Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Voda jak ji neznáme Povolení k nakládání s vodami k 31.12.2007 Ing. Jana Zmeškalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Voda jak ji neznáme Povolení k nakládání s vodami k 31.12.2007 Ing. Jana Zmeškalová."— Transkript prezentace:

1 Voda jak ji neznáme Povolení k nakládání s vodami k 31.12.2007 Ing. Jana Zmeškalová

2 Voda jak ji neznáme Vodní díla dle zákona o vodách č.254/2001 Sb., a zákona o vodovodech a kanalizací č.274/2001 Sb. povoluje vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností Vodní díla dle zákona o vodách č.254/2001 Sb., a zákona o vodovodech a kanalizací č.274/2001 Sb. povoluje vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností Vodoprávní úřad je speciálním stavebním úřadem Vodoprávní úřad je speciálním stavebním úřadem povolování vodních děl (staveb) povolování vodních děl (staveb) – studny, čistírny odpadních vod, …. – studny, čistírny odpadních vod, …. povolování nakládání s vodami povolování nakládání s vodami – odběr podzemní vody, vypouštění odpadních vod, …. – odběr podzemní vody, vypouštění odpadních vod, ….

3 Voda jak ji neznáme Podzemní vody Vodní díla - studny (pojmy-vrtná souprava, vystrojený vrt, studna, vodojem)

4 Postup povolování obecně : Studna : zkušební vrt na ohlášení zkušební vrt na ohlášení (ohlášení geologického díla u obecního úřadu) (ohlášení geologického díla u obecního úřadu) povolení nakládání s vodami na určitou dobu povolení nakládání s vodami na určitou dobu – povolení k odběru podzemních vod – povolení k odběru podzemních vod (rozhodnutí vodoprávního úřadu) (rozhodnutí vodoprávního úřadu) územní rozhodnutí na dva roky územní rozhodnutí na dva roky (rozhodnutí obecného stavebního úřadu) (rozhodnutí obecného stavebního úřadu) stavební povolení na dva roky stavební povolení na dva roky (rozhodnutí vodoprávního úřadu) (rozhodnutí vodoprávního úřadu) kolaudační souhlas kolaudační souhlas (rozhodnutí vodoprávního úřadu) (rozhodnutí vodoprávního úřadu)

5 Voda jak ji neznáme Odpadní vody Vodní díla – ČOV (pojmy - žumpy, septiky)

6 Postup povolování obecně : Čistírna odpadních vod : povolení k nakládání s vodami na určitou dobu povolení k nakládání s vodami na určitou dobu - povolení k vypouštění odpadních vod - povolení k vypouštění odpadních vod (rozhodnutí vodoprávního úřadu) (rozhodnutí vodoprávního úřadu) územní rozhodnutí na dva roky územní rozhodnutí na dva roky (rozhodnutí obecného stavebního úřadu) (rozhodnutí obecného stavebního úřadu) stavební povolení na dva roky stavební povolení na dva roky (rozhodnutí vodoprávního úřadu) (rozhodnutí vodoprávního úřadu) zkušební provoz na jeden rok zkušební provoz na jeden rok (rozhodnutí vodoprávního úřadu) (rozhodnutí vodoprávního úřadu) kolaudační souhlas kolaudační souhlas (rozhodnutí vodoprávního úřadu) (rozhodnutí vodoprávního úřadu)

7 Zákonnost : - stav do roku 1955 – Tereziánský vodní zákon - stav do roku 1955 – Tereziánský vodní zákon - stav v roce 1955 (1959) – z.č. 11/1955 Sb., vodní zákon - stav v roce 1955 (1959) – z.č. 11/1955 Sb., vodní zákon (kompletní revize nakládání s vodami, nařízení vlády s úlevou (kompletní revize nakládání s vodami, nařízení vlády s úlevou pro studně na pitnou vodu domácností) pro studně na pitnou vodu domácností) - stav v roce 1973 – z.č.138/1973 Sb., vodní zákon - stav v roce 1973 – z.č.138/1973 Sb., vodní zákon Povolení vodohospodářského orgánu k nakládání s vodami je třeba: b) k odběru podzemních vod a k jinému jejich užívání, c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, Vodohospodářský orgán v povolení stanoví účel a dobu, pro kterou povolení vydává, a jeho rozsah;podle potřeby stanoví povinnosti, popřípadě podmínky, za kterých povolení uděluje. Povolení k vodohospodářským dílům Ke zřízení vodohospodářských děl, k jejich změnám a zrušení je třeba povolení vodohospodářského orgánu. Vodohospodářský orgán v povolení vodohospodářského díla stanoví povinnosti, popřípadě podmínky, za kterých je uděluje. Podle potřeby uloží žadateli o povolení zřídit vodní značku (cejch); popřípadě předložit mu ke schválení návrh manipulačního nebo provozního řádu vodohospodářského díla. Povolení vodohospodářského díla je současně rozhodnutím o přípustnosti stavby podle zákona o stavebním řádu. Stavební úřad dává k těmto dílům souhlas podle zvláštních předpisů pouze z hlediska zajištění souladu s územními plány a územními rozhodnutími. - stav v roce 2001 – z.254/2001 Sb., vodní zákon - stav v roce 2001 – z.254/2001 Sb., vodní zákon - stav v roce 2007 – z.č. 254/2001 Sb., ve znění změny č. 20/2004 Sb., (kompletní revize nakládání s vodami s výjimkou studní na pitnou vodu za účelem zásobování domácností) - stav v roce 2007 – z.č. 254/2001 Sb., ve znění změny č. 20/2004 Sb., (kompletní revize nakládání s vodami s výjimkou studní na pitnou vodu za účelem zásobování domácností)

8 Postup kontroly – fyzické osoby a jejich zdroj pitné vody pro potřeby domácnosti – fyzické osoby a jejich zdroj pitné vody pro potřeby domácnosti - ostatní – ZMĚNA !!! - ostatní – ZMĚNA !!! fyzické osoby a jejich zdroj nepitné vody fyzické osoby a jejich ČOV fyzické osoby a jejich zdroj nepitné vody fyzické osoby a jejich ČOV fyzické osoby a jejich zdroj vody pro podnikání fyzické osoby a jejich zdroj vody pro podnikání právnické osoby a jejich zdroj vody právnické osoby a jejich zdroj vody právnické osoby a jejich ČOV právnické osoby a jejich ČOV

9 Právní stav vlastní stavby územní, stavební a kolaudační rozhodnutí územní, stavební a kolaudační rozhodnutí Uvedení stavby do právního stavu : dokumentace stavby nebo pasport stavby dokumentace stavby nebo pasport stavby před rokem 1955 před rokem 1955 – doklad, svědecké výpovědi 1955 – 2001 1955 – 2001 – doklad o povolení ( komise, ONV, OKNV, OU, OkU,…) po roce 2002 po roce 2002 – stavební a kolaudační rozhodnutí

10 Právní stav povolení k nakládání s vodami povolení k odběru, k vypouštění povolení k odběru, k vypouštění Uvedení do právního stavu povolení k nakládání: hydrogeologický průzkum před rokem 1955 před rokem 1955 – povolení k nakládání končí 31.12.2007 1955 – 2001 1955 – 2001 – povolení k nakládání končí 31.12.2007 po roce 2002 po roce 2002 – povolení k nakládání končí datem uvedeným ve výroku rozhodnutí

11 Voda jak ji neznáme Platné nakládání s vodami lze prodloužit na základě žádosti podané písemně do 1.7.2007, dnem podání se zastavují správní lhůty a nakládání je platné do doby vydání jeho prodloužení. Platné nakládání s vodami lze prodloužit na základě žádosti podané písemně do 1.7.2007, dnem podání se zastavují správní lhůty a nakládání je platné do doby vydání jeho prodloužení. Neplatné povolení k nakládání nebo nestihnutí lhůty pro podání žádosti o prodloužení platného povolení znamená podat novou žádost o povolení k nakládání a to tak, aby do 31.12.2007 bylo vydáno nové povolení k nakládání s vodami v právní moci ! Neplatné povolení k nakládání nebo nestihnutí lhůty pro podání žádosti o prodloužení platného povolení znamená podat novou žádost o povolení k nakládání a to tak, aby do 31.12.2007 bylo vydáno nové povolení k nakládání s vodami v právní moci !

12 Postup při nesouladu se zákonem: chybí pouze ověřená projektová dokumentace stavby chybí pouze ověřená projektová dokumentace stavby (předložení pasportu k ověření) chybí stavební povolení = nepovolená stavba chybí stavební povolení = nepovolená stavba (řízení o odstranění stavby, dodatečné povolení stavby) chybí kolaudace = nepovolené užívání stavby chybí kolaudace = nepovolené užívání stavby (dodatečná kolaudace stavby) chybí povolení k nakládání = nepovolené nakládání chybí povolení k nakládání = nepovolené nakládání (povolení k nakládání s vodami)

13 Voda jak ji neznáme Děkuji za pozornost Ing.Jana Zmeškalová Odbor životního prostředí Městský úřad Vlašim tel. 777 279 965 e-mail : jana.zmeskalova@mesto-vlasim.cz


Stáhnout ppt "Voda jak ji neznáme Povolení k nakládání s vodami k 31.12.2007 Ing. Jana Zmeškalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google