Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY “ Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 www.zslesni.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY “ Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 www.zslesni.cz."— Transkript prezentace:

1 „ VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY “ Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 www.zslesni.cz

2 Legislativní rámec zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláška č. 15/2005 Sb. + novela č.225/2009 Sb. RVP ZV, v aktuálním znění, část D 11.

3 § 12 odst.1 školského zákona říká, že: "hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí"

4 § 8 odst.1 vyhl. č.15 stanoví zaměření vlastního hodnocení školy na: cíle hodnocení, jejich reálnost a důležitost posouzení, jakým škola cíle naplňuje oblasti s výbornými výsledky oblasti, kde je třeba vzd. úroveň zlepšit návrhy opatření + jejich účinnost ve srovnání s předchozím vlastním hodnocením

5 § 8 odst. 2 vyhl. č.15 vymezuje šest hlavních oblastí vlastního hodnocení -TY JSOU PRO ŠKOLY ZÁVAZNÉ -DALŠÍ SI MŮŽE ŠKOLA V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZVOLIT

6 HLAVNÍ OBLASTI HODNOCENÍ: Podmínky ke vzděláváni Průběh vzdělávání (efektivita vzdělávacích strategií) Klima školy (podpora žáků školou, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání) Výsledky vzdělávání žáků Řízení školy (kvalita personální práce, kvalita DVPP, …) Úroveň výsledků práce školy (naplňování vzdělávacích cílů školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům)

7 § 9 vyhl. č. 15 stanoví pravidla a termíny vlastního hodnocení školy zpracovává se průběžně za období 3 školních roků (dle novely č. 225/2009 Sb.) návrh struktury projednat v PR do konce září zprávu projednat do 31. října v PR

8 RVP ZV stanoví, že: „škola v ŠVP ZV rozpracovává autoevaluaci školy (oblasti, cíle a kritéria autoevaluace, nástroje autoevaluace a časové rozvržení evaluačních činností)“

9 Vlastní hodnocení školy je: jedním ze způsobů hodnocení školy východisko pro zpracování výroční zprávy podklad pro hodnocení školy ČŠI

10 Cíle vlastního hodnocení rozvoj zvyšování kvality školy, prokazování její kvality, zdokonalování a zlepšování poskytovaných vzdělávacích služeb.

11 3 kroky vlastního hodnocení školy 1.krok:Jak si vedeme? 2.krok:Jak to vidíme? 3.krok:Na co se zaměříme?

12 1.krok: Jak si vedeme? Vymezili jsme podoblasti činností důležité pro školučinností Stanovili jsme očekávání v cílech školy Víme, k jakým cílům směřujeme Daří se nám tyto cíle plnit? Co je třeba zachovat, co změnit? Jsou naše opatření účinná?

13 2.krok: Jak to vidíme? Vybrali jsme jevy, které chceme sledovatjevy Vybrali jsme kritériakritéria Sledujeme, zda jsou efektivníefektivní

14 3.krok: Na co se zaměříme? Sestavit zprávu –zásadní pozitiva –oblasti, které je třeba zachovat –potřeby a priority dalšího rozvoje + nové cíle a úkoly Stanovit úkoly a opatření - pro ně vytyčit dosažitelné měřitelné cíle (3-4) - vybrat úměrný počet priorit

15 1. Hlavní oblasti hodnocení 1.1. 1.1. Sledované podoblasti Jevy, které chceme sledovat Kritéria hodnocení hlavní oblasti dle § 8 odst. 2 vyhl. 15/2005 dílčí sledované oblasti důležité pro školu vybrané ukazatele, které se škola rozhodla v dané oblasti monitorovat stanovená kritéria, podle nichž lze jevy posuzovat kritéria

16 Nástroje hodnocení Interval (termín) + hodnocení a důkazy Zjištění, závěry Kvantifik. hodnocení dle hodnotící škály Úkoly a opatření jakými způsoby budeme hodnocení provádět provádět perioda provádění hodnocení, či termín + čím je hodnocení doloženo posouzení úrovně daného kritéria 4 – 0 návrhy účinných opatření, která povedou ke zkvalitnění vzdělávání opatření,

17 Rada na závěr: „ Méně bývá více“ aneb „Dejte přednost kvalitě před kvantitou“ Děkuji za vaši pozornost Jiří Dvořák 2009


Stáhnout ppt "„ VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY “ Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 www.zslesni.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google