Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech - co by bylo, kdyby… Ing. Jiří Štochel, VITA software s.r.o. 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech - co by bylo, kdyby… Ing. Jiří Štochel, VITA software s.r.o. 1."— Transkript prezentace:

1 Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech - co by bylo, kdyby… Ing. Jiří Štochel, VITA software s.r.o. 1

2 2

3 3

4 EKLEP - PŘÍLOHY 4

5 5

6 6

7 7

8 A. ÚVOD Věcný záměr −omezení korupce a klientelismu −odstranění roztříštěnosti právní úpravy −zvýšení profesionality −zvýšení nestrannosti rozhodování −řešení systémové podjatosti 8

9 A. ÚVOD První systémová změna −oddělení státní správy a samosprávy ("systémová podjatost") −zrušení přenesené působnosti 9

10 A. ÚVOD Druhá systémová změna −zrušení speciálních stavebních úřadů (silničních a vodoprávních) −zrušení jiných stavebních úřadů −vodoprávní úřady a silniční správní úřady zůstanou 10

11 A. ÚVOD Třetí systémová změna −vytvoření nové soustavy stavebních úřadů −Nejvyšší stavební úřad −krajské stavební úřady −obecní stavební úřady 11

12 B. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY Systémová podjatost - nejvíce diskutovaný problém 12

13 POZNÁMKA Podjatost podle usnesení NSS č.j. 1 As 89/2010 - 119 ze dne 20.11.2012... 13

14 C. NÁVRH VĚCNÉHO ŘEŠENÍ Dosavadní stav −specializace ustupuje do pozadí kvůli politickému charakteru stavebních úřadů 14

15 C. NÁVRH VĚCNÉHO ŘEŠENÍ Stavební úřady −Nejvyšší stavební úřad −krajský stavební úřad −se sídlem v sídle kraje nebo v Praze −obecní stavební úřad −se sídlem v místě ORP −detašovaná pracoviště v místech dnešních stavebních úřadů (s možnou revizí) 15

16 C. NÁVRH VĚCNÉHO ŘEŠENÍ Nejvyšší stavební úřad převezme působnost úřadů −Ministerstvo pro místní rozvoj (bude?) −Ministerstvo zemědělství (+Ministerstvo životního prostředí) −Ministerstvo dopravy −Ministerstvo průmyslu a obchodu (bude?) −Ministerstvo obrany −Ministerstvo vnitra −Ministerstvo spravedlnosti −Úřad pro civilní letectví −Drážní úřad −Obvodní báňský úřad (?) 16

17 C. NÁVRH VĚCNÉHO ŘEŠENÍ Nejvyšší stavební úřad mimo jiné −zavádí jednotné systémy výpočetní techniky a programového vybavení 17

18 C. NÁVRH VĚCNÉHO ŘEŠENÍ Jmenování −Vláda => Předseda NSU −Předseda NSU => Místopředseda NSU −Předseda NSU => Ředitel KSU −Předseda NSU => Ředitel OSU (na návrh ředitele KSU) 18

19 C. NÁVRH VĚCNÉHO ŘEŠENÍ Zaměstnanci stavebních úřadů a úřadů územního plánování se budou moci stát zaměstnanci nových stavebních úřadů 19

20 C. NÁVRH VĚCNÉHO ŘEŠENÍ Spisy dosavadní stavební úřady předají novým stavebním úřadům. −Bude mít obec rozhodnutí, jiná opatření a dokumentaci existujících staveb? Obec, která dosud neměla stavební úřad, ANO. Obec, která dosud měla stavební úřad, NE! −§ 167/3 SZ Místně příslušný obecní úřad, který není stavebním úřadem, eviduje a ukládá rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu a ověřenou projektovou dokumentaci týkající se stavby. −§ 92/4, § 94a/5, § 96/4, § 96a/3, § 106/2, § 115/3, § 116/4, § 125/4 SZ Dokumentace se doručuje místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem. −Nový stavební úřad by měl rozhodnutí, jiná opatření a dokumentaci obecnímu úřadu zkopírovat a předat. 20

21 21

22 1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE např. 202+3+22+14+0(202+62+13+0=278?) 22

23 1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 1+22 např. 205+14 (Co obecní úřady podle § 6/2 SZ?) 23

24 2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ Varianta 0.současný stav 1. zrušení přenesené působnosti 2.současný stav + generální stavební inspekce 24

25 2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ Rizika −vystěhování a náklady na pořízení prostor pro zaměstnance, dokumentaci −nevystěhování a náklady na nájem −náklady na IT, zařízení, vozidla, obslužné činnosti −problémy s převodem zaměstnanců (nižší platy) 25

26 3. VĚCNÁ ČÁST RIA Speciální stavební úřady (silniční a vodoprávní) −personální úspory 20% 26 −Vodoprávní úřady i Silniční správní úřady by zůstaly, pouze by nebyly speciálními stavebními úřady. −Nebyly by personální úspory, ale naopak nárůst (min. 20%). −Nebylo by např. možné v jednom rozhodnutí povolit vodní dílo a nakládání s vodami. Chudáci žadatelé. −Jak by to bylo se spisy u společných řízení? Nové stavební úřady by je neměly? −Ze stejných důvodů jako Nejvyšší stavební úřad by měly vzniknout Nejvyšší vodoprávní úřad a Nejvyšší silniční správní úřad?

27 4. NÁVRH ŘEŠENÍ Nevýhoda pro zaměstnance - nižší platy Výhoda pro občana - stavební úřady by fungovaly ve prospěch občanů (zastupitelé obcí by nemohli v takové míře ovlivňovat stavební řízení :-( 27

28 5. IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ Upozornění RIA −Co software, který stavební úřady využívají? −Co data, která vytvořily? −Co zmařené investice obcí a uplatnění nároků obcemi? 28

29 CO ZÁVĚREM? 29


Stáhnout ppt "Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech - co by bylo, kdyby… Ing. Jiří Štochel, VITA software s.r.o. 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google