investice z toho: Akce EU (OPD / CEF) z toho: Akce národní z toho: Příprava akcí Celkem v mil. Kč

9 9

10 10

11 Nová finanční perspektiva Operační program Doprava mil. EUR –Fond soudružnosti 902 mil. EUR –Evropský fond pro regionální rozvoj mi. EUR Nástroj pro propojení Evropy – Connecting Europe Facility (CEF) mil. EUR Celkem mil. EUR, tj mil. Kč –včetně spolufinancování mil. Kč 11

12 Alokace OPD Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) Podíl celkového příspěvku EU pro OPD dle fondu Navrhovaná alokace v EUR (předložená EK k vyjednávání) EFRRFS PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 0 %51,0 % Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

13 Alokace OPD Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) Podíl celkového příspěvku EU pro OPD dle fondu Navrhovaná alokace v EUR EFRRFS PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 0 %28,3 % Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 19,2 % 0 % PO 4 – Technická pomoc SC Podpora a zajištění implementace OP Doprava 0 % 1,5 %

14 Specifické cíle podpory OPD Specifické cíle (SC) Zdroje národního spolufinancování SFDI jako ZS SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy SFDIano SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy SFDIano SC Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravySFDI/příjemciano SC Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci příjemci - městaano SC Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku příjemcine

15 Specifické cíle podpory OPD Specifické cíle (SC) Zdroje národního spolufinancování SFDI jako ZS SC Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS SFDIano SC Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti vlastníci vozidelne SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu SFDI/příjemciano SC Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T SFDIano SC Podpora a zajištění implementace OP Dopravapříjemci SFDI je příjemcem

16 Financování silnic II. a III. třídy Rozdělení finančních prostředků mezi kraje dle délky silnic 16 v tis. Kč tis. Kč pro TSK hl. m. Prahy na komunikace plnící funkci nevybudovaného SOKP Příjemce Schválená částka Rozpis na částku vč. DPH z toho Počet akcí z toho MNO KSÚS Středočeského kraje Jihočeský kraj SÚS Jihočeského kraje SÚS Plzeňského kraje KSÚS Karlovarského kraje SÚS Ústeckého kraje Liberecký kraj Královéhradecký kraj SÚS Pardubického kraje KSÚS Vysočiny SÚS Jihomoravského kraje SS Olomouckého kraje SS Moravskoslezského kraje ŘS Zlínského kraje Celkem M…mostní objekty, N…nehodové lokality, O…ostatní akce

17 Cyklostezky (rozpočet 150 mil. Kč) –podáno 38 žádostí s požadovaným příspěvkem 196 mil. Kč Bezpečnost (rozpočet 250 mil. Kč) –podáno 288 žádostí s požadovaným příspěvkem 815 mil. Kč Nové technologie (rozpočet 100 mil. Kč) –podáno 92 žádostí s požadovaným příspěvkem 494 mil. Kč 17 Příspěvky na rok 2016 (Přehled předložených žádostí)

18 Novela zákona o SFDI Rozšíření účelu SFDI, tedy okruhu činností, které může SFDI ze svého rozpočtu financovat zejména v návaznosti na OPD 2014 – 2020 Implementace směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného železničního prostoru Procedurální a organizační změny spojené s vnitřní činností SFDI Aktuálně byla novela zákona o SFDI schválena v SENÁTU Předpokládaná účinnost novelizovaného zákona do

19 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Plán SFDI na rok 2016 a programovací období 2014 - 2020 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google