Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby poznatky veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv JUDr. Marek Hanák, JUDr. Jana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby poznatky veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv JUDr. Marek Hanák, JUDr. Jana."— Transkript prezentace:

1 Ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby poznatky veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv JUDr. Marek Hanák, JUDr. Jana Vašíková

2 www.ochrance.cz 2  schválena usnesením vlády č. 22 ze dne 14. ledna 2015  řeší podporu rozvoje architektury a stavební kultury jako principu zvyšování kvality prostředí vytvářeného výstavbou  účelem je přinést zlepšení kvality života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí stavby a jejich okolí, veřejná prostranství i krajina tvoří základní součást tohoto prostředí „Citlivé začlenění staveb do okolního prostředí je důsledkem respektu k prostorovým vztahům, atmosféře místa a struktuře stávající zástavby i vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví.“ Politika architektury a stavební kultury České republiky

3 www.ochrance.cz 3 Ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby § 18 odst. 4 SZ – územní plánování chrání ve veřejném zájmu hodnoty území § 26 SZ - územně analytické podklady (tzv. ÚAP) – výkres hodnot území § 90 SZ- územní řízení „Stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.“ § 24 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území „Změnou stavby ( § 2 odst. 5 SZ) nesmí být narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.“

4 www.ochrance.cz 4 NSS ze dne 17. 7. 2013, č.j. 9 As 95/2012 - 77 „K posouzení souladu či rozporu stavby s urbanisticko-architektonickým charakterem okolní zástavby musely v právě posuzovaném případě správní orgány využít svého diskrečního oprávnění. Nejvyšší správní soud z územního rozhodnutí a z obsahu správního spisu zjistil, že k posouzení charakteru stavby si stavební úřad vyžádal stanoviska několika správních orgánů. Finální posouzení souladu stavby s urbanisticko-architektonickým charakterem okolní zástavby si musí udělat stavební úřad sám.“ Judikatura

5 www.ochrance.cz 5 Změna vzhledu stavby Sp.zn. 2985/2015/VOP/MH - Olomouc

6 www.ochrance.cz 6 Změna vzhledu stavby Sp.zn. 2985/2015/VOP/MH - Olomouc K § 2 a § 103 SZ – výsledek šetření – zahájeno řízení o odstranění stavby Vzhled stavby určuje zejména její výška, objem, tvar střechy, celková prostorová orientace v území, stavebně technické provedení fasády, její barevnost, včetně umístění a členění okenních a dveřních výplní. Odstranění zdobných prvků fasády ve spojení se zateplením a změnou barevnosti vnějšího pláště stavby je třeba pokládat za změnu vzhledu stavby a stavební úpravy vyžadující stavební povolení (§ 103 odst. 2 stavebního zákona). V případech, kdy v důsledku stavebních úprav dochází ke změně vzhledu stavby, musí stavební úřad vždy posoudit, zda navrhovanou změnou stavby nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.

7 www.ochrance.cz 7 Děkujeme Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby poznatky veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv JUDr. Marek Hanák, JUDr. Jana."

Podobné prezentace


Reklamy Google