Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy jako zrcadlo českého kurikula Mgr. Olga Bauerová Mgr. Marek Lauermann ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy jako zrcadlo českého kurikula Mgr. Olga Bauerová Mgr. Marek Lauermann ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2."— Transkript prezentace:

1 Standardy jako zrcadlo českého kurikula Mgr. Olga Bauerová Mgr. Marek Lauermann ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

2 V RVP ZV je psáno:  RVP ZV vymezí očekávané kompetence vymezené na úrovni 3., 5. a 9. ročníku ZV (1. až 3. období), které vyjadřují, co by měl žák zvládnout, prokazovat atd. - stanou se základem pro tvorbu evaluačních mechanismů a nástrojů v ZV a na konci základního vzdělávání budou plnit funkci "výstupního standardu ZV" (kap. 8)

3 Standard základního vzdělávání z r. 1995 říká, že je:  východiskem pro tvorbu soustavy evaluačních nástrojů, podle nichž se bude posuzovat kvalita dosažených výsledků celého základního školství, škol i žáků  evaluační nástroje by měly sledovat jak poznatkovou, tak kompetenční a postojovou stránku základního vzdělávání žáka, a to především v uzlových bodech jeho vzdělávací dráhy (zejména 5. a 9. ročník).  čj. 20819/95-26, ze dne 22. 8. 1995

4  Standard základního vzdělávání byl závazným dokumentem pro tvorbu v současnosti dobíhajících vzdělávacích programů Základní škola, Národní škola a Občanská škola.  Nelze je využívat například jako hodnotící nástroj pro srovnání mezi třídami či školami

5 Vzdělávací standardy  Standardy vymezují, co má znát každý žák v každém předmětu v každém klíčovém období. Evaluační standardy jsou měřitelné a zjišťují, jak je cílových standardů dosahováno v každém ze 4 období (v Anglii je to 7, 11, 14, 16 let).

6 Stopy standardů v českém vzdělávacím systému  vyskytoval se v české reformní pedagogice 30. let (S. Vrána, S. Velinský)  v letech 1992-93 jsou klíčovým požadavkem české vzdělávací politiky – tehdy požadavky jako :  “potřebujeme státní standardy”  určit “státní úroveň vzdělávání”  je nutné “stanovení standardů pro jednotlivé typy škol”  nezbytné je “stanovení minimálních znalostí ve vybraných předmětech pro uzlové body vzdělávací cesty”

7 NEMES  NEMES –Nezávislá mezioborová skupina - Pro přípravu školské reformy v České republice  v r. 1994 vymezuje standardy jako příležitosti, které má škola žákovi poskytnout a nabídnout, aby mohl dosáhnout kvalit orientovaných na svůj budoucí život.

8 Co si o nich myslíme?  absence vzdělávacích standardů v českých školách je jedním z vysvětlení klikatého a zdlouhavého procesu v Česku, jak stanovit výstupní testy ( ne jen maturitní )  pokud chybí standardy vzdělávání, pak je velmi obtížné vytvořit „profesní standard kvality učitele“.

9  Standard vzdělávání umožňuje kvalitativně a nikoliv pouze kvantitativně, hodnotit práci učitele, té části práce učitele, která je jednou z jeho hlavních profesních náplní.  Rámcový vzdělávací program (ve škole školní vzdělávací program, který vycházejí z RVP), toto kvalitativní hodnocení ne zcela naplňuje.

10  Standardy mohou být zcela jistě i „zrcadlem“ pro zamyšlení nad stávajícím českým kurikulem  neučit pro testy/standardy, ale učit pro život.

11 Co by měly standardy plnit?  Sled ovat vývoj výkonu žáka, včetně rozvoje jeho talentu. Např. srovnávat žákův stav v 5. třídě s jeho stavem v 9. třídě a nad rozdíl em usuzovat, zda pokročil mnoho nebo jen velmi málo.  Je to základní norma stanovující, co by každý žák v ČR mohl a měl znát v daném oboru.  Měly by být srovnatelné se Standardy v dalších zemích, aby bylo umožněno i mezinárodní srovnání.

12  „Předávání vědomostí je nejen o standardech, ale také o odpovědnosti. V dobré výuce se standardy posunují z byrokratických požadavků do roviny, která vyplývá z aktuální situace, kdy dochází ke spojení mezi výukou ve škole a skutečným životem mimo zdi školy. A to je tajemstvím úspěchu dobrého učitele.“ (Umphrey, M. L. (2007): The Power of Community- Centered Education. Plymouth : Rowman & Littelfield Education, s. 140.)

13 Mgr. Olga Bauerová bauerova@zsjihomoravske.cz Mgr. Marek Lauermann lauermann@zsjihomoravske.cz ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 627 00 Brno


Stáhnout ppt "Standardy jako zrcadlo českého kurikula Mgr. Olga Bauerová Mgr. Marek Lauermann ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google