Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace logistiky Ivan Gros

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace logistiky Ivan Gros"— Transkript prezentace:

1 Organizace logistiky Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz

2 Organizační podpora logistického řízení Organizační podpora logistiky ve firmě znamená vedle nově koncipovaných cílů i rozsáhlý reinženýring většiny procesů, metod řízení, změny odpovědnosti a kompetencí Zařazení výrazně integrovaného, procesně orientovaného systému řízení do klasických organizačních struktur je obtížné, mnohdy zcela nemožné Klasické organizační struktury vedou k rozptýlení logistických činností do mnoha útvarů Ředitel firmy Ředitel pro marketing a prodej Ředitel pro výrobu Ředitel pro finance a IS Průzkum trhu, reklama Distribuce, sklady Poprodejní servis, záruky Vyřizování reklamací Plán a nákup RP (MRO) Nákup pro výrobní spotřebu Skladování materiálů Plánování výroby a nákupu Plánování prodeje Údržba Výroba Doprava Informační systém Finanční plán Řízení zásob Zpracování objednávek

3 Organizační podpora logistického řízení Klasické organizační struktury vedou k rozptýlení pravomoc a odpovědnosti za řízení hmotných toků mezi různé vedoucí Ředitel pro marketing a prodej Ředitel pro výrobu Ředitel pro finance a IS Možnost konfliktu různých cílů, nesystémových řešení !! zásobách surovin velikosti dávek sortimentu skladech vyřizování objednávek dopravě zásobách hotových výrobků Neutrální postojVysoké zásobyCo nejnižší zásoby Co nejnižšíVelké dávkyNákladově optim. Co nejširšíCo nejužšíNeutrální postoj Decentralizované po regionech Decentralizované po závodech Centralizace Co nejrychlejší Co největší Podle možnostíCo nejlevnější Co nejnižšíV souladu s plánem Podle potřeby výroby Rozhodování o

4 Organizační podpora logistického řízení Faktory působící na zařazení logistiky do organizační struktury firmy Velikost podniku Šíře výrobního sortimentu Počet a druh nakupovaných vstupů Požadavky zákazníků na služby Geografický rozsah působnosti firmy Úroveň zapojení firmy do dodavatelských řetězců Počet dodavatelů a zákazníků Podíl logistických nákladů na celkových nákladech Rychlost inovací výrobků, technologií

5 Organizační podpora logistického řízení Faktory působící na zařazení logistiky do organizační struktury firmy Malé podniky s velmi omezeným počtem vedoucích pracovníků a omezeným počtem logistických činností Manažeři musí ovládat marketing i logistiku Logistický útvar je zbytečný přepych Na koordinaci stačí jeden z vedoucích pracovníků V případě konfliktů stačí pracovní komise jednorázová nebo stálá až do vyřešení problému Všichni dělají všechno

6 Organizační podpora logistického řízení Střední a velké podniky s rozsáhlou dělbou pravomocí a rozsáhlým počtem logistických činností Je třeba rozhodnout A) O tom na jakou hladinu řízení logistiku ve firmě zařadit – strategickou nebo operativní ? Strategická úroveň staví logistiku na roveň dalších složek managementu, marketingu, řízení výroby, podporuje účast logistiky na tvorbě podnikové strategie Operativní úroveň podporuje výkon a realizaci jednotlivých logistických činností. vyřizování objednávek, realizaci služeb zákazníkům …

7 Organizační podpora logistického řízení Je třeba rozhodnout B) O tom zda – centralizovat nebo decentralizovat logistiku ? Centralizace znamená ustavení centrálního útvaru řízeného ředitelem pro logistiku, který nese plnou odpovědnost za realizaci celého procesu vyřízení objednávky zákazníka. Decentralizace je využívána zejména u velkých divizně strukturovaných společností s rozsáhlým geografickým působením. Decentralizované logistické útvary většinou zabezpečují výkon operativních činností v rámci své působnosti

8 Organizační podpora logistického řízení Faktory působící na zařazení logistiky do organizační struktury firmy Nízký Nízké Malý Jednoduchá, omezený sortiment Podíl logistických nákladů na celkových nákladech organizace Požadavky zákazníků na služby Velikost podniku Struktura výrobního programu, počet druhů, provedení Struktura materiálových toků (typ AVT, počet výrobních stupňů, zpětné vazby…) Ne Integrace do dodavatelského řetězce, strategické aliance Složitá, mnoho výrobků nebo provedení Jednoduchá, bez větvení, málo stupňů Složitá, větvení, více stupňů Vysoké, komplexní Vysoký, 5 a více % Velký Málo zákazníků, pravidelná poptávka, malý region Více zákazníků, nepravidelná poptávka, velké regiony Ano Logistické činnosti lze realizovat jednotlivými útvary, decentralizace Integrace logistických činností, vytvoření centrálního logistického útvaru, decentralizace možná jen pro operativní úroveň Počet zákazníků, jejich geografické rozložení, charakter poptávky

9 Organizační podpora logistického řízení Faktory působící na zařazení logistiky do organizační struktury firmy Stupeň centralizace CentralizaceDecentralizace Kombinace centralizace a decentralizace Geografický rozsah působení firmy Národní úroveň, omezený region, tuzemské výrobky Mezinárodní úroveň, více specifických regionů Národní i mezinárodní úroveň, více specifických regionů, tuzemská i zahraniční produkce Charakter výrobního sortimentu Homogenní sortiment, stejné výrobky v různých provedeních, centralizovaná výroba, nižší úroveň služeb Velmi heterogenní sortiment, mnoho výrobních jednotek, vzdálené segmenty trhu s odlišnými nároky na služby Širší sortiment, více výrobních jednotek s kooperací, trhy s dílčími specifiky Veškeré výkonné a řídící činnosti spojené s řízením hmotných toků centralizované v jednom útvaru Logistické aktivity jsou realizovány oddělenými logistickými útvary bez vzájemné koordinace Velmi omezené použití Centralizace veškerých rozhodovacích aktivit na strategické úrovni, vývoj logistických systémů, uzavírání aliancí centralizace, operativní řízení hmotných toků decentralizované

10 Organizační podpora logistického řízení Je třeba rozhodnout C) O tom jakou formu organizace zvolit – liniový, štábní útvar nebo kombinace obou, případně maticová organizace? Liniový útvar řadí logistiku mezi ostatní podnikové funkce. Pracovníci útvaru plní vymezené funkce a nesou odpovědnost za důsledky svých rozhodnutí Štábní útvar předurčuje logistiku do role poradenské, případně koordinační Liniově -štábní útvary vedou k situaci, kdy na úrovni vedení firmy působí štábní útvar, jehož úkolem je tvorba strategické koncepce, metodika řízení včetně koordinace logistických aktivit a liniové logistické výkonné útvary na nižších podnikových složkách Maticová organizace v níž může být logistika obslužnou, zabezpečovací funkcí, nebo funkcí hlavní

11 Organizační podpora logistického řízení Vývoj zařazení logistiky do organizační struktury firmy Vrcholové vedení Marketing, obchodVýrobaFinance Průzkum trhu Služby zákazníkům Reklama Propagace Distribuční sklady Plán výroby Plán tržeb Distribuce Plán zásobování Nákup pro výrobu Sklad výrobních zásob Výrobní činnost Nákup pro nevýrobní činnosti Plán finanční, plán nákladů Finanční řízení zásob Zákaznické úvěry Pohledávky Controlling Zpracování objednávek „KLASIKA“

12 Organizační podpora logistického řízení Vrcholové vedení Marketing, obchodVýrobaFinance Průzkum trhu Služby zákazníkům Reklama Propagace Distribuční sklady Plán výroby Plán tržeb Distribuce Plán zásobování Nákup pro výrobu Sklad výrobních zásob Výrobní činnost Nákup pro nevýrobní činnosti Plán finanční, plán nákladů Finanční řízení zásob Zákaznické úvěry Pohledávky Controlling Materiálové hospodářství Zpracování objednávek DVOUSTUPŇOVÁ ORGANIZACE

13 Organizační podpora logistického řízení Vrcholové vedení Marketing, obchod Výroba Finance Průzkum trhu Služby zákazníkům Reklama Propagace Distribuční sklady Plán výroby Plán tržeb Distribuce Plán zásobování Nákup pro výrobu Sklad výrobních zásob Výrobní činnost Nákup pro nevýrobní činnosti Plán finanční, plán nákladů Finanční řízení zásob Zákaznické úvěry Controlling Materiálové hospodářství Pohledávky Zpracování objednávek INTEGROVANÁ DISTRIBUCE

14 Organizační podpora logistického řízení Vrcholové vedení Marketing, obchod Výroba Finance Plán distribuce, výroby, zásobování, kapacit Distribuce, služby zákazníkům Logistické plánování Nákup výrobků a služeb Sklady surovin, výrobků polotovarů Výrobní činnost Zákaznické úvěry Logistika Logistické projekty Logistický controlling Logistické operace Průřezové činnosti Manipulace, balení, doprava Objednávky, předpovědi Logistická podpora výroby Operativní řízení výroby Plán finanční, plán nákladů Finanční řízení zásob Controlling Průzkum trhuReklamaPropagacePlán tržeb LOGISTICKÁ ORGANIZACE

15 Organizační podpora logistického řízení Ředitel závodu Řízení výroby Podniková logistika Nákup, sklady surovin Distribuce, sklady výrobků Plán výroby kapacit, nákupu Výroba Řízení procesů Technologie Příprava projektů Nové výrobky Technické plánování Lokalizace Investice Logistické systémy-projekty, KANBAN, JIT Řízení jakosti Systém řízení jakosti Vstupní, výrobní, výstupní kontrola Laboratoř Řízení vztahů se zákazníkem Péče o zákazníka Audity Nápravná opatření Řízení trvalého zlepšování Organizace workschopů Databáze výrobků Vyhodno- cování procesů Řízení servisních služeb Controlling Business plán firmy Rozpočty středisek Rozbory Personalistika Údržba Informační technologie

16 Organizační podpora logistického řízení Vrcholové vedení Výzkum Výroba ProdejMarketing Finance Centrálníl ogistika Divize 1 Divize 2 LogistikaVýrobaFinanceLogistika LINIOVĚ – ŠTÁBNÍ ORGANIZACE

17 Organizační podpora logistického řízení Vrcholové vedení VýzkumNákupVýrobaProdej Marketing Finance Logistika MATICOVÁ ORGANIZACE

18 Organizační podpora logistického řízení Vrcholové vedení VýzkumNákupVýrobaProdejMarketingFinanceLogistika Divize A B C D.. MATICOVÁ ORGANIZACE


Stáhnout ppt "Organizace logistiky Ivan Gros"

Podobné prezentace


Reklamy Google