Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management - Organizování1 Ladislav Blažek Organizování PS 2015/16 Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management - Organizování1 Ladislav Blažek Organizování PS 2015/16 Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury."— Transkript prezentace:

1 Management - Organizování1 Ladislav Blažek Organizování PS 2015/16 Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující organizační strukturu 5. Obsah a forma organizačního schématu

2 Management - Organizování2 autorita spoluprácekonkurence ORGANIZACE TRH 1. ORGANIZACE A TRH

3 Management - Organizování3 ORGANIZACE TRH outsourcingintegrace OUTSOURCING A INTEGRACE

4 Management - Organizování4 Existuje na trhu více dodavatelů produktu?anone Je produkt dodáván i konkurentům dané organizace?anone Existuje na trhu převis nabídky?anone Je specifičnost produktu velká?anone Je produkt u dodavatele realizován ve velkém rozsahu?anone Je produkt v dané organizaci realizován ve velkém rozsahu?anone Patří realizace produktu ke klíčovým kompetencím dané organizace?anone Je tržní prostředí kultivované?anone KRITERIA OUTSOURCINGU

5 Management - Organizování5 Propojení podniků KooperaceKoncentrace Příležitostná společenství Zájmová společenství Kartely Společné podniky Kapitálové účasti Podřízené koncerny Nepodřízené koncerny Fúze, akvizice SDRUŽOVÁNÍ ORGANIZACÍ

6 Management - Organizování6 SYSTÉM ŘÍZENÍ struktura chování PROCESNÍ STRUKTURA ÚTVAROVÁ STRUKTURA 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA výstup ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

7 Management - Organizování7 Z K A1 ÚTVAR X A2 ÚTVAR Y R1 A3 ÚTVAR Z V1 V2 V4 V3 V6 V5 V3 V6 PROCESNÍ STRUKTURA ano ne

8 PROCESNÍ STRUKTURA pokrač.

9 Management - Organizování9 1. ÚTVAROVÁ STRUKTURA

10 Management - Organizování10 U U1U1 U2U2 U3U3 U4U4 Stupeň řízení: druhý první nultý ÚTVAROVÁ STRUKTURA pokrač.

11 Management - Organizování11 E max S opt STUPEŇ ORGANIZOVANOSTI Nedostatečná organizovanost Nadměrná organizovanost Stupeň organizovanosti Efekt organizovanosti

12 Management - Organizování12 pravidla vedoucí pracovník pravidla vedoucí pracovník pravidla vedoucí pracovník Model AModel BModel C STUPEŇ ORGANIZOVANOSTI pokrač. hromadná výroba státní správa stavba na zakázku vojenská akce výuka na VŠ věda a výzkum

13 Management - Organizování13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD - útvar A - činnost 01 - činnost 02 - útvar B ………… PROCESNÍ NORMA (SMĚRNICE) popis procesu ZAKOTVENÍ STRUKTURY SYSTÉMU ŘÍZENÍ orgware - software

14 Management - Organizování14 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 3. PARAMETRY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY SESKUPOVÁNÍ ČINNOSTÍ DO ÚTVARŮ DLE PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE DĚLBA PRÁCE

15 Management - Organizování15 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 DĚLBA PRÁCE pokrač.

16 Management - Organizování16 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 DĚLBA PRÁCE pokrač.

17 Management - Organizování17 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 DĚLBA PRÁCE pokrač.

18 Management - Organizování18 GEN. ŘEDITEL DIVIZE 1DIVIZE 2DIVIZE 3DIVIZE 4DIVIZE 5 ŠTÁBNÍ ÚTVAR GEN. ŘEDITEL ÚTVAR VÝVOJE ÚTVAR NÁKUPU ÚTVAR VÝROBY 1 ÚTVAR VÝROBY 2 ÚTVAR VÝROBY 3 ÚTVAR PRODEJE ŠTÁBNÍ ÚTVAR ŠTÁBNÍ ÚTVAR ŠTÁBNÍ ÚTVAR ŠTÁBNÍ ÚTVAR PŘEDMĚTNÁ SPECIALIZACE FUNKČNÍ SPECIALIZACE DĚLBA PRÁCE pokrač.

19 Management - Organizování19 Generální ředitel Divize 1 Výroba tramvají Divize 1 Výroba tramvají Divize 2 Výroba elektrických lokomotiv Divize 2 Výroba elektrických lokomotiv Divize 3 Výroba zařízení pro jadernou energetiku Divize 3 Výroba zařízení pro jadernou energetiku Divize 4 Výroba kotlů Divize 4 Výroba kotlů Štábní útvar A Štábní útvar B Provoz 11 Výroba motorů Provoz 11 Výroba motorů Provoz 12 Výroba podvozků Provoz 12 Výroba podvozků Provoz 13 Montáž Provoz 13 Montáž Provoz 41 Výroba kotlů na tuhá paliva Provoz 41 Výroba kotlů na tuhá paliva Provoz 42 Výroba kotlů na plynná paliva Provoz 42 Výroba kotlů na plynná paliva funkční specializace předmětná specializace DĚLBA PRÁCE pokrač.

20 Management - Organizování20 Generální ředitel Útvar vývoje Útvar nákupu Útvar prodeje Štábní útvar A Štábní útvar B Štábní útvar C Štábní útvar D Provoz 1 Výroba podvozků Provoz 1 Výroba podvozků Provoz 2 Výroba motorů Provoz 2 Výroba motorů Provoz 3 Výroba karoserií Provoz 3 Výroba karoserií Provoz 4 Montáž Provoz 4 Montáž Montáž typu C Montáž typu B Montáž typu A předmětná specializace funkční specializace DĚLBA PRÁCE pokrač.

21 Management - Organizování21 A podobnost? návaznost? DĚLBA PRÁCE pokrač.

22 Management - Organizování22 náklady na výkonné činnosti náklady na řídící činnosti náklady celkové N maximalizace předmětné specializace maximalizace funkční specializace DĚLBA PRÁCE pokrač.

23 Management - Organizování23 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU počet studentů: ?? počet absolventů: ?? počet studijních programů: ?? počet studijních oborů: ?? počet zaměstnanců: ??

24 Management - Organizování24 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU počet studentů: 38166 počet absolventů: ?? počet studijních programů: ?? počet studijních oborů: ?? počet zaměstnanců: ??

25 Management - Organizování25 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU počet studentů: 38166 počet absolventů: ?? počet studijních programů: ?? počet studijních oborů: ?? počet zaměstnanců: 5278

26 Management - Organizování26 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU počet studentů: 38166 počet absolventů: 9013 počet studijních programů: 219 počet studijních oborů: 1323 počet zaměstnanců: 5278

27 Management - Organizování27 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU

28 Management - Organizování28 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU

29 Management - Organizování29 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU

30 Management - Organizování30 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU všeobecné předměty

31 Management - Organizování31 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU

32 Management - Organizování32 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU Každá fakulta si zajišťuje výuku svých předmětů. Student je členem AO fakulty. Fakulty dle oborů – profil absolventa: chemik, biolog, lékař, filozof atd.

33 Management - Organizování33 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU Ústavy dle předmětů, tj. dle oblastí poznání Fakulty neexistují. Výuka je zabezpečována specializovanými ústavy. Student je členem AO MU Kdo bude učit specializované předměty??

34 Management - Organizování34 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU Matice: Ústavy vyučují, fakulty organizují a učí specializované předměty. Student je členem AO fakulty.

35 Management - Organizování35 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU Stávající organizace výuky jazyků

36 Management - Organizování36 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU Stávající organizace výuky jazyků. Stávající organizace výuky managementu

37 Management - Organizování 37 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU podobnost? návaznost? VÝUKA MANAGEMENTU Co je obecné, platné pro všechny obory? Co patří ke specifikům daného oboru?

38 Management - Organizování 38 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU podobnost? návaznost? VÝUKA MANAGEMENTU Co je obecné, platné pro všechny obory? Co patří ke specifikům daného oboru? Výuku na jiných fakultách zabezpečuje specializovaná katedra na ekonomické fakultě. Výhody: větší počet odborníků zastupitelnost, specializace kvalifikační růst vědecká a publikační činnost Nevýhody: nedostatečná znalost specifik oboru Fakulty si výuku zabezpečují samy. Výhody: znalost specifik oboru Nevýhody: malý počet odborníků problémy v zastupitelnosti, specializaci a kvalifikačním růstu

39 Management - Organizování39 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU

40 Management - Organizování40 UPLATNĚNÍ PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE – příklad MU

41 Management - Organizování41 ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ

42 Management - Organizování42 průměrné rozpětí 6 ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ pokrač.

43 Management - Organizování43  Výkonnost vedoucího pracovníka  Podíl času vynakládaného vedoucím na jiné činnosti než řízení bezprostředních podřízených.  Výkonnost, kvalifikace a motivace podřízených.  Míra samostatnosti podřízených.  Různorodost, opakovatelnost a složitost práce podřízených.  Stupeň organizovanosti.  Intenzita a kvalita horizontálních vztahů.  Stupeň podpory ze strany štábních útvarů.  Stupeň automatizace řízení.  Prostorové rozmístění. HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ pokrač.

44 Management - Organizování44 LINIOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DĚLBA PRAVOMOCI

45 Management - Organizování45 FUNKČNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

46 Management - Organizování46 liniové útvary štábní útvary LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

47 Management - Organizování47 Liniový vedoucí Štábní útvar A Štábní útvar B Štábní útvar C Štábní útvar D Štábní útvar E Štábní útvar F Liniový vedoucí Štábní útvar X Liniový vedoucí kolize místo řešení kolize LINIOVÉ A ŠTÁBNÍ VZTAHY DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

48 Management - Organizování48 Liniový vedoucí Útvar A Útvar B Útvar C Útvar D Útvar E Útvar F Koordinátor projektu PROJEKTOVÁ KOORDINACE DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

49 Management - Organizování49 Liniový vedoucí Útvar A Útvar B Útvar C Vedoucí projektu Projektová skupina PROJEKTOVÁ STRUKTURA DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

50 Management - Organizování50 Útvar výroby Útvar plánování Útvar vývoje Útvar marketingu Generální ředitel Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru vývoje Vedoucí útvaru plánování Vedoucí útvaru výroby Vedoucí projektu A Vedoucí projektu B Vedoucí projektu C Projektová skupina A Projektová skupina B Projektová skupina C MATICOVÁ STRUKTURA funkční specializace předmětná specializace DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

51 Management - Organizování51 STRATEGIE strategie nízkých nákladů ( úspory z rozsahu, stabilní podmínky – princip funkční specializace, vyšší stupeň organizovanosti, vyšší rozpětí řízení) strategie odlišení ( výnosy z uspokojování specifických potřeb zákazníků, pružnost – princip předmětné specializace, kreativita, nižší stupeň organizovanosti ) TECHNOLOGIE ( kontinuita / diskontinuita výrobního procesu, vybavení technikou, malokapacitní či velkokapacitní výrobní zařízení) TERITORIUM (výrobek – služba; má jít výrobek a služba za zákazníkem?) VELIKOST ( malá organizace – neformální vztahy – nízký stupeň organizovanosti; středně velká organizace – vyšší stupeň organizovanosti, úzký výrobní program – uplatnění principu funkční specializace; velká organizace – široký výrobní program, teritoriální expanze – divize, decentralizace, uplatnění principu předmětné specializace) KULTURA (soulad / nesoulad neformálních norem a formálních norem) 4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURU

52 Management - Organizování52 5. OBSAH A FORMA ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU Obsah organizačního schématu Na každé organizaci můžeme definovat: Výrobní (provozní) systém --- výrobní (provozní) funkci Obchodní systém --- obchodní funkci (odbytovou a zásobovací funkci) Ekonomický systém --- ekonomickou funkci Sociální systém --- personální funkci Technický systém --- technickou funkci Systém správy --- správní funkci

53 Management - Organizování53 Generální ředitel Obchodní úsek Finanční úsek Personální úsek Technický úsek Výrobní úsek Úsek generálního ředitele FORMA ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU AGREGOVANÁ PODOBA

54 Management - Organizování54 Generální ředitel Vedoucí provozu A Dílna A 1 Dílna A 2 Dílna A 3 Dílna A 4 Dílna A 5 Obchodní ředitel Asistent Od. marketingu Od. prodeje Od. nákupu Finanční ředitel Asistent Od. controllingu Od. fin. účetnictví Od. man. účetnictví Od. logistiky Personální ředitel Asistent Od. personální Od. mezd Od. vzdělávání Technický ředitel Asistent Od. správy majetku Od. oprav a údržby Od. inf. technologií Výrobní ředitel Asistent Od. vývoje Od. přípravy výroby Sekretariát Od. strategie Od. řízení jakosti Od. PO, BOZ a OŽP Sekretariát Vedoucí provozu B Dílna B 1 Dílna B 2 Dílna B 3 Dílna B 4 Dílna B 5 Sekretariát PRVNÍ ÚROVEŇ DESAGREGACE

55 Management - Organizování55 Obchodní ředitel Asistent Vedoucí oddělení marketingu pracovník Vedoucí oddělení nákupu pracovník Vedoucí oddělení logistiky pracovník Vedoucí oddělení prodeje pracovník DRUHÁ ÚROVEŇ DESAGREGACE

56 Management - Organizování56 Generální ředitel Vedoucí provozu A Dílna A 1 Dílna A 2 Dílna A 3 Dílna A 4 Dílna A 5 Obchodní ředitel Asistent Od. marketingu Od. prodeje Od. nákupu Finanční ředitel Asistent Od. controllingu Od. fin. účetnictví Od. man. účetnictví Od. logistiky Personální ředitel Asistent Od. personální Od. mezd Od. vzdělávání Technický ředitel Asistent Od. správy majetku Od. oprav a údržby Od. inf. technologií Výrobní ředitel Asistent Od. vývoje Od. přípravy výroby Sekretariát Od. strategie Od. řízení jakosti Od. PO, BOZ a OŽP Sekretariát Vedoucí provozu B Dílna B 1 Dílna B 2 Dílna B 3 Dílna B 4 Dílna B 5 Sekretariát POJMENOVÁNÍ ÚTVARŮ úsek oddělení provoz

57 Management - Organizování57 Generální ředitel Vedoucí provozu A Dílna A 1 Dílna A 2 Dílna A 3 Dílna A 4 Dílna A 5 Obchodní ředitel Asistent Od. marketingu Od. prodeje Od. nákupu Finanční ředitel Asistent Od. controllingu Od. fin. účetnictví Od. man. účetnictví Od. logistiky Personální ředitel Asistent Od. personální Od. mezd Od. vzdělávání Technický ředitel Asistent Od. správy majetku Od. oprav a údržby Od. inf. technologií Výrobní ředitel Asistent Od. vývoje Od. přípravy výroby Sekretariát Od. strategie Od. řízení jakosti Od. PO, BOZ a OŽP Sekretariát Vedoucí provozu B Dílna B 1 Dílna B 2 Dílna B 3 Dílna B 4 Dílna B 5 Sekretariát FUNKČNÍ VZTAHY


Stáhnout ppt "Management - Organizování1 Ladislav Blažek Organizování PS 2015/16 Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury."

Podobné prezentace


Reklamy Google